TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 03/09/2022 - 03/10/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
5.13% 4 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
6.41% 5 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.85% 3 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
5.13% 4 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
3.85% 3 lượt
29
1.28% 1 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
3.85% 3 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
5.13% 4 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
2.56% 2 lượt

Advertisements

Right side bar

Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements