TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
37 5 lượt 03 2 lượt 99 17 lượt
61 4 lượt 01 1 lượt 01 15 lượt
76 4 lượt 12 1 lượt 60 15 lượt
82 4 lượt 15 1 lượt 15 14 lượt
15 3 lượt 19 1 lượt 69 14 lượt
23 3 lượt 30 1 lượt 95 14 lượt
62 3 lượt 31 1 lượt 90 13 lượt
73 3 lượt 40 1 lượt 22 12 lượt
01 2 lượt 44 1 lượt 30 12 lượt
04 2 lượt 46 1 lượt 31 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 99 1 lượt 17 1 lượt
92 1 lượt 98 1 lượt 42 3 lượt
91 1 lượt 95 1 lượt 78 4 lượt
90 1 lượt 93 1 lượt 29 4 lượt
89 1 lượt 89 1 lượt 18 4 lượt
88 1 lượt 86 1 lượt 94 5 lượt
87 1 lượt 85 1 lượt 86 5 lượt
85 1 lượt 73 1 lượt 66 5 lượt
84 1 lượt 71 1 lượt 64 5 lượt
83 1 lượt 69 1 lượt 52 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 05, 06, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 33, 45, 48, 51, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 75, 79, 86, 93 00, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

21/09/2017

Xem chi tiết