XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

51.772.968.300đ

Giá trị jackpot 2

3.000.000.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 28-05-2019

Kỳ 283: Thứ Bảy, 25-05-2019

 • 04
 • 12
 • 35
 • 44
 • 50
 • 55
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.772.968.300
Jackpot 2 1 4.511.876.700
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 576 500.000
Giải 3 11282 50.000

Kỳ 282: Thứ Năm, 23-05-2019

 • 13
 • 21
 • 33
 • 42
 • 53
 • 55
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.248.806.150
Jackpot 2 0 4.342.525.350
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 456 500.000
Giải 3 9681 50.000

Kỳ 281: Thứ Ba, 21-05-2019

 • 11
 • 12
 • 29
 • 31
 • 37
 • 53
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.503.567.100
Jackpot 2 0 4.148.609.900
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 481 500.000
Giải 3 10985 50.000

Kỳ 280: Thứ Bảy, 18-05-2019

 • 06
 • 10
 • 13
 • 18
 • 29
 • 38
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.636.259.700
Jackpot 2 0 3.941.131.300
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 601 500.000
Giải 3 11715 50.000

Kỳ 279: Thứ Năm, 16-05-2019

 • 08
 • 28
 • 30
 • 33
 • 40
 • 43
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.292.760.400
Jackpot 2 0 3.791.853.600
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 455 500.000
Giải 3 9627 50.000

Kỳ 278: Thứ Ba, 14-05-2019

 • 06
 • 11
 • 15
 • 21
 • 30
 • 40
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.647.956.850
Jackpot 2 0 3.609.097.650
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 575 500.000
Giải 3 11433 50.000

Kỳ 277: Thứ Bảy, 11-05-2019

 • 06
 • 11
 • 20
 • 22
 • 26
 • 28
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42.030.094.350
Jackpot 2 0 3.429.335.150
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 510 500.000
Giải 3 11743 50.000

Kỳ 276: Thứ Năm, 09-05-2019

 • 19
 • 21
 • 48
 • 49
 • 54
 • 55
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.648.074.600
Jackpot 2 0 3.275.777.400
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 451 500.000
Giải 3 9226 50.000

Kỳ 275: Thứ Ba, 07-05-2019

 • 03
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 49
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.120.897.000
Jackpot 2 0 3.106.091.000
Giải 1 22 40.000.000
Giải 2 748 500.000
Giải 3 13654 50.000

Kỳ 274: Thứ Bảy, 04-05-2019

 • 01
 • 02
 • 03
 • 17
 • 26
 • 53
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.166.078.000
Jackpot 2 1 3.907.342.000
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 502 500.000
Giải 3 10088 50.000

Kỳ 273: Thứ Năm, 02-05-2019

 • 02
 • 10
 • 16
 • 17
 • 33
 • 36
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.699.868.650
Jackpot 2 0 3.744.429.850
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 445 500.000
Giải 3 9105 50.000

Kỳ 272: Thứ Ba, 30-04-2019

 • 03
 • 05
 • 13
 • 40
 • 41
 • 45
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.412.222.450
Jackpot 2 0 3.601.358.050
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 481 500.000
Giải 3 8507 50.000

Kỳ 271: Thứ Bảy, 27-04-2019

 • 01
 • 11
 • 22
 • 26
 • 33
 • 51
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.252.173.750
Jackpot 2 0 3.472.463.750
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )