KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ
KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45
Kỳ: 76
Mở thưởng: Thứ Tư, 11-01-2017
www.xosodaiphat.com
02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45
Giải Jackpot ước tính (ĐB)
28.747.032.500 đ
Giải Nhất (Trùng khớp 5 con)
10.000.000 đ
Giải Nhì (Trùng khớp 4 con)
300.000 đ
Giải Ba (Trùng khớp 3 con)
30.000 đ