TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.36% 11 lượt
01
0.62% 5 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
1.73% 14 lượt
04
0.74% 6 lượt
05
1.48% 12 lượt
06
0.49% 4 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
0.49% 4 lượt
09
0.99% 8 lượt
10
1.11% 9 lượt
11
0.99% 8 lượt
12
0.49% 4 lượt
13
0.62% 5 lượt
14
1.36% 11 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
0.62% 5 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
0.99% 8 lượt
22
0.37% 3 lượt
23
1.23% 10 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
1.11% 9 lượt
26
0.62% 5 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
1.11% 9 lượt
30
0.86% 7 lượt
31
0.49% 4 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
1.60% 13 lượt
34
1.36% 11 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
0.62% 5 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
0.49% 4 lượt
39
1.36% 11 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
0.62% 5 lượt
42
1.48% 12 lượt
43
1.48% 12 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
1.23% 10 lượt
46
0.62% 5 lượt
47
1.73% 14 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.36% 11 lượt
50
0.49% 4 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
1.11% 9 lượt
53
0.49% 4 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
1.23% 10 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
0.86% 7 lượt
58
1.48% 12 lượt
59
1.60% 13 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
1.36% 11 lượt
64
0.62% 5 lượt
65
0.49% 4 lượt
66
0.62% 5 lượt
67
1.11% 9 lượt
68
1.60% 13 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.62% 5 lượt
73
1.23% 10 lượt
74
1.36% 11 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.60% 13 lượt
77
1.36% 11 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
0.74% 6 lượt
81
1.23% 10 lượt
82
0.25% 2 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.86% 7 lượt
87
1.23% 10 lượt
88
0.86% 7 lượt
89
0.86% 7 lượt
90
1.11% 9 lượt
91
0.86% 7 lượt
92
0.62% 5 lượt
93
1.23% 10 lượt
94
1.48% 12 lượt
95
1.48% 12 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
1.23% 10 lượt
98
0.99% 8 lượt
99
0.74% 6 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )