XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76.449.418.500đ

Giá trị jackpot 2

4.018.500.800đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 27-02-2021

Kỳ 545: Thứ Năm, 25-02-2021

 • 09
 • 19
 • 32
 • 40
 • 45
 • 51
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76.449.418.500
Jackpot 2 0 4.018.500.800
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 807 500.000
Giải 3 17785 50.000

Quảng cáo

Kỳ 544: Thứ Ba, 23-02-2021

 • 16
 • 19
 • 21
 • 23
 • 30
 • 48
 • 06

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.652.565.000
Jackpot 2 0 3.707.739.300
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 796 500.000
Giải 3 19953 50.000

Kỳ 543: Thứ Bảy, 20-02-2021

 • 01
 • 02
 • 04
 • 32
 • 34
 • 39
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70.245.519.600
Jackpot 2 0 3.329.178.700
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 605 500.000
Giải 3 15511 50.000

Kỳ 542: Thứ Năm, 18-02-2021

 • 02
 • 05
 • 10
 • 22
 • 26
 • 47
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67.282.911.300
Jackpot 2 1 4.126.719.700
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 841 500.000
Giải 3 17745 50.000

Kỳ 541: Thứ Ba, 16-02-2021

 • 04
 • 10
 • 11
 • 21
 • 23
 • 44
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64.678.866.600
Jackpot 2 0 3.837.381.400
Giải 1 18 40.000.000
Giải 2 858 500.000
Giải 3 18635 50.000

Kỳ 540: Thứ Bảy, 13-02-2021

 • 03
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.441.824.800
Jackpot 2 0 3.588.821.200
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 754 500.000
Giải 3 16153 50.000

Kỳ 539: Thứ Ba, 09-02-2021

 • 15
 • 20
 • 21
 • 29
 • 31
 • 41
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59.715.062.850
Jackpot 2 0 3.285.847.650
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 767 500.000
Giải 3 16151 50.000

Kỳ 538: Thứ Bảy, 06-02-2021

 • 06
 • 22
 • 32
 • 33
 • 35
 • 53
 • 12

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.142.434.000
Jackpot 2 1 6.176.105.900
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 655 500.000
Giải 3 16260 50.000

Kỳ 537: Thứ Năm, 04-02-2021

 • 28
 • 43
 • 44
 • 50
 • 51
 • 53
 • 13

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.561.200.700
Jackpot 2 0 5.889.302.200
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 573 500.000
Giải 3 13110 50.000

Kỳ 536: Thứ Ba, 02-02-2021

 • 04
 • 13
 • 31
 • 36
 • 40
 • 54
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51.862.051.650
Jackpot 2 0 5.589.396.750
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 681 500.000
Giải 3 14199 50.000

Kỳ 535: Thứ Bảy, 30-01-2021

 • 02
 • 07
 • 17
 • 18
 • 21
 • 29
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49.303.866.450
Jackpot 2 0 5.305.153.950
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 615 500.000
Giải 3 14597 50.000

Kỳ 534: Thứ Năm, 28-01-2021

 • 03
 • 04
 • 16
 • 34
 • 40
 • 55
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.149.347.450
Jackpot 2 0 5.065.762.950
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 518 500.000
Giải 3 11840 50.000

Kỳ 533: Thứ Ba, 26-01-2021

 • 07
 • 16
 • 32
 • 42
 • 44
 • 47
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44.953.625.550
Jackpot 2 0 4.821.793.850
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 593 500.000
Giải 3 13620 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )