TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 27/01/2020 - 27/02/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
6.41% 5 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
2.56% 2 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
6.41% 5 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
2.56% 2 lượt
24
6.41% 5 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
1.28% 1 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
3.85% 3 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
3.85% 3 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
1.28% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )