12.000.000.000 đ

Ngày quay thưởng tiếp theo Thứ Sáu, 03-03-2017

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 96: Thứ Tư, 01-03-2017

 • 03
 • 04
 • 26
 • 30
 • 35
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 41.241.151.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 95: Chủ Nhật, 26-02-2017

 • 07
 • 11
 • 16
 • 19
 • 38
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 28.881.350.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 94: Thứ Sáu, 24-02-2017

 • 02
 • 04
 • 19
 • 23
 • 44
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 22.067.968.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 93: Thứ Tư, 22-02-2017

 • 01
 • 03
 • 08
 • 18
 • 28
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 17.094.590.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 92: Chủ Nhật, 19-02-2017

 • 01
 • 17
 • 24
 • 25
 • 33
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 41.655.369.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 91: Thứ Sáu, 17-02-2017

 • 12
 • 15
 • 25
 • 27
 • 37
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 30.113.481.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 90: Thứ Tư, 15-02-2017

 • 04
 • 16
 • 19
 • 27
 • 29
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 22.068.008.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 89: Chủ Nhật, 12-02-2017

 • 04
 • 06
 • 12
 • 21
 • 23
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 16.293.746.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 88: Thứ Sáu, 10-02-2017

 • 02
 • 06
 • 10
 • 13
 • 20
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 31.054.352.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 87: Thứ Tư, 08-02-2017

 • 15
 • 26
 • 29
 • 32
 • 34
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 23.731.260.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 86: Chủ Nhật, 05-02-2017

 • 01
 • 11
 • 26
 • 29
 • 34
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 17.097.119.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 85: Thứ Sáu, 03-02-2017

 • 08
 • 17
 • 31
 • 32
 • 33
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 22.224.383.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 84: Thứ Tư, 01-02-2017

 • 02
 • 10
 • 11
 • 18
 • 22
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 16.621.416.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000