THỐNG KÊ XỔ SỐ MAX 4D THEO LỒNG CẦU

Thống kê theo thứ đưa ra số lần xuất hiện của các bộ số có mặt trong các kỳ quay thưởng trong thứ 4, thứ 6 hoặc chủ nhật

Thống kê Xổ số Max 4D theo lồng cầu

Lồng cầu 1 Lồng cầu 2 Lồng cầu 3 Lồng cầu 4
0 2 lượt 1 lượt 4 lượt 1 lượt
1 4 lượt 5 lượt 1 lượt 3 lượt
2 2 lượt 3 lượt 6 lượt 3 lượt
3 3 lượt 2 lượt 6 lượt 3 lượt
4 2 lượt 1 lượt 3 lượt 5 lượt
5 4 lượt 2 lượt 4 lượt 3 lượt
6 4 lượt 5 lượt 2 lượt 2 lượt
7 0 lượt 3 lượt 2 lượt 3 lượt
8 4 lượt 5 lượt 1 lượt 6 lượt
9 5 lượt 3 lượt 1 lượt 1 lượt