XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #64 ngày 16/09/2019
G.1 381 116
G.2 009 131 406 195
G.3 397 387 311 991 122 574
KK 022 191 287 464 559 742 850 613

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #63 ngày 13/09/2019
G.1 542 854
G.2 533 051 524 662
G.3 478 320 704 003 650 046
KK 844 945 126 839 362 939 055 797

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #62 ngày 11/09/2019
G.1 331 824
G.2 393 756 582 355
G.3 357 106 583 587 433 602
KK 321 772 870 704 677 409 974 834

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #61 ngày 09/09/2019
G.1 056 961
G.2 514 338 058 002
G.3 063 988 420 204 058 047
KK 641 439 834 459 822 413 350 677

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #60 ngày 06/09/2019
G.1 720 868
G.2 725 195 384 204
G.3 684 235 915 679 751 721
KK 125 924 737 826 125 954 810 802

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #59 ngày 04/09/2019
G.1 354 633
G.2 836 372 916 544
G.3 719 346 829 772 599 809
KK 216 346 052 790 084 397 094 288

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #58 ngày 02/09/2019
G.1 715 489
G.2 641 866 968 895
G.3 673 890 488 506 486 154
KK 447 442 721 647 953 974 476 531

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #57 ngày 30/08/2019
G.1 089 402
G.2 528 824 521 741
G.3 394 861 484 277 516 850
KK 961 064 060 819 145 196 079 639

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #56 ngày 28/08/2019
G.1 091 771
G.2 253 267 129 389
G.3 081 838 138 892 270 612
KK 971 399 033 164 989 880 546 632

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #55 ngày 26/08/2019
G.1 063 759
G.2 791 133 709 226
G.3 303 101 312 864 092 736
KK 189 565 137 530 141 799 350 703

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #54 ngày 23/08/2019
G.1 335 046
G.2 009 295 972 633
G.3 763 576 154 076 045 968
KK 710 982 034 670 525 168 891 543

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #53 ngày 21/08/2019
G.1 489 700
G.2 607 493 982 367
G.3 594 837 559 410 116 614
KK 184 850 873 188 739 669 590 234

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #52 ngày 19/08/2019
G.1 065 911
G.2 784 558 919 421
G.3 425 531 179 652 509 200
KK 781 045 920 724 803 966 971 690

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #51 ngày 16/08/2019
G.1 786 678
G.2 450 808 991 021
G.3 464 084 146 542 065 327
KK 809 277 571 549 132 294 754 083

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )