XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #117 ngày 17/01/2020
G.1 324 547
G.2 353 540 173 917
G.3 356 660 144 307 533 253
KK 396 350 051 016 013 897 507 175

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #116 ngày 15/01/2020
G.1 143 101
G.2 590 442 307 747
G.3 411 237 336 955 779 224
KK 674 066 454 411 457 164 670 520

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #115 ngày 13/01/2020
G.1 694 954
G.2 933 490 762 689
G.3 008 531 792 175 453 045
KK 167 596 030 357 396 889 930 080

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #114 ngày 10/01/2020
G.1 341 743
G.2 849 403 362 155
G.3 820 568 699 692 931 449
KK 511 329 788 477 089 705 336 343

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #113 ngày 08/01/2020
G.1 780 925
G.2 056 757 411 040
G.3 451 380 315 236 669 206
KK 573 573 780 578 120 667 366 719

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #112 ngày 06/01/2020
G.1 932 452
G.2 746 184 932 478
G.3 268 953 343 993 073 927
KK 423 803 660 271 577 783 925 787

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #111 ngày 03/01/2020
G.1 860 208
G.2 240 210 296 048
G.3 727 870 040 059 059 627
KK 852 720 076 966 837 588 980 774

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #110 ngày 01/01/2020
G.1 144 558
G.2 144 176 073 070
G.3 608 100 439 046 894 116
KK 861 365 380 117 335 199 330 204

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #109 ngày 30/12/2019
G.1 055 526
G.2 852 173 682 210
G.3 158 871 870 330 273 074
KK 812 851 929 574 293 329 248 594

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #108 ngày 27/12/2019
G.1 386 802
G.2 646 195 181 001
G.3 131 464 052 373 372 617
KK 966 499 265 059 279 523 597 761

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #107 ngày 25/12/2019
G.1 838 193
G.2 131 255 257 419
G.3 779 600 537 964 344 320
KK 949 319 329 500 218 929 365 666

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #106 ngày 23/12/2019
G.1 158 508
G.2 383 429 063 800
G.3 795 290 413 110 346 778
KK 430 621 163 793 349 376 788 806

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #105 ngày 20/12/2019
G.1 430 978
G.2 672 459 599 052
G.3 552 395 254 349 603 683
KK 033 643 790 367 066 141 333 056

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #104 ngày 18/12/2019
G.1 631 264
G.2 571 300 919 606
G.3 050 716 088 842 987 550
KK 374 463 751 977 400 583 083 054

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )