Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

23/02/2020
Đầu Lô Tô
0 02,03,04,07,08
1
2 20,24,26
3 38
4 40,42,44
5 57
6 61,63,65,68,69
7 71,73,75,75,75,76,77,78
8
9 97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

22/02/2020
Đầu Lô Tô
0
1 14,15,19
2 23
3 32,33,34,34
4 40,47
5 53,57
6 60,62,63,68
7 70,73,76,78
8 84,86,87,89
9 91,95,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

21/02/2020
Đầu Lô Tô
0 01,01,05,05
1 18,19
2 29
3 32,33
4 40,40,41
5 57
6 61,61,62,65,66,66,67
7 74,74,78
8 84,85,89
9 95

Lô tô miền Bắc thứ năm,

20/02/2020
Đầu Lô Tô
0 04,05,06,07
1 14,15,15
2 22
3 31,36
4 40,42,44,48,49
5 55
6 61,67,68
7
8 83,89
9 91,93,94,94,95,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

19/02/2020
Đầu Lô Tô
0
1 10,11,15,17
2
3 33,35,37,39
4 45
5 50,50,52,53,57,57,59
6 60,65,69
7 73,75,76
8 82,85
9 93,98,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

18/02/2020
Đầu Lô Tô
0 01,02,03,09
1 12,16,16
2 26
3 33
4 40,41,42,48
5 50,53,59
6 64
7 70,71,73,73,75,76,79
8 87
9 91,92

Lô tô miền Bắc thứ hai,

17/02/2020
Đầu Lô Tô
0 04,04,09
1 10,12,17
2 21,23
3 35
4 41,42,49
5 50,53,56,57
6 65,68
7 70,70,70,77,77,78
8 89
9 90,92

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )