Kết quả XS Max 3D thứ 4

Kết quả kỳ #38 ngày 17/07/2019
G.1 189 082
G.2 172 533 625 590
G.3 761 610 702 602 977 093
KK 586 368 471 649 635 876 046 057

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #35 ngày 10/07/2019
G.1 029 181
G.2 199 017 571 772
G.3 804 984 099 107 137 084
KK 108 698 119 076 474 754 221 056

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #32 ngày 03/07/2019
G.1 890 513
G.2 153 618 744 636
G.3 618 665 686 802 708 792
KK 826 858 960 487 852 398 925 898

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #29 ngày 26/06/2019
G.1 803 579
G.2 458 285 674 479
G.3 421 289 730 501 204 656
KK 585 314 195 150 613 610 153 497

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #26 ngày 19/06/2019
G.1 105 648
G.2 971 858 855 508
G.3 795 254 014 736 957 570
KK 801 063 764 830 189 219 384 640

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #23 ngày 12/06/2019
G.1 813 400
G.2 672 507 158 053
G.3 249 469 646 494 888 311
KK 989 867 067 748 588 298 028 396

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #20 ngày 05/06/2019
G.1 110 152
G.2 503 292 540 249
G.3 922 139 331 606 145 207
KK 309 480 243 655 966 607 005 222

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #17 ngày 29/05/2019
G.1 936 784
G.2 575 463 403 532
G.3 948 068 866 411 132 720
KK 350 439 402 723 603 264 352 913

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #14 ngày 22/05/2019
G.1 548 068
G.2 528 924 103 384
G.3 344 700 035 988 375 441
KK 429 439 003 742 751 022 414 872

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #11 ngày 15/05/2019
G.1 219 211
G.2 746 004 589 811
G.3 377 470 369 036 455 798
KK 684 510 751 093 215 260 545 474

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #8 ngày 08/05/2019
G.1 864 188
G.2 589 765 332 126
G.3 004 658 298 897 812 149
KK 979 409 609 606 661 192 439 122

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #5 ngày 01/05/2019
G.1 702 081
G.2 294 847 766 617
G.3 501 037 145 148 725 384
KK 782 847 350 078 174 651 658 469

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #2 ngày 24/04/2019
G.1 817 156
G.2 007 038 125 667
G.3 355 787 838 558 762 488
KK 722 401 873 296 292 054 243 882

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )