TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
18 4 lượt 40 2 lượt 57 16 lượt
29 4 lượt 57 2 lượt 34 15 lượt
35 4 lượt 79 2 lượt 35 15 lượt
07 3 lượt 91 2 lượt 74 15 lượt
61 3 lượt 14 1 lượt 79 14 lượt
66 3 lượt 19 1 lượt 10 13 lượt
74 3 lượt 21 1 lượt 38 13 lượt
75 3 lượt 38 1 lượt 40 13 lượt
79 3 lượt 42 1 lượt 42 13 lượt
96 3 lượt 48 1 lượt 94 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 97 1 lượt 72 2 lượt
90 1 lượt 94 1 lượt 33 3 lượt
89 1 lượt 92 1 lượt 76 4 lượt
87 1 lượt 82 1 lượt 71 4 lượt
84 1 lượt 71 1 lượt 36 4 lượt
83 1 lượt 70 1 lượt 28 4 lượt
81 1 lượt 69 1 lượt 24 4 lượt
80 1 lượt 66 1 lượt 03 4 lượt
77 1 lượt 64 1 lượt 73 5 lượt
71 1 lượt 63 1 lượt 58 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 22, 24, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 52, 58, 62, 63, 64, 68, 72, 76, 78, 88, 92, 94, 98, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 65, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 98, 99

Advertisements

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )