Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

24/09/2020
Đầu Lô Tô
0 03,05,05
1
2
3 30
4 42,43,48
5 50,56
6 61,66,67,67,69,69
7 74,79
8 80,82,84,86
9 91,91,92,92,93,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

23/09/2020
Đầu Lô Tô
0 01
1 10,11,11,18
2 20,26
3 31,32,35,36,37,37
4 41,42,42
5 51
6 61,63,67,67,69
7 74
8 86,87
9 93,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

22/09/2020
Đầu Lô Tô
0 00,06,09
1 17
2 25,26
3 33,38
4 45,46,47
5 58
6 61,67,69
7 74,76
8 80,84,86,86,86,87,88
9 90,93,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

21/09/2020
Đầu Lô Tô
0 02
1 11,13,17,19
2 21,29
3 35,36,37,39
4 47,47,49
5 51,54,57
6 63,64,64
7 74
8 81,84
9 91,95,96,98

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

20/09/2020
Đầu Lô Tô
0 00,05,06,06
1
2 21,22,27
3 31,32,35
4 42,49
5 52,54,57,57
6 61
7 70,74,79
8 81,82,87
9 93,97,97,97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

19/09/2020
Đầu Lô Tô
0 04,08
1 13,13,14
2 22,24
3 31,36
4 43
5 53,53
6 67,68,68
7 73,78,79
8 82,86,86,88,89
9 92,93,94,95

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

18/09/2020
Đầu Lô Tô
0 01,03
1 12,12,12
2 20,23
3 30,30,33,36,37
4 40,41,45
5 53
6 62,63,68
7 74,76
8 80,88
9 90,97,98,99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )