TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 3 lượt 24 2 lượt 96 16 lượt
03 3 lượt 94 2 lượt 02 15 lượt
19 3 lượt 04 1 lượt 21 14 lượt
31 3 lượt 07 1 lượt 82 14 lượt
42 3 lượt 14 1 lượt 42 13 lượt
53 3 lượt 15 1 lượt 46 13 lượt
62 3 lượt 23 1 lượt 99 13 lượt
73 3 lượt 26 1 lượt 03 12 lượt
75 3 lượt 33 1 lượt 15 12 lượt
82 3 lượt 36 1 lượt 35 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 58 2 lượt
93 1 lượt 96 1 lượt 00 3 lượt
90 1 lượt 91 1 lượt 92 4 lượt
89 1 lượt 89 1 lượt 61 4 lượt
87 1 lượt 88 1 lượt 51 4 lượt
86 1 lượt 82 1 lượt 41 4 lượt
81 1 lượt 81 1 lượt 34 4 lượt
80 1 lượt 80 1 lượt 28 4 lượt
79 1 lượt 79 1 lượt 26 4 lượt
78 1 lượt 72 1 lượt 17 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 06, 09, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 32, 35, 38, 39, 41, 46, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 65, 67, 70, 77, 85, 88 00, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 95, 97, 99

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )