TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
29 4 lượt 09 2 lượt 79 18 lượt
42 4 lượt 66 2 lượt 61 15 lượt
05 3 lượt 69 2 lượt 09 13 lượt
09 3 lượt 74 2 lượt 13 13 lượt
22 3 lượt 10 1 lượt 42 13 lượt
54 3 lượt 12 1 lượt 69 13 lượt
65 3 lượt 19 1 lượt 83 13 lượt
69 3 lượt 23 1 lượt 20 12 lượt
82 3 lượt 35 1 lượt 32 12 lượt
87 3 lượt 36 1 lượt 49 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 77 2 lượt
97 1 lượt 96 1 lượt 76 2 lượt
96 1 lượt 89 1 lượt 88 3 lượt
95 1 lượt 82 1 lượt 43 3 lượt
91 1 lượt 79 1 lượt 34 3 lượt
85 1 lượt 73 1 lượt 68 4 lượt
84 1 lượt 71 1 lượt 64 4 lượt
83 1 lượt 64 1 lượt 58 4 lượt
81 1 lượt 56 1 lượt 53 4 lượt
77 1 lượt 52 1 lượt 51 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
00, 04, 08, 10, 14, 24, 26, 31, 34, 36, 40, 43, 46, 47, 48, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 88, 92 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98

Advertisements
Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )