Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 43
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 28-02-2017
 • 0
 • 1
 • 0
 • 9
 • 6
 • 2
 • 0
 • 8
 • 9
 • 4
 • 1
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 2
 •  
 • 1
 • 2
 • 2
 •  
 •  
 • 2
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 40
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 21-02-2017
 • 2
 • 6
 • 6
 • 4
 • 2
 • 0
 • 7
 • 5
 • 8
 • 1
 • 7
 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 2
 • 8
 • 7
 • 2
 • 2
 • 5
 • 2
 • 2
 • 7
 •  
 • 2
 • 2
 • 7
 •  
 •  
 • 2
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 37
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 14-02-2017
 • 9
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 5
 • 4
 • 0
 • 6
 • 3
 • 4
 • 9
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 3
 • 3
 • 4
 • 9
 • 8
 • 5
 • 8
 • 4
 •  
 • 5
 • 8
 • 4
 •  
 •  
 • 8
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 34
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 07-02-2017
 • 4
 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
 • 3
 • 1
 • 9
 • 7
 • 1
 • 5
 • 4
 • 5
 • 6
 • 3
 • 2
 • 9
 • 4
 • 1
 • 8
 • 3
 • 1
 • 3
 • 9
 •  
 • 1
 • 3
 • 9
 •  
 •  
 • 3
 • 9

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 31
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 31-01-2017
 • 8
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 0
 • 9
 • 9
 • 6
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 9
 • 3
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 9
 • 8
 •  
 • 0
 • 9
 • 8
 •  
 •  
 • 9
 • 8

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 29
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 24-01-2017
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 0
 • 1
 • 5
 • 9
 • 9
 • 4
 • 9
 • 5
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 5
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 0
 • 8
 • 2
 •  
 • 0
 • 8
 • 2
 •  
 •  
 • 8
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 26
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 17-01-2017
 • 3
 • 8
 • 4
 • 8
 • 6
 • 1
 • 9
 • 3
 • 3
 • 0
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
 • 2
 • 0
 • 7
 • 1
 • 2
 • 1
 • 0
 • 6
 • 1
 • 7
 •  
 • 6
 • 1
 • 7
 •  
 •  
 • 1
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 23
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 10-01-2017
 • 8
 • 5
 • 0
 • 9
 • 6
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6
 • 7
 • 0
 • 5
 • 7
 • 4
 • 4
 • 1
 • 9
 • 2
 • 0
 • 6
 • 3
 • 8
 • 5
 • 7
 •  
 • 8
 • 5
 • 7
 •  
 •  
 • 5
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 20
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 03-01-2017
 • 2
 • 4
 • 7
 • 1
 • 1
 • 7
 • 4
 • 5
 • 8
 • 3
 • 6
 • 0
 • 9
 • 6
 • 9
 • 7
 • 1
 • 6
 • 8
 • 3
 • 3
 • 4
 • 9
 • 0
 •  
 • 4
 • 9
 • 0
 •  
 •  
 • 9
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 17
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 27-12-2016
 • 3
 • 3
 • 7
 • 5
 • 0
 • 0
 • 3
 • 8
 • 3
 • 6
 • 6
 • 0
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
 • 7
 • 3
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 •  
 • 4
 • 9
 • 1
 •  
 •  
 • 9
 • 1

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 14
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 20-12-2016
 • 6
 • 6
 • 0
 • 8
 • 1
 • 1
 • 2
 • 0
 • 6
 • 6
 • 7
 • 0
 • 4
 • 4
 • 9
 • 2
 • 8
 • 1
 • 5
 • 5
 • 0
 • 1
 • 3
 • 0
 •  
 • 1
 • 3
 • 0
 •  
 •  
 • 3
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 11
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 13-12-2016
 • 4
 • 1
 • 0
 • 6
 • 9
 • 4
 • 9
 • 1
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 7
 • 5
 • 5
 • 7
 • 4
 • 3
 • 6
 • 8
 • 3
 • 1
 • 0
 • 0
 •  
 • 1
 • 0
 • 0
 •  
 •  
 • 0
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 8
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Ba, 06-12-2016
 • 1
 • 0
 • 0
 • 2
 • 5
 • 0
 • 6
 • 0
 • 2
 • 5
 • 1
 • 7
 • 9
 • 3
 • 4
 • 8
 • 3
 • 9
 • 8
 • 3
 • 9
 • 1
 • 5
 • 4
 •  
 • 1
 • 5
 • 4
 •  
 •  
 • 5
 • 4
Cơ cấu giải thưởng: (Áp dụng cho vé có mệnh giá 10.000 đồng)
- Giải ba: 3.000.000 đồng
- Giải nhì: 6.500.000 đồng
- Giải nhất: 15.000.000 đồng
- Giải KK1: 1.000.000 đồng (trùng 3 con cuối giải nhất)
- Giải KK2: 100.000 đồng (trùng 2 con cuối giải nhất)