Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

13/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,05,09
1 12,17,18,19
2 20,23
3 31,33,33,39
4 44,47
5
6 61,64,65
7 78
8 81,83,88,88
9 91,91,96,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

12/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02
1 12,13,13,16,17,19
2 22,26
3 31
4 42,42,44,46,47
5 50,50,52,55
6 64,67,68
7 70,72,74,79
8 81
9

Lô tô miền Bắc thứ ba,

11/05/2021
Đầu Lô Tô
0 04,04,06,08
1 13,13,18
2 20,21,26
3 36
4 47
5 50,51,52,54,56,58
6 69
7 70,72,74
8 82,83,83,86,86
9

Lô tô miền Bắc thứ hai,

10/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,02,03,04,07
1 16,17
2 28,28,29
3 34,37,38,39,39
4 42,45,46,47,49
5 51,53,57,57
6 66
7 77
8 87
9

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

09/05/2021
Đầu Lô Tô
0 01,04,05,06
1 11,12,12,13,15
2
3 36
4 42,46,46,48,49
5 50,55,58
6 60,66,69
7 72
8 84,87
9 94,98,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

08/05/2021
Đầu Lô Tô
0 00,04,07
1 18
2 22,25,28
3 33,38
4 42,42
5 50,56,59
6 65,67,68
7 75,78
8 80,82,86,88
9 93,93,96,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

07/05/2021
Đầu Lô Tô
0
1 10,13,17
2 20,21,27,27,27
3 31,38,39
4 43,45,47
5 52,53,55,56
6 68
7 71
8 80,82,83,86,87
9 92,95

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )