Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ đưa ra số lần xuất hiện của các bộ số có mặt trong các kỳ quay thưởng theo thứ 4, thứ 6 hoặc chủ nhật.

01    0.00% (0 lần)
02    0.00% (0 lần)
03    0.00% (0 lần)
04    0.00% (0 lần)
05    6.67% (2 lần)
06    3.33% (1 lần)
07    3.33% (1 lần)
08    6.67% (2 lần)
09    3.33% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    0.00% (0 lần)
12    0.00% (0 lần)
13    6.67% (2 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    3.33% (1 lần)
16    3.33% (1 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    0.00% (0 lần)
19    0.00% (0 lần)
20    3.33% (1 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
23    0.00% (0 lần)
24    0.00% (0 lần)
25    6.67% (2 lần)
26    3.33% (1 lần)
27    3.33% (1 lần)
28    0.00% (0 lần)
29    6.67% (2 lần)
30    10.00% (3 lần)
31    3.33% (1 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    3.33% (1 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    10.00% (3 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    6.67% (2 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    0.00% (0 lần)
40    0.00% (0 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    0.00% (0 lần)
44    6.67% (2 lần)
45    0.00% (0 lần)