XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 4350
G.2 8034 5967
G.3 8723 2522 1006
KK 1 *350
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 8723 D 2522
B 4350 E 8034
C 5967 G 1006
G.1 9909
G.2 3894 0360
G.3 5305 8727 6491
KK 1 *909
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 5305 D 6491
B 0360 E 9909
C 8727 G 3894
G.1 0405
G.2 0175 3083
G.3 5461 7522 0073
KK 1 *405
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 0175 D 0405
B 5461 E 0073
C 7522 G 3083
G.1 9036
G.2 0297 3401
G.3 7708 0425 4015
KK 1 *036
KK 2 **36
Ký hiệu bộ số
A 9036 D 0297
B 7708 E 0425
C 3401 G 4015
G.1 0671
G.2 7201 1882
G.3 7060 5759 3245
KK 1 *671
KK 2 **71
Ký hiệu bộ số
A 7201 D 5759
B 1882 E 0671
C 7060 G 3245
G.1 2972
G.2 8184 7900
G.3 2585 4974 7425
KK 1 *972
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 2972 D 8184
B 2585 E 4974
C 7900 G 7425
G.1 9504
G.2 1504 0997
G.3 8157 2096 2409
KK 1 *504
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 8157 D 2096
B 9504 E 1504
C 0997 G 2409
G.1 6830
G.2 0886 0466
G.3 6825 0022 4616
KK 1 *830
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 0466 D 0886
B 6825 E 6830
C 0022 G 4616
G.1 2787
G.2 4555 3559
G.3 5295 8449 4309
KK 1 *787
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 2787 D 8449
B 5295 E 4555
C 3559 G 4309
G.1 0850
G.2 1600 1058
G.3 0025 6310 8368
KK 1 *850
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 1058 D 6310
B 0850 E 8368
C 0025 G 1600
G.1 7172
G.2 2655 4350
G.3 5624 9139 0145
KK 1 *172
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 7172 D 0145
B 5624 E 2655
C 9139 G 4350
G.1 3351
G.2 5139 7373
G.3 0250 5484 7275
KK 1 *351
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 3351 D 7373
B 0250 E 5484
C 5139 G 7275
G.1 0554
G.2 6395 3322
G.3 9755 5966 6705
KK 1 *554
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 9755 D 5966
B 6395 E 3322
C 0554 G 6705
G.1 1039
G.2 0342 8335
G.3 0952 9409 4053
KK 1 *039
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 8335 D 1039
B 0342 E 9409
C 0952 G 4053

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

21/09/2017

Xem chi tiết