TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.52% 9 lượt
01
0.84% 5 lượt
02
1.35% 8 lượt
03
0.84% 5 lượt
04
1.01% 6 lượt
05
0.84% 5 lượt
06
1.35% 8 lượt
07
0.51% 3 lượt
08
0.51% 3 lượt
09
1.18% 7 lượt
10
1.52% 9 lượt
11
1.35% 8 lượt
12
1.35% 8 lượt
13
1.01% 6 lượt
14
2.19% 13 lượt
15
2.02% 12 lượt
16
0.67% 4 lượt
17
0.84% 5 lượt
18
0.84% 5 lượt
19
1.52% 9 lượt
20
0.34% 2 lượt
21
1.85% 11 lượt
22
1.35% 8 lượt
23
1.01% 6 lượt
24
1.85% 11 lượt
25
0.51% 3 lượt
26
0.51% 3 lượt
27
0.51% 3 lượt
28
1.01% 6 lượt
29
1.18% 7 lượt
30
0.67% 4 lượt
31
1.01% 6 lượt
32
0.84% 5 lượt
33
0.51% 3 lượt
34
0.84% 5 lượt
35
1.18% 7 lượt
36
0.67% 4 lượt
37
1.01% 6 lượt
38
1.18% 7 lượt
39
0.34% 2 lượt
40
1.01% 6 lượt
41
0.67% 4 lượt
42
0.84% 5 lượt
43
0.84% 5 lượt
44
0.51% 3 lượt
45
1.18% 7 lượt
46
0.84% 5 lượt
47
0.51% 3 lượt
48
1.01% 6 lượt
49
0.67% 4 lượt
50
0.34% 2 lượt
51
2.02% 12 lượt
52
0.67% 4 lượt
53
0.67% 4 lượt
54
0.84% 5 lượt
55
1.35% 8 lượt
56
1.01% 6 lượt
57
1.01% 6 lượt
58
1.01% 6 lượt
59
1.35% 8 lượt
60
0.51% 3 lượt
61
0.67% 4 lượt
62
0.67% 4 lượt
63
1.68% 10 lượt
64
1.01% 6 lượt
65
0.84% 5 lượt
66
0.84% 5 lượt
67
0.67% 4 lượt
68
0.84% 5 lượt
69
0.34% 2 lượt
70
0.51% 3 lượt
71
1.01% 6 lượt
72
1.18% 7 lượt
73
0.84% 5 lượt
74
2.02% 12 lượt
75
0.51% 3 lượt
76
0.84% 5 lượt
77
0.51% 3 lượt
78
0.67% 4 lượt
79
2.19% 13 lượt
80
0.67% 4 lượt
81
0.84% 5 lượt
82
1.35% 8 lượt
83
0.34% 2 lượt
84
1.18% 7 lượt
85
0.84% 5 lượt
86
0.51% 3 lượt
87
1.18% 7 lượt
88
1.35% 8 lượt
89
1.01% 6 lượt
90
1.52% 9 lượt
91
1.35% 8 lượt
92
0.51% 3 lượt
93
1.52% 9 lượt
94
1.52% 9 lượt
95
1.68% 10 lượt
96
1.01% 6 lượt
97
1.01% 6 lượt
98
1.35% 8 lượt
99
1.01% 6 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )