TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.43% 3 lượt
01
0.71% 5 lượt
02
0.43% 3 lượt
03
0.71% 5 lượt
04
0.28% 2 lượt
05
0.85% 6 lượt
06
1.42% 10 lượt
07
1.57% 11 lượt
08
2.42% 17 lượt
09
1.28% 9 lượt
10
1.00% 7 lượt
11
1.14% 8 lượt
12
0.85% 6 lượt
13
0.85% 6 lượt
14
1.14% 8 lượt
15
1.14% 8 lượt
16
1.28% 9 lượt
17
1.00% 7 lượt
18
1.28% 9 lượt
19
0.71% 5 lượt
20
1.42% 10 lượt
21
1.28% 9 lượt
22
0.71% 5 lượt
23
1.00% 7 lượt
24
1.00% 7 lượt
25
1.28% 9 lượt
26
0.71% 5 lượt
27
0.85% 6 lượt
28
0.85% 6 lượt
29
1.28% 9 lượt
30
0.85% 6 lượt
31
0.28% 2 lượt
32
2.28% 16 lượt
33
2.14% 15 lượt
34
1.00% 7 lượt
35
0.43% 3 lượt
36
0.71% 5 lượt
37
0.28% 2 lượt
38
1.14% 8 lượt
39
0.71% 5 lượt
40
1.00% 7 lượt
41
1.71% 12 lượt
42
0.57% 4 lượt
43
1.28% 9 lượt
44
0.85% 6 lượt
45
0.57% 4 lượt
46
0.85% 6 lượt
47
1.14% 8 lượt
48
0.57% 4 lượt
49
0.57% 4 lượt
50
1.14% 8 lượt
51
0.14% 1 lượt
52
0.71% 5 lượt
53
1.00% 7 lượt
54
1.14% 8 lượt
55
1.00% 7 lượt
56
0.43% 3 lượt
57
0.85% 6 lượt
58
1.14% 8 lượt
59
0.85% 6 lượt
60
0.71% 5 lượt
61
0.57% 4 lượt
62
0.71% 5 lượt
63
1.14% 8 lượt
64
1.85% 13 lượt
65
1.42% 10 lượt
66
0.71% 5 lượt
67
1.00% 7 lượt
68
1.28% 9 lượt
69
1.71% 12 lượt
70
1.14% 8 lượt
71
1.14% 8 lượt
72
0.85% 6 lượt
73
0.57% 4 lượt
74
0.71% 5 lượt
75
1.42% 10 lượt
76
0.85% 6 lượt
77
1.14% 8 lượt
78
1.57% 11 lượt
79
0.43% 3 lượt
80
0.85% 6 lượt
81
1.14% 8 lượt
82
1.85% 13 lượt
83
0.71% 5 lượt
84
1.00% 7 lượt
85
1.14% 8 lượt
86
1.28% 9 lượt
87
1.00% 7 lượt
88
1.14% 8 lượt
89
1.57% 11 lượt
90
1.28% 9 lượt
91
1.00% 7 lượt
92
0.85% 6 lượt
93
1.14% 8 lượt
94
0.85% 6 lượt
95
0.43% 3 lượt
96
0.57% 4 lượt
97
0.57% 4 lượt
98
1.28% 9 lượt
99
1.14% 8 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )