TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.86% 7 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
1.36% 11 lượt
05
0.62% 5 lượt
06
1.48% 12 lượt
07
1.60% 13 lượt
08
1.23% 10 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.62% 5 lượt
11
0.86% 7 lượt
12
0.62% 5 lượt
13
0.86% 7 lượt
14
1.11% 9 lượt
15
0.25% 2 lượt
16
0.74% 6 lượt
17
1.36% 11 lượt
18
0.86% 7 lượt
19
1.73% 14 lượt
20
1.36% 11 lượt
21
1.36% 11 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.37% 3 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.49% 4 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
1.23% 10 lượt
28
1.85% 15 lượt
29
0.62% 5 lượt
30
1.48% 12 lượt
31
1.23% 10 lượt
32
1.23% 10 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
1.23% 10 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
1.23% 10 lượt
37
1.11% 9 lượt
38
1.85% 15 lượt
39
1.23% 10 lượt
40
0.99% 8 lượt
41
1.23% 10 lượt
42
1.11% 9 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
0.49% 4 lượt
45
0.99% 8 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.37% 3 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.48% 12 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
1.36% 11 lượt
53
1.36% 11 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
1.48% 12 lượt
60
0.86% 7 lượt
61
1.23% 10 lượt
62
0.74% 6 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
1.48% 12 lượt
65
0.49% 4 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
1.11% 9 lượt
68
0.49% 4 lượt
69
0.37% 3 lượt
70
1.23% 10 lượt
71
0.74% 6 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
0.37% 3 lượt
74
0.99% 8 lượt
75
0.62% 5 lượt
76
0.74% 6 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
1.60% 13 lượt
79
1.60% 13 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.74% 6 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.86% 7 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.49% 4 lượt
87
1.23% 10 lượt
88
0.62% 5 lượt
89
0.86% 7 lượt
90
1.36% 11 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
0.86% 7 lượt
93
0.74% 6 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
1.36% 11 lượt
96
0.74% 6 lượt
97
0.86% 7 lượt
98
1.23% 10 lượt
99
0.99% 8 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )