TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 09/05/2023 - 09/06/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.19% 1 lượt
02
2.38% 2 lượt
03
3.57% 3 lượt
04
1.19% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.57% 3 lượt
07
3.57% 3 lượt
08
5.95% 5 lượt
09
5.95% 5 lượt
10
4.76% 4 lượt
11
2.38% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
4.76% 4 lượt
14
2.38% 2 lượt
15
5.95% 5 lượt
16
2.38% 2 lượt
17
1.19% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
5.95% 5 lượt
20
2.38% 2 lượt
21
1.19% 1 lượt
22
1.19% 1 lượt
23
1.19% 1 lượt
24
1.19% 1 lượt
25
2.38% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.57% 3 lượt
28
2.38% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
1.19% 1 lượt
34
1.19% 1 lượt
35
3.57% 3 lượt
36
1.19% 1 lượt
37
2.38% 2 lượt
38
1.19% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
1.19% 1 lượt
41
3.57% 3 lượt
42
1.19% 1 lượt
43
2.38% 2 lượt
44
8.33% 7 lượt
45
0.00% 0 lượt

Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements