Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 24
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 12-01-2017
 • 2
 • 9
 • 9
 • 2
 • 0
 • 7
 • 9
 • 8
 • 3
 • 4
 • 1
 • 6
 • 7
 • 5
 • 6
 • 3
 • 8
 • 2
 • 9
 • 1
 • 4
 • 6
 • 4
 • 2
 •  
 • 6
 • 4
 • 2
 •  
 •  
 • 4
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 21
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 05-01-2017
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5
 • 2
 • 4
 • 2
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 9
 • 3
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 9
 • 8
 • 6
 •  
 • 9
 • 8
 • 6
 •  
 •  
 • 8
 • 6

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 18
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 29-12-2016
 • 6
 • 5
 • 1
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 6
 • 1
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 0
 • 2
 • 4
 • 7
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 1
 •  
 • 7
 • 3
 • 1
 •  
 •  
 • 3
 • 1

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 15
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 22-12-2016
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1
 • 6
 • 8
 • 0
 • 1
 • 8
 • 4
 • 5
 • 2
 • 7
 • 4
 • 0
 • 6
 • 6
 • 1
 • 9
 • 7
 • 6
 • 4
 •  
 • 7
 • 6
 • 4
 •  
 •  
 • 6
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 12
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 15-12-2016
 • 7
 • 5
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 7
 • 9
 • 7
 • 0
 • 3
 • 4
 • 7
 • 9
 • 4
 • 5
 • 9
 • 1
 • 4
 • 5
 • 0
 • 8
 • 9
 • 9
 •  
 • 8
 • 9
 • 9
 •  
 •  
 • 9
 • 9

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 9
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 08-12-2016
 • 4
 • 9
 • 1
 • 2
 • 2
 • 0
 • 3
 • 5
 • 3
 • 6
 • 3
 • 6
 • 1
 • 4
 • 2
 • 5
 • 8
 • 1
 • 7
 • 7
 • 1
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 •  
 • 6
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 6
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 01-12-2016
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1
 • 8
 • 5
 • 6
 • 4
 • 3
 • 5
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 5
 • 0
 • 5
 •  
 • 5
 • 0
 • 5
 •  
 •  
 • 0
 • 5

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 3
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 24-11-2016
 • 8
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 • 4
 • 1
 • 3
 • 0
 • 9
 • 1
 • 1
 • 6
 • 6
 • 1
 • 1
 • 8
 • 3
 • 5
 • 8
 • 9
 • 9
 • 5
 •  
 • 9
 • 9
 • 5
 •  
 •  
 • 9
 • 5
Cơ cấu giải thưởng: (Áp dụng cho vé có mệnh giá 10.000 đồng)
- Giải ba: 3.000.000 đồng
- Giải nhì: 6.500.000 đồng
- Giải nhất: 15.000.000 đồng
- Giải KK1: 1.000.000 đồng (trùng 3 con cuối giải nhất)
- Giải KK2: 100.000 đồng (trùng 2 con cuối giải nhất)