XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

60.416.984.100đ

Giá trị jackpot 2

3.985.480.700đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 19-11-2019

Kỳ 358: Thứ Bảy, 16-11-2019

 • 06
 • 08
 • 18
 • 22
 • 49
 • 52
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 60.416.984.100
Jackpot 2 0 3.985.480.700
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 612 500.000
Giải 3 12301 50.000

Kỳ 357: Thứ Năm, 14-11-2019

 • 09
 • 12
 • 16
 • 36
 • 41
 • 55
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.593.943.200
Jackpot 2 0 3.782.920.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 550 500.000
Giải 3 12269 50.000

Kỳ 356: Thứ Ba, 12-11-2019

 • 10
 • 17
 • 24
 • 27
 • 36
 • 39
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56.779.236.300
Jackpot 2 0 3.581.286.500
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 708 500.000
Giải 3 14597 50.000

Kỳ 355: Thứ Bảy, 09-11-2019

 • 01
 • 03
 • 06
 • 25
 • 29
 • 41
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.018.617.150
Jackpot 2 0 3.385.662.150
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 543 500.000
Giải 3 11339 50.000

Kỳ 354: Thứ Năm, 07-11-2019

 • 01
 • 12
 • 19
 • 37
 • 44
 • 52
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.142.153.150
Jackpot 2 0 3.177.166.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 481 500.000
Giải 3 10521 50.000

Kỳ 353: Thứ Ba, 05-11-2019

 • 03
 • 06
 • 16
 • 17
 • 44
 • 50
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.547.657.800
Jackpot 2 1 5.241.750.900
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 495 500.000
Giải 3 11850 50.000

Kỳ 352: Thứ Bảy, 02-11-2019

 • 02
 • 15
 • 34
 • 35
 • 48
 • 50
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.723.313.700
Jackpot 2 0 5.039.046.000
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 445 500.000
Giải 3 8956 50.000

Kỳ 351: Thứ Năm, 31-10-2019

 • 18
 • 19
 • 22
 • 37
 • 47
 • 48
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.060.708.600
Jackpot 2 0 4.854.312.100
Giải 1 2 40.000.000
Giải 2 384 500.000
Giải 3 8594 50.000

Kỳ 350: Thứ Ba, 29-10-2019

 • 12
 • 15
 • 16
 • 31
 • 43
 • 55
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.241.529.150
Jackpot 2 0 4.652.181.050
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 490 500.000
Giải 3 10306 50.000

Kỳ 349: Thứ Bảy, 26-10-2019

 • 18
 • 20
 • 22
 • 50
 • 51
 • 53
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.324.971.050
Jackpot 2 0 4.439.230.150
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 414 500.000
Giải 3 8448 50.000

Kỳ 348: Thứ Năm, 24-10-2019

 • 09
 • 14
 • 23
 • 41
 • 45
 • 50
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.764.346.750
Jackpot 2 0 4.265.827.450
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 550 500.000
Giải 3 10040 50.000

Kỳ 347: Thứ Ba, 22-10-2019

 • 02
 • 16
 • 26
 • 27
 • 36
 • 40
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41.541.604.500
Jackpot 2 0 4.129.967.200
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 441 500.000
Giải 3 10058 50.000

Kỳ 346: Thứ Bảy, 19-10-2019

 • 01
 • 10
 • 21
 • 26
 • 42
 • 43
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.917.681.400
Jackpot 2 0 3.949.531.300
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 403 500.000
Giải 3 8806 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )