Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

18/11/2018
Đầu Lô Tô
0 05
1 14
2 21,25,29
3 31,34,36,37,38
4 43,43,44,49
5 50,54,56
6 62,64,65
7 70,71,75,76,77
8 86
9 98

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

17/11/2018
Đầu Lô Tô
0 02,06,07,09,09
1 15
2 26,27,28,28
3 30,39
4 48,48,48
5 58,59
6 62,64,68
7 72,76,77,79
8 86
9 91,95

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

16/11/2018
Đầu Lô Tô
0 06,07,09
1 13,17
2 20,24,27,28
3 30,38
4 47,48
5 50,53,57,58
6 63,66
7 72
8 85,86,86,89
9 92,93,93

Lô tô miền Bắc thứ năm,

15/11/2018
Đầu Lô Tô
0 06,07
1 11,13
2 20,20,21,27,28
3 35,37
4 48
5 55,55,57
6 61,62,64,66,68
7 77,78,79
8 88
9 93,95,96

Lô tô miền Bắc thứ tư,

14/11/2018
Đầu Lô Tô
0 01,03
1 12
2 20,26
3
4 41,41,49
5 51,58,59
6 62,65,68,69
7 70,71,76,78,79
8 83,85,89
9 93,93,95,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

13/11/2018
Đầu Lô Tô
0 01,02,04,05,08
1 11,16
2 20,24
3 30,34
4
5 50,57,59
6 62,64,65,68,68,69
7 71,74,75,76,77
8 80,82
9

Lô tô miền Bắc thứ hai,

12/11/2018
Đầu Lô Tô
0 01,03,04,04,09
1 16,17,19
2 28
3 31,34
4
5 50,52,55,56,58,59
6 68,69
7 70,71,77
8 84,89
9 90,94,99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )