Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 81
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 27-05-2017
 • 5
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 9
 • 0
 • 8
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 7
 • 9
 • 1
 • 2
 • 5
 • 3
 • 1
 • 2
 •  
 • 3
 • 1
 • 2
 •  
 •  
 • 1
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 78
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 20-05-2017
 • 7
 • 7
 • 2
 • 3
 • 3
 • 7
 • 9
 • 6
 • 7
 • 4
 • 9
 • 3
 • 3
 • 8
 • 2
 • 4
 • 1
 • 7
 • 3
 • 7
 • 1
 • 4
 • 6
 • 2
 •  
 • 4
 • 6
 • 2
 •  
 •  
 • 6
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 75
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 13-05-2017
 • 4
 • 5
 • 1
 • 4
 • 9
 • 2
 • 8
 • 3
 • 1
 • 8
 • 1
 • 6
 • 4
 • 8
 • 3
 • 4
 • 0
 • 8
 • 5
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 3
 •  
 • 5
 • 2
 • 3
 •  
 •  
 • 2
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 72
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 06-05-2017
 • 8
 • 6
 • 1
 • 4
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 0
 • 1
 • 3
 • 9
 • 8
 • 9
 • 5
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 7
 •  
 • 7
 • 0
 • 7
 •  
 •  
 • 0
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 69
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 29-04-2017
 • 5
 • 5
 • 1
 • 0
 • 6
 • 4
 • 7
 • 3
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 0
 • 7
 • 8
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5
 • 1
 • 6
 • 1
 • 9
 • 6
 •  
 • 1
 • 9
 • 6
 •  
 •  
 • 9
 • 6

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 66
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 22-04-2017
 • 3
 • 8
 • 6
 • 8
 • 1
 • 9
 • 9
 • 6
 • 3
 • 3
 • 9
 • 3
 • 9
 • 9
 • 4
 • 5
 • 1
 • 4
 • 5
 • 0
 • 1
 • 7
 • 7
 • 3
 •  
 • 7
 • 7
 • 3
 •  
 •  
 • 7
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 63
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 15-04-2017
 • 0
 • 5
 • 8
 • 4
 • 0
 • 7
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2
 • 4
 • 8
 • 8
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 9
 • 6
 • 4
 • 9
 • 5
 • 9
 • 6
 •  
 • 5
 • 9
 • 6
 •  
 •  
 • 9
 • 6

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 60
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 08-04-2017
 • 0
 • 1
 • 3
 • 8
 • 9
 • 3
 • 9
 • 0
 • 4
 • 4
 • 5
 • 7
 • 2
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 9
 • 1
 • 5
 • 2
 • 0
 • 8
 • 5
 •  
 • 0
 • 8
 • 5
 •  
 •  
 • 8
 • 5

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 57
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 01-04-2017
 • 3
 • 5
 • 0
 • 0
 • 4
 • 8
 • 0
 • 9
 • 8
 • 9
 • 0
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 3
 • 8
 • 2
 • 9
 • 4
 • 9
 • 0
 • 4
 • 4
 •  
 • 0
 • 4
 • 4
 •  
 •  
 • 4
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 54
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 25-03-2017
 • 7
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 3
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 3
 • 0
 • 3
 • 6
 • 9
 • 7
 • 4
 • 3
 • 9
 • 5
 • 7
 • 3
 • 6
 • 8
 •  
 • 3
 • 6
 • 8
 •  
 •  
 • 6
 • 8

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 51
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 18-03-2017
 • 2
 • 3
 • 1
 • 9
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 • 4
 • 0
 • 2
 • 6
 • 8
 • 2
 • 1
 • 2
 • 6
 • 1
 • 1
 • 9
 • 3
 • 1
 • 8
 • 7
 •  
 • 1
 • 8
 • 7
 •  
 •  
 • 8
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 48
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 11-03-2017
 • 4
 • 2
 • 8
 • 7
 • 7
 • 1
 • 6
 • 8
 • 5
 • 9
 • 4
 • 3
 • 7
 • 2
 • 0
 • 9
 • 3
 • 0
 • 4
 • 1
 • 6
 • 0
 • 6
 • 5
 •  
 • 0
 • 6
 • 5
 •  
 •  
 • 6
 • 5

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 45
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Bảy, 04-03-2017
 • 6
 • 9
 • 8
 • 4
 • 2
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 9
 • 8
 • 0
 • 3
 • 9
 • 9
 • 8
 • 4
 • 1
 • 9
 • 7
 • 8
 • 5
 • 8
 • 4
 •  
 • 5
 • 8
 • 4
 •  
 •  
 • 8
 • 4
Cơ cấu giải thưởng: (Áp dụng cho vé có mệnh giá 10.000 đồng)
- Giải ba: 3.000.000 đồng
- Giải nhì: 6.500.000 đồng
- Giải nhất: 15.000.000 đồng
- Giải KK1: 1.000.000 đồng (trùng 3 con cuối giải nhất)
- Giải KK2: 100.000 đồng (trùng 2 con cuối giải nhất)