Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ tư,

27/10/2021
Đầu Lô Tô
0 04,07,09
1 11,12,13,14,16,16
2 22,27
3 36,36
4 41,46,46,48
5
6 60,60,64,66,68
7 74
8 80,83
9 94,97

Lô tô miền Bắc thứ ba,

26/10/2021
Đầu Lô Tô
0 01,04,06,08,09
1 13,16,19,19
2 23,25
3 30,39
4 42,45
5 50,54
6 61
7 72,77
8 80,82,83,87
9 91,99,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

25/10/2021
Đầu Lô Tô
0 06
1 12
2 21,21,23,25,26,28
3 30,31,37
4 43,45,49
5 50,51,54,54,55,57,58
6 64,68
7 76
8 81,88,88
9

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

24/10/2021
Đầu Lô Tô
0 02,07
1 13,17
2 20,21,24,24,26,28
3
4 42,45,46
5 52,53,58,58
6 60,62,63,65
7 70,74
8
9 91,92,94,97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

23/10/2021
Đầu Lô Tô
0 06,08
1 11,19
2 23,25,27,28
3 31,35,36
4 44,46
5 50,51,58
6 61,62,68,69
7 76
8 81,85
9 90,93,94,98

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

22/10/2021
Đầu Lô Tô
0 05,05,06,07
1 13,15,17,19
2 20,28,29
3
4 44
5 53
6 60,60,61,62,65,66,66
7 70,71,72,74,79
8 82
9 93

Lô tô miền Bắc thứ năm,

21/10/2021
Đầu Lô Tô
0 02,08
1 19
2 20,20,26,27,28
3 38
4 42,48
5 55,57,57,58,59
6 65,67
7 74,77,78
8 82,82,84,88
9 91,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )