TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 23/12/2018 - 23/01/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
4.17% 3 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
1.39% 1 lượt
04
1.39% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
4.17% 3 lượt
09
1.39% 1 lượt
10
1.39% 1 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
4.17% 3 lượt
15
1.39% 1 lượt
16
2.78% 2 lượt
17
1.39% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
5.56% 4 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
5.56% 4 lượt
22
5.56% 4 lượt
23
2.78% 2 lượt
24
2.78% 2 lượt
25
2.78% 2 lượt
26
1.39% 1 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
2.78% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
1.39% 1 lượt
31
5.56% 4 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
4.17% 3 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
6.94% 5 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
2.78% 2 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
4.17% 3 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
1.39% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
5.56% 4 lượt
45
1.39% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )