KẾT QUẢ XỔ SỐ TỰ CHỌN MAX4D
www.xosodaiphat.com
Kỳ 23 Thứ Ba, 10-01-2017
Giải Ba (3 Triệu) 8509 - 6152 - 6705
Giải Nhì (6.5 Triệu) 7441 - 9206
Giải Nhất (15 Triệu) 3857
Giải KK1 (1 Triệu) 857
Giải KK2 (100 Nghìn) 57
Trường hợp người chơi có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, thì sẽ được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
Trúng Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK1 Giải KK2 Tổng Giải Thưởng Nhận được
1 x x x Giải Nhất
2 x x Giải KK1
3 x x x Giải Nhì + Giải KK1
4 x x Giải Nhì + Giải KK2
5 x x x Giải Ba + Giải KK1
6 x x Giải Ba + Giải KK2
7 x x x x x Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 x x x x Giải Nhất + Giải Nhì
9 x x x x Giải Nhì + Giải Ba + Giải KK1
10 x x x Giải Nhì + Giải Ba + Giải KK2
11 x x x x Giải Nhất + Giải Ba
12 xx Tổng giá trị các Giải Nhì
13 xxx Tổng giá trị các Giải Ba
14 x xx xxx Tổng giá trị các Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba