TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
40 5 lượt 22 2 lượt 97 19 lượt
00 3 lượt 02 1 lượt 66 15 lượt
10 3 lượt 03 1 lượt 33 14 lượt
14 3 lượt 04 1 lượt 05 13 lượt
21 3 lượt 11 1 lượt 07 13 lượt
22 3 lượt 14 1 lượt 14 13 lượt
25 3 lượt 20 1 lượt 23 13 lượt
36 3 lượt 24 1 lượt 24 13 lượt
38 3 lượt 25 1 lượt 80 13 lượt
44 3 lượt 32 1 lượt 75 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 45 1 lượt
96 1 lượt 89 1 lượt 47 2 lượt
94 1 lượt 86 1 lượt 73 3 lượt
93 1 lượt 80 1 lượt 60 3 lượt
90 1 lượt 79 1 lượt 37 3 lượt
88 1 lượt 78 1 lượt 82 4 lượt
85 1 lượt 76 1 lượt 77 4 lượt
83 1 lượt 69 1 lượt 58 4 lượt
80 1 lượt 68 1 lượt 18 4 lượt
76 1 lượt 67 1 lượt 90 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 47, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 73, 82, 86, 89, 98 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements