TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
50 5 lượt 01 2 lượt 50 16 lượt
03 4 lượt 25 2 lượt 77 15 lượt
05 4 lượt 29 2 lượt 02 14 lượt
15 4 lượt 51 2 lượt 85 14 lượt
18 3 lượt 68 2 lượt 04 13 lượt
32 3 lượt 08 1 lượt 15 13 lượt
80 3 lượt 28 1 lượt 80 13 lượt
85 3 lượt 39 1 lượt 88 13 lượt
94 3 lượt 43 1 lượt 91 13 lượt
95 3 lượt 45 1 lượt 29 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 69 2 lượt
93 1 lượt 95 1 lượt 07 2 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 31 3 lượt
91 1 lượt 83 1 lượt 87 4 lượt
88 1 lượt 81 1 lượt 78 4 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 59 4 lượt
83 1 lượt 73 1 lượt 58 4 lượt
82 1 lượt 71 1 lượt 16 4 lượt
81 1 lượt 65 1 lượt 65 5 lượt
78 1 lượt 63 1 lượt 40 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 07, 08, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 34, 36, 37, 39, 45, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 67, 72, 74, 79, 84, 87, 89, 96, 97 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

23/02/2018

    Xem chi tiết