Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

20/09/2018
Đầu Lô Tô
0
1
2 26,28,29
3 31,32,36,36,36,39
4 41
5 55
6 62,63,68
7 74,75,77,78
8 81,82,82,88,89
9 90,96,99,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

19/09/2018
Đầu Lô Tô
0 08,08
1 13,17,17
2 20
3 30,30
4 40,40,49
5 51,51,53,57,57
6 62,65,69
7 74,77,77
8 81,81,82,83,87
9

Lô tô miền Bắc thứ ba,

18/09/2018
Đầu Lô Tô
0 00,06
1 10,17,19
2 20,20,20,26
3 32,32,34,37,37,38
4 42,45
5 55,58,58
6 63
7 74
8 88
9 90,91,96,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

17/09/2018
Đầu Lô Tô
0 00,03,05,09
1 10,12,18
2 25,28
3 34
4 40,43,43,44
5 54
6 63
7 71,71,72,76,76
8 87,89
9 94,94,94,99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

16/09/2018
Đầu Lô Tô
0 07
1 15,18
2 20,22,23,25,26,27,29
3 31,33,38
4 42,45
5 58
6 61,63,63
7 72,75,77
8 82,83,87,88
9 99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

15/09/2018
Đầu Lô Tô
0 01,02,07
1 10,17,18,19
2 23
3 32,32,37
4 45,48
5 56,59
6 60,68
7 70,77,78
8 80,80,83,88
9 90,93,94

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

14/09/2018
Đầu Lô Tô
0 04
1 10,12,13,16,17
2 23,28
3 31,33,39,39
4 46,47,49
5 54
6 63,64,67
7 71,73,79,79
8 88,88
9 92,95

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )