TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 5 lượt 17 2 lượt 28 15 lượt
52 4 lượt 27 2 lượt 38 15 lượt
00 3 lượt 29 2 lượt 19 14 lượt
09 3 lượt 30 2 lượt 07 13 lượt
19 3 lượt 62 2 lượt 78 13 lượt
36 3 lượt 70 2 lượt 79 13 lượt
38 3 lượt 03 1 lượt 06 12 lượt
59 3 lượt 10 1 lượt 30 12 lượt
64 3 lượt 16 1 lượt 49 12 lượt
77 3 lượt 20 1 lượt 59 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 89 1 lượt 15 2 lượt
97 1 lượt 82 1 lượt 73 3 lượt
93 1 lượt 75 1 lượt 69 3 lượt
86 1 lượt 74 1 lượt 47 3 lượt
83 1 lượt 69 1 lượt 23 3 lượt
71 1 lượt 61 1 lượt 91 4 lượt
70 1 lượt 60 1 lượt 86 4 lượt
61 1 lượt 52 1 lượt 68 4 lượt
57 1 lượt 51 1 lượt 65 4 lượt
56 1 lượt 39 1 lượt 44 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 05, 08, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 37, 44, 47, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 96 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )