XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

32.831.024.250 đ

Giá trị jackpot 2

3.679.565.500 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 20-11-2018

Kỳ 203: Thứ Bảy, 17-11-2018

 • 12
 • 22
 • 26
 • 29
 • 45
 • 47
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.831.024.250 đồng
Jackpot 2 0 3.679.565.500 đồng
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 406 500.000
Giải 3 8357 50.000

Kỳ 202: Thứ Năm, 15-11-2018

 • 13
 • 16
 • 21
 • 40
 • 49
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.465.133.850
Jackpot 2 0 3.527.799.900 đồng
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 302 500.000
Giải 3 7191 50.000

Kỳ 201: Thứ Ba, 13-11-2018

 • 03
 • 25
 • 26
 • 32
 • 41
 • 47
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 41.305.528.200
Jackpot 2 0 3.365.007.250 đồng
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 455 500.000
Giải 3 10578 50.000

Kỳ 200: Thứ Bảy, 10-11-2018

 • 03
 • 05
 • 19
 • 22
 • 29
 • 39
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 39.307.347.750
Jackpot 2 0 3.142.987.200 đồng
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 571 500.000
Giải 3 10951 50.000

Kỳ 199: Thứ Năm, 08-11-2018

 • 22
 • 28
 • 31
 • 39
 • 52
 • 53
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.020.462.950
Jackpot 2 1 5.236.233.250
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 394 500.000
Giải 3 8743 50.000

Kỳ 198: Thứ Ba, 06-11-2018

 • 19
 • 22
 • 23
 • 43
 • 47
 • 53
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36.334.813.350
Jackpot 2 0 5.048.938.850
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 480 500.000
Giải 3 10167 50.000

Kỳ 197: Thứ Bảy, 03-11-2018

 • 14
 • 17
 • 20
 • 23
 • 25
 • 45
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.340.501.100
Jackpot 2 0 4.827.348.600
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 494 500.000
Giải 3 10138 50.000

Kỳ 196: Thứ Năm, 01-11-2018

 • 03
 • 11
 • 15
 • 42
 • 44
 • 54
 • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.839.102.200
Jackpot 2 0 4.660.526.500
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 366 500.000
Giải 3 9091 50.000

Kỳ 195: Thứ Ba, 30-10-2018

 • 01
 • 12
 • 22
 • 27
 • 30
 • 39
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.358.509.500
Jackpot 2 0 4.496.016.200
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 500 500.000
Giải 3 10163 50.000

Kỳ 194: Thứ Bảy, 27-10-2018

 • 08
 • 09
 • 15
 • 21
 • 44
 • 49
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 96.756.562.650
Jackpot 2 0 4.345.070.700
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 811 500.000
Giải 3 17237 50.000

Kỳ 193: Thứ Năm, 25-10-2018

 • 16
 • 23
 • 29
 • 31
 • 45
 • 48
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 94.362.451.050
Jackpot 2 0 4.079.058.300
Giải 1 9 40.000.000
Giải 2 695 500.000
Giải 3 14395 50.000

Kỳ 192: Thứ Ba, 23-10-2018

 • 01
 • 03
 • 06
 • 13
 • 21
 • 30
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 91.712.411.850
Jackpot 2 0 3.784.609.500
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 806 500.000
Giải 3 17188 50.000

Kỳ 191: Thứ Bảy, 20-10-2018

 • 02
 • 05
 • 10
 • 17
 • 35
 • 41
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 89.122.986.750
Jackpot 2 0 3.496.895.600
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 743 500.000
Giải 3 15905 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )