Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott

Kỳ quay số Keno tiếp theo:

Đếm ngược:00:00

( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)

Kết quả Keno chủ nhật ngày 01/10/2023

#164171 - 21:54'
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lớn ... Chẵn Lẻ ...
#164170 - 21:54'
06 07 12 14 25 38 40 45 46 47
52 56 61 62 63 65 70 76 79 80
Lớn 13 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 12 số chẵn
#164169 - 21:49'
01 02 11 14 19 25 26 28 36 37
41 47 53 54 57 61 68 73 75 77
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 13 số lẻ
#164168 - 21:44'
03 04 11 12 13 19 20 22 23 24
26 31 40 45 54 59 60 61 64 69
Lớn 13 số nhỏ hơn 40 Hòa:
Chẵn - Lẻ
10 số chẵn và 10 số lẻ
#164167 - 21:39'
01 05 07 08 16 18 19 23 24 26
37 42 48 50 54 57 63 65 76 80
Lớn 11 số nhỏ hơn 40 Chẵn Lẻ 11 số chẵn
#164166 - 21:34'
03 05 10 11 16 28 29 35 36 38
40 43 47 49 52 61 62 69 77 79
Lớn 11 số nhỏ hơn 40 Chẵn Lẻ 12 số lẻ
#164165 - 21:29'
05 06 09 10 14 16 25 27 29 41
42 44 45 52 59 60 68 73 76 80
Lớn 11 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 11 số chẵn
#164164 - 21:24'
05 11 14 15 20 29 34 37 38 40
42 48 51 52 55 62 63 76 78 80
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 12 số chẵn
#164163 - 21:19'
01 07 12 17 20 29 30 35 41 45
47 50 51 53 62 64 67 68 72 79
Lớn 12 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 12 số lẻ
#164162 - 21:14'
02 05 06 14 16 22 27 28 31 40
41 43 49 59 60 62 76 77 78 79
Hòa:
Lớn - Bé
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 Chẵn Lẻ 11 số chẵn
#164161 - 21:09'
01 02 04 12 23 29 33 38 43 47
50 52 56 59 63 66 70 71 72 78
Lớn 12 số lớn hơn 40 Chẵn Lẻ 11 số chẵn

Thông Tin Về Xổ Số Keno Vietlott

Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements