TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
12 4 lượt 27 3 lượt 62 15 lượt
07 3 lượt 22 2 lượt 27 14 lượt
18 3 lượt 34 2 lượt 55 14 lượt
30 3 lượt 61 2 lượt 98 14 lượt
38 3 lượt 08 1 lượt 25 13 lượt
43 3 lượt 23 1 lượt 47 13 lượt
50 3 lượt 24 1 lượt 85 13 lượt
53 3 lượt 37 1 lượt 00 12 lượt
79 3 lượt 38 1 lượt 13 12 lượt
85 3 lượt 41 1 lượt 23 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 96 2 lượt
94 1 lượt 97 1 lượt 83 2 lượt
91 1 lượt 93 1 lượt 48 3 lượt
90 1 lượt 92 1 lượt 40 3 lượt
89 1 lượt 91 1 lượt 31 3 lượt
84 1 lượt 87 1 lượt 99 4 lượt
82 1 lượt 83 1 lượt 76 4 lượt
77 1 lượt 82 1 lượt 35 5 lượt
74 1 lượt 70 1 lượt 34 5 lượt
72 1 lượt 65 1 lượt 29 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 06, 09, 16, 23, 28, 33, 35, 45, 54, 56, 60, 61, 64, 67, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 83, 86, 87, 93, 96, 97, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Nhận Số Đẹp XSMB - XSMN - XSMT

Bạn có muốn nhận những con số đẹp nhất của 3 miền Bắc - Trung - Nam mỗi ngày từ các chuyên gia ? Nhập ngay email, chúng tôi sẽ gửi cho bạn nhé.

CaptchaImg

22/11/2017

Xem chi tiết