TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
67 4 lượt 23 2 lượt 67 16 lượt
96 4 lượt 39 2 lượt 85 16 lượt
21 3 lượt 46 2 lượt 76 14 lượt
31 3 lượt 88 2 lượt 46 13 lượt
38 3 lượt 94 2 lượt 88 13 lượt
41 3 lượt 00 1 lượt 96 13 lượt
42 3 lượt 01 1 lượt 18 12 lượt
61 3 lượt 09 1 lượt 22 12 lượt
85 3 lượt 12 1 lượt 29 12 lượt
87 3 lượt 13 1 lượt 40 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 75 2 lượt
95 1 lượt 85 1 lượt 19 3 lượt
94 1 lượt 82 1 lượt 99 4 lượt
92 1 lượt 80 1 lượt 53 4 lượt
91 1 lượt 71 1 lượt 37 4 lượt
89 1 lượt 70 1 lượt 33 4 lượt
83 1 lượt 68 1 lượt 25 4 lượt
81 1 lượt 67 1 lượt 14 4 lượt
78 1 lượt 65 1 lượt 06 4 lượt
73 1 lượt 64 1 lượt 05 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
05, 06, 07, 13, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 60, 68, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 84 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

20/04/2018

    Xem chi tiết