TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.14% 8 lượt
01
1.14% 8 lượt
02
0.85% 6 lượt
03
0.57% 4 lượt
04
1.28% 9 lượt
05
0.71% 5 lượt
06
0.85% 6 lượt
07
0.57% 4 lượt
08
0.71% 5 lượt
09
0.85% 6 lượt
10
1.42% 10 lượt
11
1.14% 8 lượt
12
1.28% 9 lượt
13
0.85% 6 lượt
14
0.85% 6 lượt
15
0.85% 6 lượt
16
1.14% 8 lượt
17
0.85% 6 lượt
18
1.71% 12 lượt
19
1.00% 7 lượt
20
1.28% 9 lượt
21
0.71% 5 lượt
22
1.14% 8 lượt
23
0.71% 5 lượt
24
0.57% 4 lượt
25
1.14% 8 lượt
26
0.85% 6 lượt
27
1.00% 7 lượt
28
0.57% 4 lượt
29
1.28% 9 lượt
30
0.85% 6 lượt
31
0.85% 6 lượt
32
0.71% 5 lượt
33
0.43% 3 lượt
34
1.99% 14 lượt
35
1.42% 10 lượt
36
0.57% 4 lượt
37
0.85% 6 lượt
38
1.85% 13 lượt
39
0.71% 5 lượt
40
1.85% 13 lượt
41
0.57% 4 lượt
42
1.71% 12 lượt
43
0.85% 6 lượt
44
0.71% 5 lượt
45
0.71% 5 lượt
46
1.28% 9 lượt
47
0.85% 6 lượt
48
1.00% 7 lượt
49
1.14% 8 lượt
50
0.43% 3 lượt
51
0.71% 5 lượt
52
0.85% 6 lượt
53
0.71% 5 lượt
54
0.85% 6 lượt
55
1.57% 11 lượt
56
1.42% 10 lượt
57
1.71% 12 lượt
58
0.57% 4 lượt
59
0.85% 6 lượt
60
1.14% 8 lượt
61
1.28% 9 lượt
62
0.85% 6 lượt
63
1.00% 7 lượt
64
1.28% 9 lượt
65
0.71% 5 lượt
66
1.42% 10 lượt
67
0.71% 5 lượt
68
0.85% 6 lượt
69
1.14% 8 lượt
70
1.14% 8 lượt
71
0.57% 4 lượt
72
0.28% 2 lượt
73
0.57% 4 lượt
74
2.14% 15 lượt
75
0.85% 6 lượt
76
0.57% 4 lượt
77
0.85% 6 lượt
78
0.71% 5 lượt
79
1.42% 10 lượt
80
0.85% 6 lượt
81
0.85% 6 lượt
82
1.42% 10 lượt
83
0.85% 6 lượt
84
1.14% 8 lượt
85
1.00% 7 lượt
86
1.00% 7 lượt
87
1.14% 8 lượt
88
1.28% 9 lượt
89
1.14% 8 lượt
90
0.71% 5 lượt
91
1.28% 9 lượt
92
1.28% 9 lượt
93
0.71% 5 lượt
94
1.71% 12 lượt
95
1.42% 10 lượt
96
0.71% 5 lượt
97
0.57% 4 lượt
98
0.71% 5 lượt
99
1.00% 7 lượt

Advertisements

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )