TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 29/01/2024 - 29/02/2024

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
1.39% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
1.39% 1 lượt
05
2.78% 2 lượt
06
1.39% 1 lượt
07
2.78% 2 lượt
08
2.78% 2 lượt
09
4.17% 3 lượt
10
4.17% 3 lượt
11
2.78% 2 lượt
12
2.78% 2 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
1.39% 1 lượt
15
5.56% 4 lượt
16
1.39% 1 lượt
17
2.78% 2 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
4.17% 3 lượt
20
2.78% 2 lượt
21
5.56% 4 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
4.17% 3 lượt
25
2.78% 2 lượt
26
1.39% 1 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
1.39% 1 lượt
29
2.78% 2 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
2.78% 2 lượt
32
2.78% 2 lượt
33
2.78% 2 lượt
34
1.39% 1 lượt
35
2.78% 2 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
1.39% 1 lượt
39
4.17% 3 lượt
40
4.17% 3 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
4.17% 3 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
1.39% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt

Advertisements
Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )