TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 21/08/2018 - 21/09/2018

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
5.13% 4 lượt
12
5.13% 4 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
3.85% 3 lượt
17
5.13% 4 lượt
18
5.13% 4 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
1.28% 1 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
6.41% 5 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
5.13% 4 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
3.85% 3 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
2.56% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )