Thống Kê Lần Xuất Hiện Xổ Số Mega 6/45

Theo thứ tự Lượt về nhiều ít

Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 01 - 45 dựa trên số lần quay thưởng.
- Chọn theo thứ tự: xuất hiện theo thứ tự 01- 45
- Chọn lượt về nhiều ít: xuất hiện theo lượt về
- Chu kỳ: là số kỳ quay thưởng

01    1.28% (1 lần)
02    1.28% (1 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    5.13% (4 lần)
05    7.69% (6 lần)
06    1.28% (1 lần)
07    3.85% (3 lần)
08    3.85% (3 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    3.85% (3 lần)
14    2.56% (2 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    2.56% (2 lần)
17    3.85% (3 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    2.56% (2 lần)
20    5.13% (4 lần)
21    2.56% (2 lần)
22    1.28% (1 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    1.28% (1 lần)
25    1.28% (1 lần)
26    2.56% (2 lần)
27    1.28% (1 lần)
28    1.28% (1 lần)
29    1.28% (1 lần)
30    3.85% (3 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    5.13% (4 lần)
33    5.13% (4 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    1.28% (1 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    2.56% (2 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    1.28% (1 lần)
44    2.56% (2 lần)
45    0.00% (0 lần)