THỐNG KÊ LẦN XUẤT HIỆN

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Nhập số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Kết quả để xem thống kê chi tiết.

CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT - ÍT NHẤT TRONG 30 LẦN QUAY ĐÀI MIỀN BẮC

Giải 7
về nhiều
Xuất hiện Đặc biệt
về nhiều
Xuất hiện Loto
về nhiều
Xuất hiện Giải 7
về ít
Xuất hiện Đặc biệt
về ít
Xuất hiện Loto
về ít
Xuất hiện
38 4 lượt 01 2 lượt 38 16 lượt 99 1 lượt 95 1 lượt 90 3 lượt
60 4 lượt 98 2 lượt 01 14 lượt 97 1 lượt 91 1 lượt 84 3 lượt
61 4 lượt 00 1 lượt 23 14 lượt 96 1 lượt 75 1 lượt 64 3 lượt
95 4 lượt 07 1 lượt 66 13 lượt 93 1 lượt 74 1 lượt 02 3 lượt
03 3 lượt 08 1 lượt 77 13 lượt 89 1 lượt 67 1 lượt 67 4 lượt
12 3 lượt 15 1 lượt 89 13 lượt 87 1 lượt 65 1 lượt 59 4 lượt
23 3 lượt 16 1 lượt 12 12 lượt 85 1 lượt 63 1 lượt 51 4 lượt
34 3 lượt 17 1 lượt 15 12 lượt 82 1 lượt 60 1 lượt 29 4 lượt
43 3 lượt 24 1 lượt 16 12 lượt 78 1 lượt 58 1 lượt 00 4 lượt
53 3 lượt 32 1 lượt 19 12 lượt 75 1 lượt 54 1 lượt 72 5 lượt

CÁC SỐ CHƯA VỀ TRONG 30 LẦN QUAY ĐÀI MIỀN BẮC

Giải 7 chưa về Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 08, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 30, 40, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 98 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99