TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 14/10/2019 - 14/11/2019

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.85% 3 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
6.41% 5 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
1.28% 1 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
3.85% 3 lượt
23
3.85% 3 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
5.13% 4 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
6.41% 5 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
6.41% 5 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
5.13% 4 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
5.13% 4 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
2.56% 2 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
1.28% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )