XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61.507.022.700 đ

Giá trị jackpot 2

3.459.350.450 đồng

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 22-09-2018

Kỳ 178: Thứ Năm, 20-09-2018

 • 03
 • 32
 • 35
 • 46
 • 47
 • 49
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61.507.022.700
Jackpot 2 0 3.459.350.450 đồng
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 529 500.000
Giải 3 10958 50.000

Kỳ 177: Thứ Ba, 18-09-2018

 • 08
 • 21
 • 32
 • 43
 • 48
 • 53
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59.535.024.150
Jackpot 2 0 3.240.239.500 đồng
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 614 500.000
Giải 3 13132 50.000

Kỳ 176: Thứ Bảy, 15-09-2018

 • 02
 • 05
 • 28
 • 30
 • 46
 • 50
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.372.868.650
Jackpot 2 1 5.333.582.600
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 456 500.000
Giải 3 11168 50.000

Kỳ 175: Thứ Năm, 13-09-2018

 • 04
 • 06
 • 07
 • 26
 • 40
 • 44
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.368.863.400
Jackpot 2 0 5.110.915.350
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 677 500.000
Giải 3 12000 50.000

Kỳ 174: Thứ Ba, 11-09-2018

 • 13
 • 17
 • 28
 • 42
 • 45
 • 49
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.696.842.500
Jackpot 2 0 4.925.135.250
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 595 500.000
Giải 3 13502 50.000

Kỳ 173: Thứ Bảy, 08-09-2018

 • 09
 • 11
 • 12
 • 24
 • 35
 • 43
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.566.176.200
Jackpot 2 0 4.688.394.550
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 755 500.000
Giải 3 14208 50.000

Kỳ 172: Thứ Năm, 06-09-2018

 • 04
 • 11
 • 15
 • 21
 • 24
 • 27
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.962.814.050
Jackpot 2 0 4.510.243.200
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 587 500.000
Giải 3 11881 50.000

Kỳ 171: Thứ Ba, 04-09-2018

 • 08
 • 18
 • 20
 • 29
 • 34
 • 37
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.210.550.500
Jackpot 2 0 4.315.547.250
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 687 500.000
Giải 3 13747 50.000

Kỳ 170: Thứ Bảy, 01-09-2018

 • 02
 • 08
 • 20
 • 21
 • 28
 • 36
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.296.717.600
Jackpot 2 0 4.102.899.150
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 657 500.000
Giải 3 12026 50.000

Kỳ 169: Thứ Năm, 30-08-2018

 • 05
 • 22
 • 28
 • 42
 • 49
 • 54
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.848.312.950
Jackpot 2 0 3.941.965.300
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 498 500.000
Giải 3 10720 50.000

Kỳ 168: Thứ Ba, 28-08-2018

 • 02
 • 10
 • 15
 • 31
 • 39
 • 48
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.233.200.400
Jackpot 2 0 3.762.508.350
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 510 500.000
Giải 3 10940 50.000

Kỳ 167: Thứ Bảy, 25-08-2018

 • 10
 • 11
 • 15
 • 32
 • 40
 • 48
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.260.462.050
Jackpot 2 0 3.543.315.200
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 515 500.000
Giải 3 10508 50.000

Kỳ 166: Thứ Năm, 23-08-2018

 • 14
 • 18
 • 27
 • 38
 • 39
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.404.614.350
Jackpot 2 0 3.337.109.900
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 522 500.000
Giải 3 10784 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )