Chèn KQXS vào website, blog

KQXS Tỉnh:
Màu nền: #
Màu tiêu đề: #
Màu giải ĐB: #
Chiều rộng: (90%, 200px...)
Font size: (12px...)

Chọn tỉnh mặc định, hiệu chỉnh và lấy bảng KQXS phù hợp với khoản trống trên website của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy biến lại code đễ có được kết quả vừa ý nhất! Xem thêm demo tham khảo Bấm đây!!!

Mã nhúng: Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn bảng kết quả xổ số hiển thị trên website của bạn

Xem trước: