TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
64 5 lượt 38 2 lượt 64 16 lượt
10 4 lượt 54 2 lượt 73 16 lượt
39 4 lượt 85 2 lượt 97 16 lượt
12 3 lượt 99 2 lượt 40 15 lượt
23 3 lượt 00 1 lượt 80 15 lượt
48 3 lượt 03 1 lượt 21 14 lượt
53 3 lượt 08 1 lượt 24 14 lượt
76 3 lượt 11 1 lượt 72 14 lượt
80 3 lượt 30 1 lượt 49 13 lượt
99 3 lượt 33 1 lượt 67 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 97 1 lượt 57 1 lượt
97 1 lượt 83 1 lượt 96 3 lượt
94 1 lượt 82 1 lượt 41 3 lượt
90 1 lượt 76 1 lượt 15 3 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 07 3 lượt
84 1 lượt 73 1 lượt 86 4 lượt
81 1 lượt 72 1 lượt 58 4 lượt
75 1 lượt 70 1 lượt 50 4 lượt
74 1 lượt 64 1 lượt 45 4 lượt
73 1 lượt 63 1 lượt 42 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 07, 08, 09, 13, 15, 20, 26, 27, 30, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 63, 66, 78, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

19/06/2018

    Xem chi tiết