TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 27/04/2019 - 27/05/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
5.13% 4 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
5.13% 4 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
5.13% 4 lượt
31
3.85% 3 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
5.13% 4 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
6.41% 5 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
2.56% 2 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
1.28% 1 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
3.85% 3 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
1.28% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )