14.713.507.000 đ

Ngày quay thưởng tiếp theo Chủ Nhật, 28-05-2017

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 135: Thứ Sáu, 26-05-2017

 • 06
 • 08
 • 25
 • 39
 • 40
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 14.713.507.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 134: Thứ Tư, 24-05-2017

 • 08
 • 20
 • 25
 • 27
 • 30
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 112.477.419.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 133: Chủ Nhật, 21-05-2017

 • 11
 • 14
 • 17
 • 22
 • 27
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 86.669.528.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 132: Thứ Sáu, 19-05-2017

 • 01
 • 08
 • 18
 • 28
 • 30
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 69.744.001.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 131: Thứ Tư, 17-05-2017

 • 07
 • 08
 • 11
 • 18
 • 23
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 55.971.817.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 130: Chủ Nhật, 14-05-2017

 • 13
 • 15
 • 17
 • 21
 • 25
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 43.072.266.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 129: Thứ Sáu, 12-05-2017

 • 01
 • 27
 • 35
 • 42
 • 43
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 33,883,918,000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 128: Thứ Tư, 10-05-2017

 • 07
 • 17
 • 21
 • 29
 • 40
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 25,768,903,500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 127: Chủ Nhật, 07-05-2017

 • 01
 • 07
 • 28
 • 32
 • 44
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 21,030,978,000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 126: Thứ Sáu, 05-05-2017

 • 04
 • 09
 • 12
 • 32
 • 36
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 17,450,444,500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 124: Thứ Tư, 03-05-2017

 • 03
 • 19
 • 20
 • 21
 • 25
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 14.671.443.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 122: Chủ Nhật, 30-04-2017

 • 02
 • 06
 • 08
 • 11
 • 12
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 37.930.392.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 121: Thứ Sáu, 28-04-2017

 • 02
 • 09
 • 11
 • 12
 • 15
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 30.392.235.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000