Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
6.67% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
6.67% 2 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
6.67% 2 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
6.67% 2 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
6.67% 2 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
6.67% 2 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

15/12/2017

Xem chi tiết