TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 28/10/2020 - 28/11/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
3.85% 3 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
3.85% 3 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
3.85% 3 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
3.85% 3 lượt
17
3.85% 3 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
1.28% 1 lượt
21
3.85% 3 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
3.85% 3 lượt
24
3.85% 3 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
2.56% 2 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
1.28% 1 lượt
35
1.28% 1 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
3.85% 3 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
1.28% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )