TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
82 5 lượt 40 2 lượt 20 19 lượt
00 3 lượt 60 2 lượt 40 16 lượt
03 3 lượt 77 2 lượt 36 14 lượt
12 3 lượt 87 2 lượt 87 14 lượt
20 3 lượt 88 2 lượt 88 13 lượt
33 3 lượt 08 1 lượt 27 12 lượt
34 3 lượt 15 1 lượt 31 12 lượt
36 3 lượt 17 1 lượt 32 12 lượt
01 2 lượt 19 1 lượt 57 12 lượt
05 2 lượt 20 1 lượt 63 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 97 1 lượt 50 1 lượt
97 1 lượt 96 1 lượt 92 2 lượt
92 1 lượt 81 1 lượt 66 2 lượt
84 1 lượt 73 1 lượt 95 3 lượt
83 1 lượt 67 1 lượt 44 3 lượt
81 1 lượt 64 1 lượt 06 3 lượt
77 1 lượt 63 1 lượt 61 4 lượt
75 1 lượt 62 1 lượt 41 4 lượt
74 1 lượt 56 1 lượt 30 4 lượt
73 1 lượt 53 1 lượt 18 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 04, 06, 10, 18, 25, 28, 32, 44, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 61, 64, 72, 80, 87, 89, 91, 95 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )