Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
6.67% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
6.67% 2 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
6.67% 2 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
6.67% 2 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
6.67% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

19/08/2017

btn