09/01/2017
Giải ĐB
Giải 1
Giải 2
Giải 3
Giải 4
Giải 5
Giải 6
Giải 7
Miền Bắc (Hà Nội)
68976
30388
12257
19952
07296
30433
53402
29384
33646
81766
5355
5841
3090
6162
0697
6419
0021
7758
7343
8524
304
802
438
37
75
93
58
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
2,4,2
9
1,4
3,8,7
6,1,3
7,2,5,8,8
6,2
6,5
8,4
6,0,7,3