XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #0 ngày 27/05/2019
G.1 525 052
G.2 922 441 358 211
G.3 433 103 586 643 759 006
KK 023 691 214 380 835 806 196 708

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #15 ngày 24/05/2019
G.1 408 771
G.2 788 327 384 314
G.3 334 371 919 273 927 969
KK 784 103 593 040 622 277 935 655

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #14 ngày 22/05/2019
G.1 548 068
G.2 528 924 103 384
G.3 344 700 035 988 375 441
KK 429 439 003 742 751 022 414 872

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #13 ngày 20/05/2019
G.1 300 111
G.2 913 695 037 059
G.3 910 284 112 294 272 887
KK 626 881 025 066 896 263 548 251

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #12 ngày 17/05/2019
G.1 023 769
G.2 668 327 671 187
G.3 851 452 307 068 725 423
KK 462 603 248 667 733 183 342 566

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #11 ngày 15/05/2019
G.1 219 211
G.2 746 004 589 811
G.3 377 470 369 036 455 798
KK 684 510 751 093 215 260 545 474

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #10 ngày 13/05/2019
G.1 725 013
G.2 148 553 664 376
G.3 922 866 259 353 436 918
KK 190 024 899 289 110 721 881 174

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #9 ngày 10/05/2019
G.1 656 843
G.2 042 466 498 631
G.3 309 898 019 729 115 696
KK 725 756 894 424 426 209 085 635

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #8 ngày 08/05/2019
G.1 864 188
G.2 589 765 332 126
G.3 004 658 298 897 812 149
KK 979 409 609 606 661 192 439 122

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #7 ngày 06/05/2019
G.1 516 143
G.2 182 748 370 160
G.3 459 572 334 472 714 365
KK 477 662 210 349 105 494 063 212

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #6 ngày 03/05/2019
G.1 572 133
G.2 642 469 512 415
G.3 228 127 348 638 488 145
KK 111 870 834 085 437 238 232 083

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #5 ngày 01/05/2019
G.1 702 081
G.2 294 847 766 617
G.3 501 037 145 148 725 384
KK 782 847 350 078 174 651 658 469

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #4 ngày 29/04/2019
G.1 668 878
G.2 798 683 954 222
G.3 463 754 971 300 553 179
KK 803 617 958 125 008 939 003 102

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #3 ngày 26/04/2019
G.1 428 336
G.2 479 232 435 033
G.3 071 986 348 539 464 731
KK 428 982 057 331 545 111 273 039

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )