TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 23/04/2022 - 23/05/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.85% 3 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
5.13% 4 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
3.85% 3 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
2.56% 2 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
3.85% 3 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
1.28% 1 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
5.13% 4 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
5.13% 4 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
1.28% 1 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )