XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68.557.422.900đ

Giá trị jackpot 2

4.630.610.850đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 25-02-2020

Kỳ 399: Thứ Bảy, 22-02-2020

 • 07
 • 24
 • 32
 • 49
 • 51
 • 54
 • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68.557.422.900
Jackpot 2 0 4.630.610.850dd
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 598 500.000
Giải 3 12529 50.000

Kỳ 398: Thứ Năm, 20-02-2020

 • 01
 • 03
 • 20
 • 33
 • 36
 • 51
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 66.299.572.650
Jackpot 2 0 4.379.738.600
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 528 500.000
Giải 3 12205 50.000

Kỳ 397: Thứ Ba, 18-02-2020

 • 27
 • 32
 • 36
 • 37
 • 47
 • 48
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.111.378.350
Jackpot 2 0 4.136.605.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 646 500.000
Giải 3 13001 50.000

Kỳ 396: Thứ Bảy, 15-02-2020

 • 26
 • 36
 • 37
 • 38
 • 42
 • 49
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61.707.788.850
Jackpot 2 0 3.869.540.400
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 542 500.000
Giải 3 11768 50.000

Kỳ 395: Thứ Năm, 13-02-2020

 • 25
 • 28
 • 32
 • 34
 • 35
 • 39
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59.497.631.400
Jackpot 2 0 3.623.967.350
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 492 500.000
Giải 3 11360 50.000

Kỳ 394: Thứ Ba, 11-02-2020

 • 04
 • 14
 • 18
 • 21
 • 32
 • 53
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.387.718.200
Jackpot 2 0 3.389.532.550
Giải 1 14 40.000.000
Giải 2 663 500.000
Giải 3 13932 50.000

Kỳ 393: Thứ Bảy, 08-02-2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 25
 • 41
 • 54
 • 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.406.377.200
Jackpot 2 0 3.169.383.550
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 741 500.000
Giải 3 14076 50.000

Kỳ 392: Thứ Năm, 06-02-2020

 • 13
 • 18
 • 34
 • 36
 • 45
 • 49
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.881.925.250
Jackpot 2 1 3.660.378.200
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 656 500.000
Giải 3 12915 50.000

Kỳ 391: Thứ Ba, 04-02-2020

 • 06
 • 10
 • 20
 • 47
 • 52
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.092.567.750
Jackpot 2 0 3.461.560.700
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 641 500.000
Giải 3 14573 50.000

Kỳ 390: Thứ Bảy, 01-02-2020

 • 02
 • 03
 • 11
 • 23
 • 35
 • 54
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.743.734.700
Jackpot 2 0 3.200.579.250
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 626 500.000
Giải 3 12594 50.000

Kỳ 389: Thứ Năm, 30-01-2020

 • 12
 • 18
 • 28
 • 30
 • 47
 • 50
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.938.521.450
Jackpot 2 1 3.610.751.850
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 636 500.000
Giải 3 12449 50.000

Kỳ 388: Thứ Ba, 28-01-2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 33
 • 40
 • 55
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.952.786.650
Jackpot 2 0 3.390.114.650
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 547 500.000
Giải 3 11130 50.000

Kỳ 387: Thứ Năm, 23-01-2020

 • 09
 • 15
 • 18
 • 25
 • 31
 • 49
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.100.944.850
Jackpot 2 0 3.184.354.450
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 609 500.000
Giải 3 12262 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )