TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.37% 3 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.85% 15 lượt
03
1.48% 12 lượt
04
1.23% 10 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.62% 5 lượt
07
1.23% 10 lượt
08
1.36% 11 lượt
09
0.74% 6 lượt
10
1.11% 9 lượt
11
0.86% 7 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.86% 7 lượt
14
1.11% 9 lượt
15
1.48% 12 lượt
16
0.74% 6 lượt
17
0.49% 4 lượt
18
0.99% 8 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
1.73% 14 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.49% 4 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
0.49% 4 lượt
29
0.99% 8 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
1.36% 11 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
1.36% 11 lượt
34
0.49% 4 lượt
35
1.48% 12 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
0.62% 5 lượt
41
0.49% 4 lượt
42
1.60% 13 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
1.48% 12 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.60% 13 lượt
47
0.86% 7 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
0.86% 7 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
0.49% 4 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
1.23% 10 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.25% 2 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
1.48% 12 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
0.74% 6 lượt
68
0.74% 6 lượt
69
0.99% 8 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
1.36% 11 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
1.48% 12 lượt
76
0.74% 6 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
0.74% 6 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
1.36% 11 lượt
82
1.73% 14 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
1.48% 12 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
0.49% 4 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
1.11% 9 lượt
95
0.62% 5 lượt
96
1.98% 16 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
1.60% 13 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )