THỐNG KÊ 2 SỐ ĐẦU

Thống kê tổng 2 số đầu: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số của giải 8 (MN, MT), hoặc giải 7 (MB) có tổng từ 0 đến 9 dựa theo số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Nhập số và biên độ (số ngày cần xem).
Bước 3: Click Kết quả để xem thống kê chi tiết.

Thống kê 2 số giải 8