27.142.731.500 đ

Ngày quay thưởng tiếp theo Thứ Sáu, 28-04-2017

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 120: Thứ Tư, 26-04-2017

 • 14
 • 16
 • 17
 • 20
 • 35
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 27.142.731.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 119: Chủ Nhật, 23-04-2017

 • 13
 • 17
 • 22
 • 30
 • 31
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 22.460.863.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 118: Thứ Sáu, 21-04-2017

 • 07
 • 08
 • 15
 • 30
 • 32
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 18.574.303.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 117: Thứ Tư, 19-04-2017

 • 19
 • 20
 • 32
 • 33
 • 38
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 15.289.489.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 116: Chủ Nhật, 16-04-2017

 • 06
 • 07
 • 18
 • 29
 • 32
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 21.551.860.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 115: Thứ Sáu, 14-04-2017

 • 04
 • 05
 • 10
 • 33
 • 36
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 18.396.351.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 114: Thứ Tư, 12-04-2017

 • 02
 • 03
 • 08
 • 13
 • 19
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 15.061.131.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 113: Chủ Nhật, 09-04-2017

 • 05
 • 08
 • 21
 • 25
 • 26
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 23.260.825.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 112: Thứ Sáu, 07-04-2017

 • 04
 • 05
 • 16
 • 17
 • 32
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 19.215.805.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 111: Thứ Tư, 05-04-2017

 • 13
 • 14
 • 20
 • 21
 • 23
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 15.738.450.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 110: Chủ Nhật, 02-04-2017

 • 03
 • 05
 • 07
 • 12
 • 27
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 27.757.861.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 109: Thứ Sáu, 31-03-2017

 • 01
 • 04
 • 05
 • 11
 • 20
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 22.599.497.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 108: Thứ Tư, 29-03-2017

 • 04
 • 05
 • 24
 • 26
 • 28
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 18.913.358.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000