TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 4 lượt 89 3 lượt 79 16 lượt
03 4 lượt 08 2 lượt 15 15 lượt
15 4 lượt 22 2 lượt 49 15 lượt
28 4 lượt 24 2 lượt 56 15 lượt
30 4 lượt 29 2 lượt 14 14 lượt
68 4 lượt 41 2 lượt 73 14 lượt
97 4 lượt 16 1 lượt 76 14 lượt
18 3 lượt 30 1 lượt 31 13 lượt
29 3 lượt 31 1 lượt 72 13 lượt
54 3 lượt 45 1 lượt 22 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 92 1 lượt 91 4 lượt
98 1 lượt 91 1 lượt 82 4 lượt
94 1 lượt 86 1 lượt 69 4 lượt
92 1 lượt 80 1 lượt 50 4 lượt
91 1 lượt 79 1 lượt 45 4 lượt
89 1 lượt 77 1 lượt 36 4 lượt
88 1 lượt 76 1 lượt 08 4 lượt
86 1 lượt 75 1 lượt 06 4 lượt
85 1 lượt 65 1 lượt 01 4 lượt
84 1 lượt 62 1 lượt 98 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 08, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 61, 66, 71, 87, 90, 93, 96 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )