TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 20/02/2019 - 20/03/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.03% 2 lượt
02
1.52% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
1.52% 1 lượt
05
7.58% 5 lượt
06
1.52% 1 lượt
07
4.55% 3 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.03% 2 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
1.52% 1 lượt
13
3.03% 2 lượt
14
3.03% 2 lượt
15
4.55% 3 lượt
16
4.55% 3 lượt
17
1.52% 1 lượt
18
3.03% 2 lượt
19
1.52% 1 lượt
20
3.03% 2 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
3.03% 2 lượt
24
6.06% 4 lượt
25
3.03% 2 lượt
26
1.52% 1 lượt
27
1.52% 1 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
1.52% 1 lượt
30
1.52% 1 lượt
31
3.03% 2 lượt
32
4.55% 3 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
1.52% 1 lượt
35
1.52% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.03% 2 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
1.52% 1 lượt
41
1.52% 1 lượt
42
6.06% 4 lượt
43
3.03% 2 lượt
44
3.03% 2 lượt
45
4.55% 3 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )