Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

19/09/2019
Đầu Lô Tô
0 04,05,06
1 10
2 20,21,22,23,25,27
3 30
4 45,49
5 55,56
6 60,61,68
7 72,74,78,79
8 80,84,85,88
9 98

Lô tô miền Bắc thứ tư,

18/09/2019
Đầu Lô Tô
0 03,06,08
1 10,19
2 21,22,29
3 30,33,36,39
4 41,42,46,47,47,49
5 54
6 67
7 70,78,78
8 85
9 93,95,97

Lô tô miền Bắc thứ ba,

17/09/2019
Đầu Lô Tô
0 01,05,07
1 11,11,15,15
2 24,25,28
3 34
4 41,48,49,49,49
5 52,53,57
6 61,67,69
7 72,72,75,78
8 82
9

Lô tô miền Bắc thứ hai,

16/09/2019
Đầu Lô Tô
0 00,01,02,09,09
1 10,15,16
2 24,27,29
3 30,32
4 45,47
5 54
6 62,62,66,67
7 78
8 80
9 93,93,96,97,99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

15/09/2019
Đầu Lô Tô
0 03
1 10,11,12,19
2 28,29
3 32,39
4 42,46,48
5 56
6 61,62,63,65,68
7 73,74,79
8 87,88,88,89
9 96,97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

14/09/2019
Đầu Lô Tô
0 00,06,08
1 12
2 20,25,27
3 32,34,37,37
4 43,48
5 50,56,57,57
6 65,68,68,69
7 70,73
8 83,87,89
9 97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

13/09/2019
Đầu Lô Tô
0 03,09
1 18,18
2 20,24,26
3 33,37,38
4 44,44,48
5 56
6 67
7 70,74,79,79
8 80,82,84,86
9 91,92,92,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )