17.152.877.000 đ

Ngày quay thưởng tiếp theo Thứ Tư, 18-01-2017

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 78: Chủ Nhật, 15-01-2017

 • 05
 • 25
 • 27
 • 29
 • 31
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 17.152.877.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 77: Thứ Sáu, 13-01-2017

 • 12
 • 24
 • 29
 • 32
 • 37
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 17.491.608.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 76: Thứ Tư, 11-01-2017

 • 02
 • 08
 • 21
 • 29
 • 37
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 28.747.032.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 75: Chủ Nhật, 08-01-2017

 • 12
 • 18
 • 29
 • 32
 • 39
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 18.718.983.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 74: Thứ Sáu, 06-01-2017

 • 22
 • 30
 • 34
 • 36
 • 43
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 30.531.270.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 73: Thứ Tư, 04-01-2017

 • 04
 • 19
 • 25
 • 27
 • 29
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 20.148.356.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 72: Chủ Nhật, 01-01-2017

 • 09
 • 18
 • 24
 • 33
 • 36
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 48.794.185.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 71: Thứ Sáu, 30-12-2016

 • 07
 • 23
 • 27
 • 29
 • 35
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 33.158.297.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 70: Thứ Tư, 28-12-2016

 • 02
 • 22
 • 25
 • 33
 • 38
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 21.524.698.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 69: Chủ Nhật, 25-12-2016

 • 05
 • 12
 • 20
 • 29
 • 34
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 159.232.985.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 68: Thứ Sáu, 23-12-2016

 • 01
 • 17
 • 24
 • 25
 • 37
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 126.099.475.000
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 67: Thứ Tư, 21-12-2016

 • 03
 • 06
 • 12
 • 14
 • 18
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 98.384.793.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000

Kết quả xổ số điện toán mega 6/45

Kỳ 66: Chủ Nhật, 18-12-2016

 • 03
 • 07
 • 30
 • 32
 • 41
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Giá trị giải thưởng
Jackpot 73.843.316.500
Giải 1 10.000.000
Giải 2 300.000
Giải 3 30.000