XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #89 ngày 13/11/2019
G.1 493 927
G.2 868 361 213 583
G.3 515 427 903 864 789 151
KK 078 370 525 170 854 845 954 091

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #88 ngày 11/11/2019
G.1 554 076
G.2 032 905 504 278
G.3 293 907 344 354 694 565
KK 597 213 750 644 998 157 703 313

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #87 ngày 08/11/2019
G.1 407 209
G.2 075 100 820 102
G.3 439 553 059 780 578 815
KK 634 703 284 385 882 207 658 018

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #86 ngày 06/11/2019
G.1 601 741
G.2 205 553 359 256
G.3 075 496 804 744 039 789
KK 909 767 488 091 719 433 338 241

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #85 ngày 04/11/2019
G.1 102 655
G.2 756 867 121 374
G.3 148 241 551 530 318 156
KK 655 675 709 117 335 375 561 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #84 ngày 01/11/2019
G.1 511 208
G.2 265 532 889 035
G.3 372 286 797 468 427 418
KK 900 026 122 067 773 953 764 982

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #83 ngày 30/10/2019
G.1 272 302
G.2 206 613 038 558
G.3 947 508 524 517 248 864
KK 916 778 961 126 810 830 871 407

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #82 ngày 28/10/2019
G.1 729 283
G.2 328 859 794 959
G.3 954 808 958 403 982 315
KK 055 072 482 763 839 115 652 709

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #81 ngày 25/10/2019
G.1 595 805
G.2 896 739 122 309
G.3 543 463 524 607 127 906
KK 806 575 282 932 134 562 504 450

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #80 ngày 23/10/2019
G.1 303 188
G.2 922 553 971 642
G.3 036 229 232 576 151 357
KK 550 084 305 421 130 738 382 116

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #79 ngày 21/10/2019
G.1 764 715
G.2 306 192 470 181
G.3 714 908 880 711 960 456
KK 359 166 081 619 265 001 163 957

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #78 ngày 18/10/2019
G.1 412 747
G.2 046 418 954 999
G.3 040 240 877 239 426 233
KK 002 852 176 849 773 217 050 087

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #77 ngày 16/10/2019
G.1 914 331
G.2 566 517 555 215
G.3 240 939 840 446 038 405
KK 740 123 706 909 014 077 391 159

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #76 ngày 14/10/2019
G.1 000 539
G.2 522 178 905 719
G.3 728 284 669 470 743 584
KK 945 657 415 252 977 715 855 365

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )