TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 20/08/2019 - 20/09/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
5.13% 4 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
3.85% 3 lượt
09
5.13% 4 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
5.13% 4 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
2.56% 2 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
3.85% 3 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
3.85% 3 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
1.28% 1 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )