Kết quả XS Max 3D thứ 2

Kết quả kỳ #0 ngày 27/05/2019
G.1 525 052
G.2 922 441 358 211
G.3 433 103 586 643 759 006
KK 023 691 214 380 835 806 196 708

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự



Kết quả kỳ #13 ngày 20/05/2019
G.1 300 111
G.2 913 695 037 059
G.3 910 284 112 294 272 887
KK 626 881 025 066 896 263 548 251

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #10 ngày 13/05/2019
G.1 725 013
G.2 148 553 664 376
G.3 922 866 259 353 436 918
KK 190 024 899 289 110 721 881 174

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #7 ngày 06/05/2019
G.1 516 143
G.2 182 748 370 160
G.3 459 572 334 472 714 365
KK 477 662 210 349 105 494 063 212

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #4 ngày 29/04/2019
G.1 668 878
G.2 798 683 954 222
G.3 463 754 971 300 553 179
KK 803 617 958 125 008 939 003 102

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #1 ngày 22/04/2019
G.1 015 517
G.2 334 279 576 060
G.3 043 900 132 916 370 766
KK 634 573 539 048 967 262 523 185

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )