Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ tư,

15/07/2020
Đầu Lô Tô
0 00,01,02,04
1 11,18
2 25
3 34,37,37
4 41,42,43,47
5 50,50,52,58
6 61,61
7
8 81,82,85
9 91,94,97,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

14/07/2020
Đầu Lô Tô
0 03,06
1 16,17,18
2 20,20,23,26,28
3 36,39,39
4 41,41,41
5
6 60,61,62,68
7 73,78
8 82,88,89
9 91,96

Lô tô miền Bắc thứ hai,

13/07/2020
Đầu Lô Tô
0 00,00,04,06,07,08,09
1 15,19
2 20,26,28
3 33
4 40,43,47,48
5 56
6 66
7 72
8 80,83,84,87
9 90,90,93

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

12/07/2020
Đầu Lô Tô
0 00,08,08
1 11,15,15,17,18
2 24,24
3 30,37
4 42,47,48
5
6 60,62,65,68
7 71,76,79
8
9 90,92,93,93,94

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

11/07/2020
Đầu Lô Tô
0 04,09
1 13,16,17,18,19
2 26,28,28,28
3 35,36
4 41,45,48,49
5 56,57
6 62
7 74
8 86,87,88
9 90,93,97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

10/07/2020
Đầu Lô Tô
0 07
1 12
2 21,22,28
3 31,32,34
4
5 54,55,55,59
6 64,64,64,69
7 71,72,76,77
8 80,86,86,86
9 93,93,95

Lô tô miền Bắc thứ năm,

09/07/2020
Đầu Lô Tô
0
1 10,13,14,16,17
2 20,20,21,23
3 33
4 41,42,47,47
5 53
6
7 70,71,74,75,77
8 80,88,89
9 90,91,94,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )