Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott

Kỳ quay số Keno tiếp theo:

Đếm ngược:00:00

( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)

Kết quả Keno thứ 5 ngày 29/02/2024

#185267 - 16:24'
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lớn ... Chẵn Lẻ ...
#185266 - 16:24'
02 10 17 21 22 24 30 32 37 43
45 53 58 60 66 67 73 75 76 78
Lớn 11 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 11 số chẵn
#185265 - 16:16'
01 04 08 10 11 17 18 21 23 26
27 28 31 32 34 36 40 44 50 52
Lớn 17 số nhỏ hơn 40 Chẵn Lẻ 13 số chẵn
#185264 - 16:08'
01 04 06 11 20 25 35 37 39 47
48 49 50 51 54 58 59 70 74 76
Lớn 11 số lớn hơn 40 Hòa:
Chẵn - Lẻ
10 số chẵn và 10 số lẻ
#185263 - 16:00'
03 05 10 16 27 29 32 33 38 40
43 54 55 60 61 62 65 69 71 75
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 12 số lẻ
#185262 - 15:52'
06 07 08 15 16 22 23 36 37 39
41 43 46 54 58 67 70 75 76 78
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 11 số chẵn
#185261 - 15:44'
01 02 03 08 10 19 28 36 43 46
60 62 63 65 66 67 68 73 75 79
Lớn 12 số lớn hơn 40 Hòa:
Chẵn - Lẻ
10 số chẵn và 10 số lẻ
#185260 - 15:36'
02 10 19 26 31 33 36 39 40 42
43 45 48 49 50 59 61 70 77 80
Lớn 11 số lớn hơn 40 Hòa:
Chẵn - Lẻ
10 số chẵn và 10 số lẻ
#185259 - 15:28'
01 04 14 17 18 21 29 32 35 39
40 41 47 50 56 58 64 66 72 74
Lớn 11 số nhỏ hơn 40 Chẵn Lẻ 12 số chẵn
#185258 - 15:20'
02 06 12 14 16 18 24 31 33 35
47 52 56 69 72 76 77 78 79 80
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 13 số chẵn
#185257 - 15:12'
06 07 08 18 20 23 26 28 30 44
48 58 62 67 68 72 73 74 76 78
Lớn 11 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 16 số chẵn

Thông Tin Về Xổ Số Keno Vietlott

Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )