TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.86% 7 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.74% 6 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
1.23% 10 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
0.37% 3 lượt
07
1.36% 11 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
1.36% 11 lượt
10
0.99% 8 lượt
11
0.62% 5 lượt
12
1.23% 10 lượt
13
0.49% 4 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
1.11% 9 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
2.35% 19 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.99% 8 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
1.48% 12 lượt
28
0.49% 4 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.25% 2 lượt
31
1.48% 12 lượt
32
1.36% 11 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
1.36% 11 lượt
36
1.36% 11 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
1.11% 9 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.73% 14 lượt
41
0.37% 3 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
0.99% 8 lượt
44
0.49% 4 lượt
45
0.99% 8 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.36% 11 lượt
50
0.12% 1 lượt
51
0.86% 7 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
0.74% 6 lượt
56
1.36% 11 lượt
57
1.36% 11 lượt
58
1.11% 9 lượt
59
1.36% 11 lượt
60
1.36% 11 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
1.36% 11 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
0.99% 8 lượt
66
0.25% 2 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
0.62% 5 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.11% 9 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
0.74% 6 lượt
73
1.23% 10 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
1.23% 10 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
0.74% 6 lượt
79
1.23% 10 lượt
80
0.74% 6 lượt
81
0.62% 5 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
1.85% 15 lượt
88
1.48% 12 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.36% 11 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.37% 3 lượt
93
1.23% 10 lượt
94
1.11% 9 lượt
95
0.49% 4 lượt
96
0.74% 6 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
1.23% 10 lượt
99
1.23% 10 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )