TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 18/10/2018 - 18/11/2018

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
2.38% 2 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
2.38% 2 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
7.14% 6 lượt
07
1.19% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
1.19% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
1.19% 1 lượt
12
3.57% 3 lượt
13
1.19% 1 lượt
14
2.38% 2 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
2.38% 2 lượt
18
7.14% 6 lượt
19
1.19% 1 lượt
20
2.38% 2 lượt
21
1.19% 1 lượt
22
3.57% 3 lượt
23
1.19% 1 lượt
24
3.57% 3 lượt
25
4.76% 4 lượt
26
4.76% 4 lượt
27
2.38% 2 lượt
28
3.57% 3 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
7.14% 6 lượt
31
3.57% 3 lượt
32
2.38% 2 lượt
33
2.38% 2 lượt
34
3.57% 3 lượt
35
3.57% 3 lượt
36
1.19% 1 lượt
37
3.57% 3 lượt
38
1.19% 1 lượt
39
2.38% 2 lượt
40
1.19% 1 lượt
41
2.38% 2 lượt
42
1.19% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
1.19% 1 lượt
45
2.38% 2 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )