XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

30.000.000.000đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 23-07-2019

Kỳ 307: Thứ Bảy, 20-07-2019

 • 15
 • 18
 • 25
 • 32
 • 42
 • 52
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 99.612.417.000
Jackpot 2 2 4.018.882.600
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 823 500.000
Giải 3 16850 50.000

Kỳ 306: Thứ Năm, 18-07-2019

 • 04
 • 24
 • 29
 • 31
 • 39
 • 41
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 97.303.702.800
Jackpot 2 0 3.762.358.800
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 589 500.000
Giải 3 14090 50.000

Kỳ 305: Thứ Ba, 16-07-2019

 • 04
 • 12
 • 19
 • 31
 • 33
 • 40
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 94.600.472.250
Jackpot 2 0 3.461.999.850
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 725 500.000
Giải 3 16517 50.000

Kỳ 304: Thứ Bảy, 13-07-2019

 • 05
 • 23
 • 29
 • 45
 • 50
 • 52
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 92.278.133.400
Jackpot 2 0 3.203.962.200
Giải 1 23 40.000.000
Giải 2 961 500.000
Giải 3 16387 50.000

Kỳ 303: Thứ Năm, 11-07-2019

 • 06
 • 09
 • 15
 • 26
 • 35
 • 38
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 90.442.473.600
Jackpot 2 1 4.368.840.150
Giải 1 19 40.000.000
Giải 2 1126 500.000
Giải 3 18811 50.000

Kỳ 302: Thứ Ba, 09-07-2019

 • 04
 • 17
 • 25
 • 40
 • 42
 • 51
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 88.891.229.550
Jackpot 2 0 4.196.479.700
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 645 500.000
Giải 3 14227 50.000

Kỳ 301: Thứ Bảy, 06-07-2019

 • 05
 • 29
 • 36
 • 39
 • 46
 • 53
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 86.460.678.750
Jackpot 2 0 3.926.418.500
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 582 500.000
Giải 3 13170 50.000

Kỳ 300: Thứ Năm, 04-07-2019

 • 04
 • 05
 • 14
 • 46
 • 52
 • 54
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 84.311.080.050
Jackpot 2 0 3.687.574.200
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 616 500.000
Giải 3 12870 50.000

Kỳ 299: Thứ Ba, 02-07-2019

 • 02
 • 09
 • 33
 • 45
 • 52
 • 54
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 82.181.480.700
Jackpot 2 0 3.450.952.050
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 655 500.000
Giải 3 14094 50.000

Kỳ 298: Thứ Bảy, 29-06-2019

 • 06
 • 10
 • 19
 • 31
 • 34
 • 43
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 79.909.429.350
Jackpot 2 0 3.198.501.900
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 643 500.000
Giải 3 13375 50.000

Kỳ 297: Thứ Năm, 27-06-2019

 • 09
 • 29
 • 32
 • 44
 • 49
 • 53
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 78.122.912.250
Jackpot 2 1 4.530.368.650
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 613 500.000
Giải 3 12559 50.000

Kỳ 296: Thứ Ba, 25-06-2019

 • 03
 • 14
 • 34
 • 35
 • 40
 • 49
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76.160.770.950
Jackpot 2 0 4.312.352.950
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 565 500.000
Giải 3 13217 50.000

Kỳ 295: Thứ Bảy, 22-06-2019

 • 01
 • 09
 • 23
 • 28
 • 42
 • 54
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.896.412.800
Jackpot 2 0 4.060.757.600
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 584 500.000
Giải 3 12557 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )