TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
62 5 lượt 32 2 lượt 50 17 lượt
72 5 lượt 48 2 lượt 68 16 lượt
16 4 lượt 02 1 lượt 32 15 lượt
64 4 lượt 03 1 lượt 34 14 lượt
83 4 lượt 11 1 lượt 93 14 lượt
05 3 lượt 14 1 lượt 24 13 lượt
09 3 lượt 18 1 lượt 58 13 lượt
37 3 lượt 24 1 lượt 81 13 lượt
54 3 lượt 28 1 lượt 57 12 lượt
58 3 lượt 33 1 lượt 62 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 94 1 lượt 98 2 lượt
95 1 lượt 89 1 lượt 33 2 lượt
92 1 lượt 88 1 lượt 08 2 lượt
91 1 lượt 86 1 lượt 97 3 lượt
90 1 lượt 84 1 lượt 47 3 lượt
88 1 lượt 79 1 lượt 95 4 lượt
84 1 lượt 74 1 lượt 73 4 lượt
80 1 lượt 71 1 lượt 60 4 lượt
78 1 lượt 70 1 lượt 46 4 lượt
76 1 lượt 69 1 lượt 36 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 07, 08, 19, 22, 26, 33, 34, 36, 38, 42, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 67, 68, 69, 74, 75, 79, 81, 85, 86, 89, 98, 99 00, 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )