TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
07 5 lượt 09 2 lượt 23 17 lượt
31 4 lượt 18 2 lượt 13 15 lượt
34 4 lượt 47 2 lượt 07 14 lượt
56 4 lượt 67 2 lượt 11 13 lượt
01 3 lượt 77 2 lượt 20 13 lượt
20 3 lượt 11 1 lượt 26 13 lượt
26 3 lượt 17 1 lượt 42 13 lượt
38 3 lượt 19 1 lượt 68 13 lượt
42 3 lượt 20 1 lượt 22 12 lượt
48 3 lượt 22 1 lượt 27 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 88 1 lượt 96 3 lượt
94 1 lượt 85 1 lượt 95 3 lượt
92 1 lượt 81 1 lượt 92 3 lượt
91 1 lượt 69 1 lượt 43 3 lượt
89 1 lượt 56 1 lượt 02 3 lượt
87 1 lượt 54 1 lượt 99 4 lượt
85 1 lượt 50 1 lượt 53 4 lượt
82 1 lượt 49 1 lượt 52 4 lượt
80 1 lượt 46 1 lượt 40 4 lượt
79 1 lượt 45 1 lượt 36 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 04, 05, 08, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 62, 66, 69, 73, 74, 76, 84, 86, 90, 96, 99 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )