XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38.298.729.900đ

Giá trị jackpot 2

5.570.116.550đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 18-01-2020

Kỳ 384: Thứ Năm, 16-01-2020

 • 10
 • 11
 • 26
 • 33
 • 44
 • 46
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.298.729.900
Jackpot 2 0 5.570.116.550
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 520 500.000
Giải 3 11815 50.000

Kỳ 383: Thứ Ba, 14-01-2020

 • 03
 • 04
 • 17
 • 39
 • 50
 • 51
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.634.873.800
Jackpot 2 0 5.385.243.650
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 480 500.000
Giải 3 11183 50.000

Kỳ 382: Thứ Bảy, 11-01-2020

 • 08
 • 11
 • 17
 • 19
 • 25
 • 47
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.734.762.300
Jackpot 2 0 5.174.120.150
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 694 500.000
Giải 3 12360 50.000

Kỳ 381: Thứ Năm, 09-01-2020

 • 17
 • 20
 • 21
 • 29
 • 52
 • 54
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33.409.526.250
Jackpot 2 0 5.026.871.700
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 374 500.000
Giải 3 8222 50.000

Kỳ 380: Thứ Ba, 07-01-2020

 • 08
 • 11
 • 16
 • 22
 • 42
 • 54
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.673.873.550
Jackpot 2 0 4.834.021.400
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 502 500.000
Giải 3 11047 50.000

Kỳ 379: Thứ Bảy, 04-01-2020

 • 04
 • 14
 • 26
 • 42
 • 44
 • 55
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 111.099.202.950
Jackpot 2 0 4.648.035.450
Giải 1 41 40.000.000
Giải 2 1097 500.000
Giải 3 21435 50.000

Kỳ 378: Thứ Năm, 02-01-2020

 • 12
 • 14
 • 26
 • 29
 • 33
 • 40
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 108.639.141.150
Jackpot 2 0 4.374.695.250
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 920 500.000
Giải 3 19392 50.000

Kỳ 377: Thứ Ba, 31-12-2019

 • 02
 • 22
 • 26
 • 28
 • 44
 • 55
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 105.104.974.350
Jackpot 2 0 3.982.010.050
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 936 500.000
Giải 3 21608 50.000

Kỳ 376: Thứ Bảy, 28-12-2019

 • 10
 • 17
 • 26
 • 28
 • 29
 • 32
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 101.245.855.800
Jackpot 2 0 3.553.219.100
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 862 500.000
Giải 3 19970 50.000

Kỳ 375: Thứ Năm, 26-12-2019

 • 05
 • 06
 • 12
 • 18
 • 23
 • 54
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 98.509.997.550
Jackpot 2 0 3.249.234.850
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1127 500.000
Giải 3 21393 50.000

Kỳ 374: Thứ Ba, 24-12-2019

 • 03
 • 16
 • 30
 • 34
 • 50
 • 55
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 96.266.883.900
Jackpot 2 2 4.100.571.850
Giải 1 18 40.000.000
Giải 2 793 500.000
Giải 3 17237 50.000

Kỳ 373: Thứ Bảy, 21-12-2019

 • 05
 • 08
 • 20
 • 34
 • 37
 • 42
 • 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 93.381.149.550
Jackpot 2 0 3.779.934.700
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 372: Thứ Năm, 19-12-2019

 • 18
 • 22
 • 25
 • 28
 • 29
 • 34
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91.007.696.550
Jackpot 2 0 3.516.217.700
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 751 500.000
Giải 3 15657 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )