Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ tư,

13/11/2019
Đầu Lô Tô
0 06,07,08
1 16,18
2 27,28,29
3 38,39
4 45,48
5 50,54
6 65,67,68,68
7 75,76,79
8 80,81,83
9 94,94,97

Lô tô miền Bắc thứ ba,

12/11/2019
Đầu Lô Tô
0 03,05,07
1 14
2 21
3 33,34,36,39
4 40,44,47,48
5 52,55,55,55
6 62,63,69
7 74,76,78
8 81
9 92,94,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

11/11/2019
Đầu Lô Tô
0 02,09
1 14,14,16,17,19,19
2 20,20,23,27
3 32,35,39
4 44
5 51,52,55,59
6 69
7 70,75
8 81,87
9 94,96

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

10/11/2019
Đầu Lô Tô
0 02,05,08
1 10,10
2 21,26,28
3 33,33,33,35
4 40,44,47,48,49
5 55,56,57,58,59
6 69
7 70
8 85
9 91,93

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

09/11/2019
Đầu Lô Tô
0 00,00,02,03,09
1
2
3
4
5 50,58
6 60,63,67
7 72,73,73,74,77,77
8 83,85,88
9 90,91,91,93,93,95,95,98

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

08/11/2019
Đầu Lô Tô
0 03,05,06,09
1
2 24,25,27,27,28
3 30,33,38
4
5 51,52,58
6 62,65,67
7 72,73,77,77
8 80,86,87
9 92,95

Lô tô miền Bắc thứ năm,

07/11/2019
Đầu Lô Tô
0 00,01,03,05,07
1 14
2 23,24
3 31,36,36
4 40
5 54,55,56
6 66
7 75,76
8 83,83,86
9 91,95,95,96,96,99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )