XS Mega thứ 4 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

32.791.181.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 08-02-2023

Kỳ 998: Thứ Tư, 01-02-2023

  • 16
  • 21
  • 27
  • 29
  • 34
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 25.270.714.500
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1084 300.000
Giải 3 19505 30.000

Advertisements

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )