THỐNG KÊ LẦN XUẤT HIỆN

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Nhập số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Kết quả để xem thống kê chi tiết.

CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT - ÍT NHẤT TRONG 30 LẦN QUAY ĐÀI MIỀN BẮC

Giải 7
về nhiều
Xuất hiện Đặc biệt
về nhiều
Xuất hiện Loto
về nhiều
Xuất hiện Giải 7
về ít
Xuất hiện Đặc biệt
về ít
Xuất hiện Loto
về ít
Xuất hiện
32 4 lượt 21 2 lượt 50 15 lượt 98 1 lượt 99 1 lượt 73 3 lượt
41 4 lượt 52 2 lượt 32 13 lượt 97 1 lượt 95 1 lượt 68 3 lượt
09 3 lượt 55 2 lượt 38 13 lượt 90 1 lượt 94 1 lượt 42 3 lượt
23 3 lượt 76 2 lượt 44 13 lượt 82 1 lượt 92 1 lượt 00 3 lượt
27 3 lượt 07 1 lượt 71 13 lượt 78 1 lượt 87 1 lượt 98 4 lượt
62 3 lượt 08 1 lượt 76 13 lượt 77 1 lượt 81 1 lượt 97 4 lượt
71 3 lượt 10 1 lượt 83 13 lượt 73 1 lượt 80 1 lượt 88 4 lượt
76 3 lượt 29 1 lượt 02 12 lượt 68 1 lượt 77 1 lượt 78 4 lượt
83 3 lượt 31 1 lượt 10 12 lượt 65 1 lượt 74 1 lượt 60 4 lượt
04 2 lượt 36 1 lượt 52 12 lượt 64 1 lượt 70 1 lượt 56 4 lượt

CÁC SỐ CHƯA VỀ TRONG 30 LẦN QUAY ĐÀI MIỀN BẮC

Giải 7 chưa về Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 03, 06, 08, 16, 24, 28, 31, 33, 35, 42, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 72, 74, 75, 79, 85, 86, 89, 91, 93 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98