TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 26/08/2020 - 26/09/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
3.85% 3 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
3.85% 3 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
5.13% 4 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
5.13% 4 lượt
20
5.13% 4 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
5.13% 4 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.85% 3 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
1.28% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )