TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
64 5 lượt 86 3 lượt 86 20 lượt
20 4 lượt 17 2 lượt 67 18 lượt
39 4 lượt 38 2 lượt 92 16 lượt
86 4 lượt 49 2 lượt 49 13 lượt
23 3 lượt 92 2 lượt 14 12 lượt
47 3 lượt 14 1 lượt 27 12 lượt
48 3 lượt 23 1 lượt 66 12 lượt
67 3 lượt 24 1 lượt 76 12 lượt
70 3 lượt 28 1 lượt 81 12 lượt
89 3 lượt 29 1 lượt 02 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 87 1 lượt 52 2 lượt
96 1 lượt 81 1 lượt 13 2 lượt
94 1 lượt 77 1 lượt 21 3 lượt
93 1 lượt 72 1 lượt 94 4 lượt
91 1 lượt 70 1 lượt 71 4 lượt
90 1 lượt 69 1 lượt 50 4 lượt
88 1 lượt 68 1 lượt 30 4 lượt
82 1 lượt 62 1 lượt 05 4 lượt
80 1 lượt 60 1 lượt 98 5 lượt
77 1 lượt 56 1 lượt 90 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
03, 06, 12, 13, 17, 22, 29, 30, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 73, 74, 75, 78, 83, 85, 87, 92, 95 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )