TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 18/12/2019 - 18/01/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
3.85% 3 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
3.85% 3 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
7.69% 6 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
5.13% 4 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
3.85% 3 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
3.85% 3 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
6.41% 5 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.85% 3 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
3.85% 3 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
1.28% 1 lượt
41
1.28% 1 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
6.41% 5 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
3.85% 3 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )