XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1


Giá trị jackpot 2

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 24-09-2020

Kỳ 479: Thứ Ba, 22-09-2020

 • 05
 • 08
 • 15
 • 18
 • 36
 • 45
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.115.328.650
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Kỳ 478: Thứ Bảy, 19-09-2020

 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.115.328.650
Jackpot 2 1 3.600.520.850
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 502 500.000
Giải 3 11251 50.000

Kỳ 477: Thứ Năm, 17-09-2020

 • 01
 • 05
 • 28
 • 43
 • 44
 • 53
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.498.833.700
Jackpot 2 0 3.420.910.300
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 437 500.000
Giải 3 10656 50.000

Kỳ 476: Thứ Ba, 15-09-2020

 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 26
 • 53
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.600.925.850
Jackpot 2 0 3.210.031.650
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 577 500.000
Giải 3 12731 50.000

Kỳ 475: Thứ Bảy, 12-09-2020

 • 20
 • 21
 • 24
 • 30
 • 31
 • 44
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.710.641.000
Jackpot 2 1 3.356.073.700
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 442 500.000
Giải 3 9926 50.000

Kỳ 474: Thứ Năm, 10-09-2020

 • 18
 • 25
 • 27
 • 37
 • 45
 • 50
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.002.032.400
Jackpot 2 0 3.166.228.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 517 500.000
Giải 3 11290 50.000

Kỳ 473: Thứ Ba, 08-09-2020

 • 22
 • 47
 • 48
 • 52
 • 53
 • 55
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.505.977.700
Jackpot 2 1 3.738.333.950
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 9997 50.000

Kỳ 472: Thứ Bảy, 05-09-2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 22
 • 31
 • 46
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.646.878.750
Jackpot 2 0 3.531.767.400
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 512 500.000
Giải 3 11391 50.000

Kỳ 471: Thứ Năm, 03-09-2020

 • 07
 • 09
 • 18
 • 22
 • 35
 • 54
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.084.669.100
Jackpot 2 0 3.358.188.550
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 559 500.000
Giải 3 11126 50.000

Kỳ 470: Thứ Ba, 01-09-2020

 • 11
 • 22
 • 24
 • 47
 • 49
 • 53
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.735.698.700
Jackpot 2 0 3.208.302.950
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 433 500.000
Giải 3 10012 50.000

Kỳ 469: Thứ Bảy, 29-08-2020

 • 01
 • 04
 • 14
 • 28
 • 35
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.860.972.150
Jackpot 2 1 4.346.520.200
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 543 500.000
Giải 3 12509 50.000

Kỳ 468: Thứ Ba, 25-08-2020

 • 21
 • 35
 • 36
 • 38
 • 44
 • 47
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.268.263.300
Jackpot 2 0 4.169.552.550
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 426 500.000
Giải 3 9575 50.000

Kỳ 467: Thứ Bảy, 22-08-2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 26
 • 35
 • 51
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.552.193.700
Jackpot 2 0 3.978.878.150
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 304 500.000
Giải 3 7982 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )