Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ ba,

22/01/2019
Đầu Lô Tô
0 03,05,08
1 16,18
2 25,29
3 34,38
4 47,48
5 52,58,58
6 61,62,64,68
7 73,74,75,79
8 80,84,88
9 92,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

21/01/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 14,17,17
2 20,27,29
3 35,38,39
4 42,43
5 52,53,58
6 62,69
7 73,78
8 81,85,87,89
9 93,93,97,97

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

20/01/2019
Đầu Lô Tô
0 08
1 10,11,11,14
2 22,23
3 35
4 45,47
5 52,54,58
6 60,69
7 71,72,74,76,79,79
8 82,87,87,89
9 92,95

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

19/01/2019
Đầu Lô Tô
0 05
1 14,14,18
2 26,26
3 31,34,35,36,38
4 40,43,45,46,48
5 51,53,57
6 63,64,66,67
7 70,73
8 85
9 92

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

18/01/2019
Đầu Lô Tô
0 02
1 15,18
2 23,25,26,27,29
3 31,39
4 42,47,48
5
6 60,69
7 70,71,72,73,77,77
8 86,88,89
9 94,98,99

Lô tô miền Bắc thứ năm,

17/01/2019
Đầu Lô Tô
0
1 12,13,14,15,16
2 21,27,29
3 33,37,39
4 40,48
5 52,55,56,58
6 62,64,64,65
7 71,72,74
8 84,87
9 96

Lô tô miền Bắc thứ tư,

16/01/2019
Đầu Lô Tô
0 03,07
1 12
2 28
3 31,31,31,37,37
4 49
5 50,57,57
6 62,65
7 70,72,75,76,78
8 85,86,86
9 94,94,95,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )