XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

69.277.580.400đ

Giá trị jackpot 2

3.533.555.950đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 21-09-2019

Kỳ 333: Thứ Năm, 19-09-2019

 • 02
 • 08
 • 22
 • 34
 • 39
 • 41
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 69.277.580.400
Jackpot 2 0 3.533.555.950
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 570 500.000
Giải 3 11156 50.000

Kỳ 332: Thứ Ba, 17-09-2019

 • 03
 • 14
 • 26
 • 38
 • 43
 • 47
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67.885.940.550
Jackpot 2 0 3.378.929.300
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 637 500.000
Giải 3 12121 50.000

Kỳ 331: Thứ Bảy, 14-09-2019

 • 10
 • 36
 • 42
 • 44
 • 45
 • 54
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.202.794.750
Jackpot 2 0 3.191.913.100
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 412 500.000
Giải 3 10149 50.000

Kỳ 330: Thứ Năm, 12-09-2019

 • 18
 • 29
 • 32
 • 33
 • 45
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.475.576.850
Jackpot 2 1 3.179.297.550
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 10196 50.000

Kỳ 329: Thứ Ba, 10-09-2019

 • 06
 • 09
 • 19
 • 39
 • 50
 • 54
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.861.898.900
Jackpot 2 1 4.443.960.950
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 749 500.000
Giải 3 13886 50.000

Kỳ 328: Thứ Bảy, 07-09-2019

 • 07
 • 17
 • 31
 • 35
 • 38
 • 46
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61.549.528.800
Jackpot 2 0 4.298.142.050
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 477 500.000
Giải 3 10562 50.000

Kỳ 327: Thứ Năm, 05-09-2019

 • 20
 • 24
 • 27
 • 30
 • 33
 • 45
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.028.396.500
Jackpot 2 0 4.129.127.350
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 413 500.000
Giải 3 9396 50.000

Kỳ 326: Thứ Ba, 03-09-2019

 • 13
 • 14
 • 29
 • 35
 • 41
 • 55
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.394.904.150
Jackpot 2 0 3.947.628.200
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 445 500.000
Giải 3 9859 50.000

Kỳ 325: Thứ Bảy, 31-08-2019

 • 13
 • 20
 • 23
 • 32
 • 51
 • 52
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.692.930.350
Jackpot 2 0 3.758.520.000
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 425 500.000
Giải 3 9668 50.000

Kỳ 324: Thứ Năm, 29-08-2019

 • 10
 • 11
 • 12
 • 23
 • 27
 • 48
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.916.559.850
Jackpot 2 0 3.561.145.500
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 467 500.000
Giải 3 10311 50.000

Kỳ 323: Thứ Ba, 27-08-2019

 • 16
 • 22
 • 29
 • 33
 • 46
 • 47
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.375.693.250
Jackpot 2 0 3.389.938.100
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 10199 50.000

Kỳ 322: Thứ Bảy, 24-08-2019

 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.577.194.000
Jackpot 2 0 3.190.104.850
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 406 500.000
Giải 3 8890 50.000

Kỳ 321: Thứ Năm, 22-08-2019

 • 04
 • 07
 • 16
 • 17
 • 30
 • 39
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.866.250.350
Jackpot 2 1 4.174.804.800
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 501 500.000
Giải 3 10439 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )