XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #39 ngày 19/07/2019
G.1 678 537
G.2 797 969 786 005
G.3 542 897 629 252 020 615
KK 864 485 908 383 862 414 742 205

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #38 ngày 17/07/2019
G.1 189 082
G.2 172 533 625 590
G.3 761 610 702 602 977 093
KK 586 368 471 649 635 876 046 057

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #37 ngày 15/07/2019
G.1 818 501
G.2 263 917 647 906
G.3 560 025 531 208 453 956
KK 751 690 342 685 783 927 856 157

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #36 ngày 12/07/2019
G.1 841 406
G.2 546 445 613 005
G.3 230 474 384 846 513 593
KK 343 258 461 747 070 489 524 660

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #35 ngày 10/07/2019
G.1 029 181
G.2 199 017 571 772
G.3 804 984 099 107 137 084
KK 108 698 119 076 474 754 221 056

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #34 ngày 08/07/2019
G.1 381 406
G.2 887 269 619 890
G.3 337 099 976 991 739 009
KK 351 126 725 639 124 143 583 444

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #33 ngày 05/07/2019
G.1 043 061
G.2 445 584 020 125
G.3 557 587 906 766 712 809
KK 370 132 696 185 985 772 230 420

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #32 ngày 03/07/2019
G.1 890 513
G.2 153 618 744 636
G.3 618 665 686 802 708 792
KK 826 858 960 487 852 398 925 898

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #31 ngày 01/07/2019
G.1 133 401
G.2 590 029 055 871
G.3 931 704 056 190 509 662
KK 942 252 016 574 818 861 953 252

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #30 ngày 28/06/2019
G.1 724 410
G.2 279 942 346 176
G.3 511 222 831 168 184 938
KK 372 381 947 331 012 015 190 885

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #29 ngày 26/06/2019
G.1 803 579
G.2 458 285 674 479
G.3 421 289 730 501 204 656
KK 585 314 195 150 613 610 153 497

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #28 ngày 24/06/2019
G.1 617 164
G.2 207 603 217 854
G.3 538 767 451 770 447 893
KK 689 229 485 969 107 901 613 235

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #27 ngày 21/06/2019
G.1 154 647
G.2 979 134 940 348
G.3 816 617 831 815 880 533
KK 079 050 583 984 634 959 400 782

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #26 ngày 19/06/2019
G.1 105 648
G.2 971 858 855 508
G.3 795 254 014 736 957 570
KK 801 063 764 830 189 219 384 640

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )