TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 4 lượt 12 2 lượt 19 16 lượt
26 3 lượt 66 2 lượt 81 16 lượt
28 3 lượt 86 2 lượt 93 16 lượt
34 3 lượt 94 2 lượt 60 15 lượt
64 3 lượt 03 1 lượt 43 14 lượt
81 3 lượt 09 1 lượt 15 12 lượt
04 2 lượt 10 1 lượt 37 12 lượt
08 2 lượt 16 1 lượt 70 12 lượt
15 2 lượt 21 1 lượt 82 12 lượt
18 2 lượt 23 1 lượt 94 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 25 2 lượt
97 1 lượt 93 1 lượt 47 3 lượt
95 1 lượt 88 1 lượt 33 3 lượt
91 1 lượt 82 1 lượt 02 3 lượt
90 1 lượt 81 1 lượt 89 4 lượt
86 1 lượt 78 1 lượt 71 4 lượt
80 1 lượt 72 1 lượt 65 4 lượt
78 1 lượt 61 1 lượt 52 4 lượt
77 1 lượt 49 1 lượt 05 4 lượt
76 1 lượt 48 1 lượt 97 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 06, 07, 12, 14, 25, 27, 29, 31, 38, 42, 53, 62, 65, 67, 72, 74, 79, 82, 83, 84, 87, 89, 96 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận bài viết dự đoán xổ số 3 miền

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg