TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.11% 9 lượt
01
1.11% 9 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
1.23% 10 lượt
04
1.48% 12 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
0.86% 7 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
0.99% 8 lượt
12
0.74% 6 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
0.86% 7 lượt
16
1.36% 11 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
0.99% 8 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.74% 6 lượt
21
1.48% 12 lượt
22
1.23% 10 lượt
23
1.60% 13 lượt
24
0.99% 8 lượt
25
0.37% 3 lượt
26
1.60% 13 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
0.49% 4 lượt
31
0.74% 6 lượt
32
0.49% 4 lượt
33
0.49% 4 lượt
34
1.36% 11 lượt
35
1.23% 10 lượt
36
1.36% 11 lượt
37
1.36% 11 lượt
38
0.74% 6 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
1.36% 11 lượt
41
0.49% 4 lượt
42
1.11% 9 lượt
43
1.73% 14 lượt
44
0.25% 2 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
0.99% 8 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
1.48% 12 lượt
51
1.23% 10 lượt
52
0.37% 3 lượt
53
0.86% 7 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
1.48% 12 lượt
56
0.99% 8 lượt
57
0.49% 4 lượt
58
0.37% 3 lượt
59
0.25% 2 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.36% 11 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
1.60% 13 lượt
67
1.85% 15 lượt
68
1.23% 10 lượt
69
0.99% 8 lượt
70
0.99% 8 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.25% 2 lượt
74
0.99% 8 lượt
75
0.49% 4 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
0.99% 8 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
0.74% 6 lượt
82
1.23% 10 lượt
83
1.23% 10 lượt
84
1.48% 12 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
1.36% 11 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
1.85% 15 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
0.62% 5 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
1.36% 11 lượt

Advertisements

Right side bar

Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements