TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 21/06/2019 - 21/07/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
5.56% 4 lượt
03
2.78% 2 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
2.78% 2 lượt
06
1.39% 1 lượt
07
4.17% 3 lượt
08
1.39% 1 lượt
09
2.78% 2 lượt
10
2.78% 2 lượt
11
4.17% 3 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
4.17% 3 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
2.78% 2 lượt
19
1.39% 1 lượt
20
1.39% 1 lượt
21
2.78% 2 lượt
22
2.78% 2 lượt
23
2.78% 2 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
5.56% 4 lượt
26
2.78% 2 lượt
27
2.78% 2 lượt
28
4.17% 3 lượt
29
1.39% 1 lượt
30
2.78% 2 lượt
31
2.78% 2 lượt
32
2.78% 2 lượt
33
2.78% 2 lượt
34
1.39% 1 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
2.78% 2 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
1.39% 1 lượt
40
2.78% 2 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.78% 2 lượt
44
1.39% 1 lượt
45
2.78% 2 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )