Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 92
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 22-06-2017
 • 7
 • 2
 • 2
 • 7
 • 4
 • 8
 • 3
 • 2
 • 7
 • 0
 • 5
 • 3
 • 8
 • 4
 • 9
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1
 • 4
 • 4
 • 0
 • 9
 • 9
 •  
 • 0
 • 9
 • 9
 •  
 •  
 • 9
 • 9

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 89
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 15-06-2017
 • 4
 • 5
 • 9
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 9
 • 0
 • 7
 • 2
 • 5
 • 4
 • 0
 • 9
 • 9
 • 1
 • 3
 • 0
 • 4
 • 9
 • 7
 • 1
 • 6
 •  
 • 7
 • 1
 • 6
 •  
 •  
 • 1
 • 6

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 86
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 08-06-2017
 • 1
 • 5
 • 9
 • 7
 • 5
 • 1
 • 7
 • 9
 • 7
 • 1
 • 1
 • 9
 • 5
 • 9
 • 8
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 9
 • 9
 • 8
 • 1
 • 8
 •  
 • 8
 • 1
 • 8
 •  
 •  
 • 1
 • 8

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 83
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 01-06-2017
 • 6
 • 1
 • 3
 • 6
 • 1
 • 9
 • 6
 • 3
 • 1
 • 2
 • 6
 • 0
 • 7
 • 9
 • 7
 • 4
 • 0
 • 7
 • 7
 • 9
 • 5
 • 1
 • 4
 • 8
 •  
 • 1
 • 4
 • 8
 •  
 •  
 • 4
 • 8

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 80
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 25-05-2017
 • 8
 • 6
 • 8
 • 0
 • 0
 • 4
 • 9
 • 0
 • 6
 • 7
 • 0
 • 3
 • 0
 • 9
 • 8
 • 6
 • 8
 • 4
 • 9
 • 7
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •  
 • 0
 • 0

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 77
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 18-05-2017
 • 4
 • 1
 • 1
 • 9
 • 7
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 8
 • 2
 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
 • 8
 • 3
 • 8
 • 9
 • 8
 • 7
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 • 0
 • 6
 • 4
 •  
 •  
 • 6
 • 4

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 74
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 11-05-2017
 • 4
 • 9
 • 5
 • 7
 • 9
 • 4
 • 6
 • 6
 • 1
 • 4
 • 2
 • 8
 • 2
 • 6
 • 5
 • 7
 • 3
 • 8
 • 0
 • 0
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 •  
 • 5
 • 3
 • 2
 •  
 •  
 • 3
 • 2

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 71
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 04-05-2017
 • 4
 • 4
 • 6
 • 5
 • 8
 • 4
 • 8
 • 4
 • 6
 • 2
 • 4
 • 7
 • 5
 • 0
 • 6
 • 5
 • 8
 • 7
 • 2
 • 1
 • 5
 • 6
 • 3
 • 3
 •  
 • 6
 • 3
 • 3
 •  
 •  
 • 3
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 68
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 27-04-2017
 • 0
 • 4
 • 9
 • 5
 • 9
 • 4
 • 6
 • 4
 • 8
 • 8
 • 6
 • 3
 • 8
 • 0
 • 5
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • 8
 • 2
 • 7
 • 6
 • 3
 •  
 • 7
 • 6
 • 3
 •  
 •  
 • 6
 • 3

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 65
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 20-04-2017
 • 7
 • 9
 • 5
 • 8
 • 7
 • 5
 • 1
 • 9
 • 1
 • 2
 • 6
 • 5
 • 7
 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 7
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 7
 •  
 • 3
 • 7
 • 7
 •  
 •  
 • 7
 • 7

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 62
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 13-04-2017
 • 8
 • 5
 • 2
 • 8
 • 8
 • 5
 • 1
 • 5
 • 8
 • 0
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 2
 • 2
 • 9
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 •  
 • 2
 • 8
 • 9
 •  
 •  
 • 8
 • 9

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 59
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 06-04-2017
 • 1
 • 1
 • 9
 • 0
 • 0
 • 8
 • 7
 • 5
 • 0
 • 3
 • 3
 • 4
 • 8
 • 4
 • 9
 • 5
 • 9
 • 5
 • 5
 • 3
 • 6
 • 1
 • 5
 • 5
 •  
 • 1
 • 5
 • 5
 •  
 •  
 • 5
 • 5

Kết quả xố số điện toán max4d

Kỳ 56
Giải 3
Giải 2
Giải 1
Giải KK1
Giải KK2
Mở thưởng: Thứ Năm, 30-03-2017
 • 7
 • 4
 • 5
 • 4
 • 3
 • 5
 • 0
 • 8
 • 0
 • 4
 • 6
 • 1
 • 5
 • 1
 • 8
 • 6
 • 2
 • 0
 • 7
 • 9
 • 5
 • 6
 • 2
 • 2
 •  
 • 6
 • 2
 • 2
 •  
 •  
 • 2
 • 2
Cơ cấu giải thưởng: (Áp dụng cho vé có mệnh giá 10.000 đồng)
- Giải ba: 3.000.000 đồng
- Giải nhì: 6.500.000 đồng
- Giải nhất: 15.000.000 đồng
- Giải KK1: 1.000.000 đồng (trùng 3 con cuối giải nhất)
- Giải KK2: 100.000 đồng (trùng 2 con cuối giải nhất)