TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
24 4 lượt 62 3 lượt 63 17 lượt
58 4 lượt 01 2 lượt 78 16 lượt
60 4 lượt 17 2 lượt 25 14 lượt
00 3 lượt 97 2 lượt 24 13 lượt
02 3 lượt 03 1 lượt 20 12 lượt
06 3 lượt 11 1 lượt 27 12 lượt
19 3 lượt 16 1 lượt 48 12 lượt
31 3 lượt 20 1 lượt 68 12 lượt
41 3 lượt 25 1 lượt 82 12 lượt
44 3 lượt 37 1 lượt 12 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 93 1 lượt 86 3 lượt
98 1 lượt 84 1 lượt 59 3 lượt
93 1 lượt 83 1 lượt 81 4 lượt
91 1 lượt 82 1 lượt 33 4 lượt
64 1 lượt 73 1 lượt 11 4 lượt
62 1 lượt 68 1 lượt 01 4 lượt
56 1 lượt 66 1 lượt 91 5 lượt
55 1 lượt 63 1 lượt 77 5 lượt
54 1 lượt 60 1 lượt 75 5 lượt
49 1 lượt 54 1 lượt 71 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
05, 08, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 33, 35, 36, 40, 46, 47, 51, 53, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 81, 86, 87, 90, 92, 94, 97 00, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )