THỐNG KÊ XỔ SỐ MAX 4D THEO LƯỢT VỀ NHIỀU ÍT

Thống kê xổ số Max 4D từ 0 - 9 theo lượt về nhiều - ít của 4 lồng cầu
- Chọn chu kỳ mà bạn cần thống kê.

Thống kê Xổ số Max 4D theo lượt về nhiều - ít

Lồng cầu 1
(Hàng nghìn)
Lồng cầu 2
(Hàng chục)
Lồng cầu 3
(Hàng trăm)
Lồng cầu 4
(Hàng đơn vị)
Về nhiềuVề ít Về nhiềuVề ít Về nhiềuVề ít Về nhiềuVề ít
0 4 lượt 2 lượt 3 lượt 3 lượt
1 4 lượt 6 lượt 5 lượt 3 lượt
2 1 lượt 2 lượt 4 lượt 3 lượt
3 4 lượt 1 lượt 6 lượt 4 lượt
4 3 lượt 5 lượt 0 lượt 4 lượt
5 3 lượt 1 lượt 2 lượt 0 lượt
6 2 lượt 1 lượt 3 lượt 4 lượt
7 5 lượt 5 lượt 0 lượt 3 lượt
8 4 lượt 3 lượt 2 lượt 5 lượt
9 0 lượt 4 lượt 5 lượt 1 lượt