Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 81
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 27-05-2017
 • 5
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 9
 • 0
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 7
 • 9
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
 • 1
 • 2
 •  
 • 3
 • 1
 • 2
 •  
 •  
 • 1
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 80
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 25-05-2017
 • 8
 • 6
 • 8
 • 0
 • 0
 • 4
 • 9
 • 0
 • 6
 • 7
 • 0
 • 3
 • 0
 • 9
 • 8
 • 6
 • 8
 • 4
 • 9
 • 7
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  
 • 0
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 79
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 23-05-2017
 • 5
 • 1
 • 2
 • 7
 • 8
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 5
 • 4
 • 8
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 6
 • 8
 • 6
 • 1
 • 3
 • 1
 •  
 • 1
 • 3
 • 1
 •  
 •  
 • 3
 • 1

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 78
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 20-05-2017
 • 7
 • 7
 • 2
 • 3
 • 3
 • 7
 • 9
 • 6
 • 7
 • 4
 • 9
 • 3
 • 3
 • 8
 • 2
 • 4
 • 1
 • 7
 • 3
 • 7
 • 1
 • 4
 • 6
 • 2
 •  
 • 4
 • 6
 • 2
 •  
 •  
 • 6
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 77
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 18-05-2017
 • 4
 • 1
 • 1
 • 9
 • 7
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 8
 • 2
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 • 8
 • 9
 • 8
 • 7
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 •  
 • 6
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 76
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 16-05-2017
 • 8
 • 5
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 8
 • 1
 • 7
 • 7
 • 8
 • 7
 • 3
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6
 • 9
 • 6
 • 1
 • 1
 • 4
 • 3
 •  
 • 1
 • 4
 • 3
 •  
 •  
 • 4
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 75
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 13-05-2017
 • 4
 • 5
 • 1
 • 4
 • 9
 • 2
 • 8
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 4
 • 8
 • 3
 • 4
 • 0
 • 8
 • 5
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 3
 •  
 • 5
 • 2
 • 3
 •  
 •  
 • 2
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 74
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 11-05-2017
 • 4
 • 9
 • 5
 • 7
 • 9
 • 4
 • 6
 • 6
 • 1
 • 4
 • 2
 • 8
 • 2
 • 6
 • 5
 • 7
 • 3
 • 8
 • 0
 • 0
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 •  
 • 5
 • 3
 • 2
 •  
 •  
 • 3
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 73
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 09-05-2017
 • 3
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 4
 • 5
 • 8
 • 4
 • 5
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 6
 • 6
 • 9
 • 0
 • 2
 • 2
 •  
 • 0
 • 2
 • 2
 •  
 •  
 • 2
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 72
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 06-05-2017
 • 8
 • 6
 • 1
 • 4
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 9
 • 8
 • 9
 • 5
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 7
 •  
 • 7
 • 0
 • 7
 •  
 •  
 • 0
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 71
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 04-05-2017
 • 4
 • 4
 • 6
 • 5
 • 8
 • 4
 • 8
 • 4
 • 6
 • 2
 • 4
 • 7
 • 5
 • 0
 • 6
 • 5
 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 5
 • 6
 • 3
 • 3
 •  
 • 6
 • 3
 • 3
 •  
 •  
 • 3
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 70
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 02-05-2017
 • 9
 • 7
 • 3
 • 7
 • 1
 • 6
 • 0
 • 8
 • 5
 • 1
 • 9
 • 7
 • 3
 • 4
 • 2
 • 4
 • 3
 • 6
 • 9
 • 3
 • 9
 • 7
 • 3
 • 0
 •  
 • 7
 • 3
 • 0
 •  
 •  
 • 3
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 69
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 29-04-2017
 • 5
 • 5
 • 1
 • 0
 • 6
 • 4
 • 7
 • 3
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 0
 • 7
 • 8
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5
 • 1
 • 6
 • 1
 • 9
 • 6
 •  
 • 1
 • 9
 • 6
 •  
 •  
 • 9
 • 6

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 68
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 27-04-2017
 • 0
 • 4
 • 9
 • 5
 • 9
 • 4
 • 6
 • 4
 • 8
 • 8
 • 6
 • 3
 • 8
 • 0
 • 5
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • 8
 • 2
 • 7
 • 6
 • 3
 •  
 • 7
 • 6
 • 3
 •  
 •  
 • 6
 • 3
Cơ cấu giải thưởng: (Áp dụng cho vé có mệnh giá 10.000 đồng)
- Giải ba: 3.000.000 đồng
- Giải nhì: 6.500.000 đồng
- Giải nhất: 15.000.000 đồng
- Giải KK1: 1.000.000 đồng (trùng 3 con cuối giải nhất)
- Giải KK2: 100.000 đồng (trùng 2 con cuối giải nhất)