Thống Kê Lần Xuất Hiện Xổ Số Mega 6/45

Theo thứ tự Lượt về nhiều ít

Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 01 - 45 dựa trên số lần quay thưởng.
- Chọn theo thứ tự: xuất hiện theo thứ tự 01- 45
- Chọn lượt về nhiều ít: xuất hiện theo lượt về
- Chu kỳ: là số kỳ quay thưởng

01    1.28% (1 lần)
02    2.56% (2 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    1.28% (1 lần)
05    2.56% (2 lần)
06    1.28% (1 lần)
07    2.56% (2 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    0.00% (0 lần)
12    5.13% (4 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    1.28% (1 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    3.85% (3 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    1.28% (1 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    2.56% (2 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    3.85% (3 lần)
25    5.13% (4 lần)
26    0.00% (0 lần)
27    3.85% (3 lần)
28    0.00% (0 lần)
29    8.97% (7 lần)
30    2.56% (2 lần)
31    2.56% (2 lần)
32    3.85% (3 lần)
33    2.56% (2 lần)
34    2.56% (2 lần)
35    1.28% (1 lần)
36    3.85% (3 lần)
37    5.13% (4 lần)
38    1.28% (1 lần)
39    3.85% (3 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    6.41% (5 lần)
44    0.00% (0 lần)
45    3.85% (3 lần)