TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 14/04/2021 - 14/05/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.39% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
4.17% 3 lượt
04
1.39% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
4.17% 3 lượt
08
4.17% 3 lượt
09
4.17% 3 lượt
10
1.39% 1 lượt
11
1.39% 1 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
1.39% 1 lượt
15
2.78% 2 lượt
16
2.78% 2 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
2.78% 2 lượt
20
4.17% 3 lượt
21
5.56% 4 lượt
22
4.17% 3 lượt
23
1.39% 1 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
1.39% 1 lượt
27
6.94% 5 lượt
28
2.78% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.78% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
2.78% 2 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
4.17% 3 lượt
35
2.78% 2 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
2.78% 2 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
4.17% 3 lượt
40
2.78% 2 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
1.39% 1 lượt
43
1.39% 1 lượt
44
4.17% 3 lượt
45
1.39% 1 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )