XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

77.917.521.900đ

Giá trị jackpot 2

3.612.893.550đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 16-07-2020

Kỳ 450: Thứ Ba, 14-07-2020

 • 05
 • 22
 • 32
 • 34
 • 43
 • 51
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77.917.521.900
Jackpot 2 0 3.612.893.550
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 753 500.000
Giải 3 15356 50.000

Kỳ 449: Thứ Bảy, 11-07-2020

 • 03
 • 04
 • 06
 • 14
 • 20
 • 38
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 74.543.157.300
Jackpot 2 0 3.237.964.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 692 500.000
Giải 3 14975 50.000

Kỳ 448: Thứ Năm, 09-07-2020

 • 03
 • 10
 • 11
 • 17
 • 26
 • 54
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72.401.479.950
Jackpot 2 1 3.472.460.950
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 650 500.000
Giải 3 14427 50.000

Kỳ 447: Thứ Ba, 07-07-2020

 • 07
 • 24
 • 32
 • 35
 • 48
 • 50
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70.362.637.500
Jackpot 2 0 3.245.922.900
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 720 500.000
Giải 3 14501 50.000

Kỳ 446: Thứ Bảy, 04-07-2020

 • 03
 • 09
 • 10
 • 18
 • 29
 • 45
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68.149.331.400
Jackpot 2 1 3.853.016.050
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 817 500.000
Giải 3 16254 50.000

Kỳ 445: Thứ Năm, 02-07-2020

 • 04
 • 10
 • 20
 • 38
 • 48
 • 53
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.366.603.300
Jackpot 2 0 3.654.935.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 11779 50.000

Kỳ 444: Thứ Ba, 30-06-2020

 • 05
 • 11
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.312.813.650
Jackpot 2 0 3.426.736.300
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 798 500.000
Giải 3 15517 50.000

Kỳ 443: Thứ Bảy, 27-06-2020

 • 02
 • 06
 • 38
 • 47
 • 50
 • 53
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.496.583.500
Jackpot 2 0 3.224.932.950
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 449 500.000
Giải 3 11268 50.000

Kỳ 442: Thứ Năm, 25-06-2020

 • 09
 • 10
 • 12
 • 19
 • 27
 • 40
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.472.186.950
Jackpot 2 1 3.613.345.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 801 500.000
Giải 3 14601 50.000

Kỳ 441: Thứ Ba, 23-06-2020

 • 02
 • 18
 • 28
 • 46
 • 52
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.805.962.050
Jackpot 2 0 3.428.209.800
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 567 500.000
Giải 3 11922 50.000

Kỳ 440: Thứ Bảy, 20-06-2020

 • 05
 • 09
 • 33
 • 43
 • 44
 • 50
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.914.961.250
Jackpot 2 0 3.218.098.600
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 471 500.000
Giải 3 10296 50.000

Kỳ 439: Thứ Năm, 18-06-2020

 • 05
 • 18
 • 27
 • 45
 • 50
 • 54
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.952.073.850
Jackpot 2 1 3.122.220.850
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 926 500.000
Giải 3 12571 50.000

Kỳ 438: Thứ Ba, 16-06-2020

 • 02
 • 15
 • 16
 • 23
 • 33
 • 54
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.852.086.200
Jackpot 2 1 3.735.115.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 617 500.000
Giải 3 12460 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )