Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

21/07/2019
Đầu Lô Tô
0 03
1 10,17
2 22,22,24,28
3 32
4 42,44,45,45,47
5 54,55
6 60,64,69
7 71,73,73,75
8 82,83
9 92,96,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

20/07/2019
Đầu Lô Tô
0 01,05,09
1 11,16
2
3 30,32,34,35,38
4 44,45
5 51,53,54,56
6 66
7 72,77,77
8 83,85,87,88
9 90,99,99

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

19/07/2019
Đầu Lô Tô
0 02,06,07
1 10,12,13
2 21,22,25,28
3 36,39
4 45
5 51
6 63,67
7 71,76,79
8 82,84,87
9 90,92,94,97,98

Lô tô miền Bắc thứ năm,

18/07/2019
Đầu Lô Tô
0 03,07,09,09
1 10,11,13,18
2 27,29
3 30,32,38,38
4 43,44,48,48
5 54
6 60,61,69
7 70,75,76
8 80
9 97

Lô tô miền Bắc thứ tư,

17/07/2019
Đầu Lô Tô
0 00,00,02,04,08,08,09
1 14
2 20,29
3 30,32,38
4 40,40
5 51,56
6 63
7 72,73,78
8 83,85,86,88
9 92,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

16/07/2019
Đầu Lô Tô
0 00
1 15
2 21,22,26,29
3 33,35,37
4 41,43,45,46,49
5 53,55,56,58
6
7
8 80,81
9 90,93,96,98,98,98,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

15/07/2019
Đầu Lô Tô
0 04,06,07,08
1 11,14,17
2 20,22,23,23
3 30,31,37
4 40
5 51,51,52,53,59
6
7 74,75
8 83,85,87,87,88
9

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )