Thống Kê Lần Xuất Hiện Xổ Số Mega 6/45

Theo thứ tự Lượt về nhiều ít

Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 01 - 45 dựa trên số lần quay thưởng.
- Chọn theo thứ tự: xuất hiện theo thứ tự 01- 45
- Chọn lượt về nhiều ít: xuất hiện theo lượt về
- Chu kỳ: là số kỳ quay thưởng

01    4.17% (3 lần)
02    1.39% (1 lần)
03    1.39% (1 lần)
04    1.39% (1 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    2.78% (2 lần)
07    4.17% (3 lần)
08    6.94% (5 lần)
09    1.39% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    4.17% (3 lần)
12    2.78% (2 lần)
13    1.39% (1 lần)
14    1.39% (1 lần)
15    1.39% (1 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    4.17% (3 lần)
18    2.78% (2 lần)
19    1.39% (1 lần)
20    2.78% (2 lần)
21    4.17% (3 lần)
22    1.39% (1 lần)
23    1.39% (1 lần)
24    0.00% (0 lần)
25    6.94% (5 lần)
26    0.00% (0 lần)
27    4.17% (3 lần)
28    2.78% (2 lần)
29    1.39% (1 lần)
30    2.78% (2 lần)
31    0.00% (0 lần)
32    2.78% (2 lần)
33    2.78% (2 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    1.39% (1 lần)
36    1.39% (1 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    1.39% (1 lần)
40    4.17% (3 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    4.17% (3 lần)
43    2.78% (2 lần)
44    2.78% (2 lần)
45    5.56% (4 lần)