TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
71 5 lượt 01 2 lượt 84 17 lượt
89 4 lượt 04 2 lượt 94 16 lượt
02 3 lượt 05 1 lượt 12 15 lượt
07 3 lượt 06 1 lượt 81 15 lượt
08 3 lượt 08 1 lượt 58 14 lượt
12 3 lượt 10 1 lượt 86 14 lượt
24 3 lượt 12 1 lượt 88 14 lượt
41 3 lượt 21 1 lượt 07 13 lượt
47 3 lượt 24 1 lượt 08 13 lượt
48 3 lượt 26 1 lượt 47 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 96 1 lượt 25 2 lượt
96 1 lượt 88 1 lượt 95 3 lượt
93 1 lượt 84 1 lượt 68 3 lượt
92 1 lượt 82 1 lượt 65 3 lượt
86 1 lượt 81 1 lượt 40 3 lượt
85 1 lượt 80 1 lượt 39 3 lượt
81 1 lượt 77 1 lượt 97 4 lượt
78 1 lượt 74 1 lượt 93 4 lượt
77 1 lượt 71 1 lượt 79 4 lượt
76 1 lượt 64 1 lượt 52 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 04, 09, 17, 21, 25, 27, 30, 31, 36, 39, 40, 42, 49, 50, 56, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 79, 83, 90, 95, 99 00, 02, 03, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )