Kết quả XS Max 3D thứ 6

Kết quả kỳ #63 ngày 13/09/2019
G.1 542 854
G.2 533 051 524 662
G.3 478 320 704 003 650 046
KK 844 945 126 839 362 939 055 797

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #60 ngày 06/09/2019
G.1 720 868
G.2 725 195 384 204
G.3 684 235 915 679 751 721
KK 125 924 737 826 125 954 810 802

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #57 ngày 30/08/2019
G.1 089 402
G.2 528 824 521 741
G.3 394 861 484 277 516 850
KK 961 064 060 819 145 196 079 639

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #54 ngày 23/08/2019
G.1 335 046
G.2 009 295 972 633
G.3 763 576 154 076 045 968
KK 710 982 034 670 525 168 891 543

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #51 ngày 16/08/2019
G.1 786 678
G.2 450 808 991 021
G.3 464 084 146 542 065 327
KK 809 277 571 549 132 294 754 083

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #48 ngày 09/08/2019
G.1 476 730
G.2 251 735 285 878
G.3 191 760 167 663 805 881
KK 683 227 860 656 060 403 759 010

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #45 ngày 02/08/2019
G.1 114 087
G.2 016 452 040 579
G.3 561 812 316 503 564 997
KK 737 084 764 502 736 088 200 697

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #42 ngày 26/07/2019
G.1 943 504
G.2 924 036 168 173
G.3 531 614 509 438 494 589
KK 713 824 569 315 611 652 809 421

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #39 ngày 19/07/2019
G.1 678 537
G.2 797 969 786 005
G.3 542 897 629 252 020 615
KK 864 485 908 383 862 414 742 205

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #36 ngày 12/07/2019
G.1 841 406
G.2 546 445 613 005
G.3 230 474 384 846 513 593
KK 343 258 461 747 070 489 524 660

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #33 ngày 05/07/2019
G.1 043 061
G.2 445 584 020 125
G.3 557 587 906 766 712 809
KK 370 132 696 185 985 772 230 420

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #30 ngày 28/06/2019
G.1 724 410
G.2 279 942 346 176
G.3 511 222 831 168 184 938
KK 372 381 947 331 012 015 190 885

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #27 ngày 21/06/2019
G.1 154 647
G.2 979 134 940 348
G.3 816 617 831 815 880 533
KK 079 050 583 984 634 959 400 782

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )