Kết quả XS Max 3D thứ 2

Kết quả kỳ #91 ngày 18/11/2019
G.1 389 270
G.2 367 391 661 221
G.3 285 710 409 469 324 722
KK 841 372 656 168 145 134 911 095

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #88 ngày 11/11/2019
G.1 554 076
G.2 032 905 504 278
G.3 293 907 344 354 694 565
KK 597 213 750 644 998 157 703 313

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #85 ngày 04/11/2019
G.1 102 655
G.2 756 867 121 374
G.3 148 241 551 530 318 156
KK 655 675 709 117 335 375 561 428

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #82 ngày 28/10/2019
G.1 729 283
G.2 328 859 794 959
G.3 954 808 958 403 982 315
KK 055 072 482 763 839 115 652 709

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #79 ngày 21/10/2019
G.1 764 715
G.2 306 192 470 181
G.3 714 908 880 711 960 456
KK 359 166 081 619 265 001 163 957

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #76 ngày 14/10/2019
G.1 000 539
G.2 522 178 905 719
G.3 728 284 669 470 743 584
KK 945 657 415 252 977 715 855 365

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #73 ngày 07/10/2019
G.1 998 476
G.2 352 259 265 131
G.3 954 227 357 838 894 500
KK 598 680 083 655 269 988 918 474

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #70 ngày 30/09/2019
G.1 824 828
G.2 335 094 161 705
G.3 287 212 305 225 229 265
KK 343 093 425 165 399 883 667 947

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #67 ngày 23/09/2019
G.1 782 713
G.2 698 707 987 540
G.3 186 748 335 430 056 398
KK 549 660 746 826 040 835 659 130

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #64 ngày 16/09/2019
G.1 381 116
G.2 009 131 406 195
G.3 397 387 311 991 122 574
KK 022 191 287 464 559 742 850 613

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #61 ngày 09/09/2019
G.1 056 961
G.2 514 338 058 002
G.3 063 988 420 204 058 047
KK 641 439 834 459 822 413 350 677

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #58 ngày 02/09/2019
G.1 715 489
G.2 641 866 968 895
G.3 673 890 488 506 486 154
KK 447 442 721 647 953 974 476 531

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #55 ngày 26/08/2019
G.1 063 759
G.2 791 133 709 226
G.3 303 101 312 864 092 736
KK 189 565 137 530 141 799 350 703

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )