TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 10/03/2020 - 10/04/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.08% 1 lượt
02
2.08% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
2.08% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
4.17% 2 lượt
07
4.17% 2 lượt
08
2.08% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
6.25% 3 lượt
11
2.08% 1 lượt
12
2.08% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
2.08% 1 lượt
17
2.08% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
4.17% 2 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.08% 1 lượt
22
2.08% 1 lượt
23
4.17% 2 lượt
24
2.08% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
2.08% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
6.25% 3 lượt
30
2.08% 1 lượt
31
4.17% 2 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
2.08% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
4.17% 2 lượt
36
4.17% 2 lượt
37
8.33% 4 lượt
38
4.17% 2 lượt
39
4.17% 2 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
6.25% 3 lượt
45
6.25% 3 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )