TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 16/06/2020 - 16/07/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
3.85% 3 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
6.41% 5 lượt
18
5.13% 4 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
2.56% 2 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
3.85% 3 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
3.85% 3 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
5.13% 4 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
2.56% 2 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
3.85% 3 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )