TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 6 lượt
01
1.11% 9 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
1.23% 10 lượt
06
0.99% 8 lượt
07
1.60% 13 lượt
08
1.60% 13 lượt
09
0.49% 4 lượt
10
1.48% 12 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
1.85% 15 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.74% 6 lượt
16
0.62% 5 lượt
17
0.49% 4 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
1.36% 11 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
0.86% 7 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.25% 2 lượt
26
1.60% 13 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
1.48% 12 lượt
30
0.86% 7 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
0.49% 4 lượt
33
1.23% 10 lượt
34
0.49% 4 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
0.74% 6 lượt
37
1.11% 9 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
0.37% 3 lượt
40
0.37% 3 lượt
41
0.49% 4 lượt
42
0.99% 8 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
1.48% 12 lượt
45
0.62% 5 lượt
46
0.74% 6 lượt
47
1.60% 13 lượt
48
0.62% 5 lượt
49
1.60% 13 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
0.49% 4 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
1.48% 12 lượt
55
0.49% 4 lượt
56
0.62% 5 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
1.85% 15 lượt
59
1.23% 10 lượt
60
1.23% 10 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.99% 8 lượt
64
1.60% 13 lượt
65
0.37% 3 lượt
66
0.62% 5 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
0.37% 3 lượt
69
0.99% 8 lượt
70
1.48% 12 lượt
71
1.36% 11 lượt
72
0.74% 6 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
1.36% 11 lượt
75
1.23% 10 lượt
76
1.23% 10 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
0.74% 6 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
1.85% 15 lượt
82
0.86% 7 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
2.22% 18 lượt
85
0.62% 5 lượt
86
1.73% 14 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
1.73% 14 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
0.86% 7 lượt
91
1.60% 13 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.49% 4 lượt
94
1.98% 16 lượt
95
0.37% 3 lượt
96
1.23% 10 lượt
97
0.49% 4 lượt
98
0.99% 8 lượt
99
0.74% 6 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )