TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.99% 8 lượt
01
0.62% 5 lượt
02
1.11% 9 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
0.74% 6 lượt
08
0.25% 2 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
1.23% 10 lượt
11
0.86% 7 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
0.99% 8 lượt
15
1.23% 10 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.49% 4 lượt
20
1.23% 10 lượt
21
1.11% 9 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
1.60% 13 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
1.11% 9 lượt
27
1.36% 11 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
0.49% 4 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
1.11% 9 lượt
32
1.85% 15 lượt
33
0.25% 2 lượt
34
1.73% 14 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
0.49% 4 lượt
37
0.99% 8 lượt
38
0.62% 5 lượt
39
0.62% 5 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
0.86% 7 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.62% 5 lượt
45
1.11% 9 lượt
46
0.49% 4 lượt
47
0.37% 3 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
2.10% 17 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
1.36% 11 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
1.48% 12 lượt
58
1.60% 13 lượt
59
1.23% 10 lượt
60
0.49% 4 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
1.48% 12 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.23% 10 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
0.62% 5 lượt
68
1.98% 16 lượt
69
1.36% 11 lượt
70
1.23% 10 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.49% 4 lượt
74
0.62% 5 lượt
75
1.11% 9 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
0.62% 5 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
1.23% 10 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
1.60% 13 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
1.23% 10 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.74% 6 lượt
86
1.23% 10 lượt
87
1.23% 10 lượt
88
0.86% 7 lượt
89
0.99% 8 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.86% 7 lượt
93
1.73% 14 lượt
94
1.36% 11 lượt
95
0.49% 4 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.37% 3 lượt
98
0.25% 2 lượt
99
0.99% 8 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )