TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.48% 12 lượt
01
0.74% 6 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
0.62% 5 lượt
05
1.11% 9 lượt
06
0.49% 4 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
0.62% 5 lượt
09
0.37% 3 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
0.37% 3 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
1.36% 11 lượt
16
0.62% 5 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
1.48% 12 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
0.49% 4 lượt
21
0.86% 7 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
1.36% 11 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
1.11% 9 lượt
27
0.74% 6 lượt
28
0.74% 6 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
0.86% 7 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
0.62% 5 lượt
35
1.48% 12 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
0.74% 6 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
1.36% 11 lượt
45
1.48% 12 lượt
46
0.86% 7 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
0.49% 4 lượt
49
1.23% 10 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
1.23% 10 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
1.48% 12 lượt
55
1.23% 10 lượt
56
1.11% 9 lượt
57
1.11% 9 lượt
58
0.49% 4 lượt
59
1.98% 16 lượt
60
1.36% 11 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
0.86% 7 lượt
63
1.23% 10 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.49% 4 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
1.11% 9 lượt
68
2.10% 17 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
0.86% 7 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.11% 9 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
1.48% 12 lượt
75
1.23% 10 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
0.99% 8 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
1.23% 10 lượt
81
1.85% 15 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
0.49% 4 lượt
85
1.23% 10 lượt
86
1.11% 9 lượt
87
0.62% 5 lượt
88
0.74% 6 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
1.48% 12 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
0.37% 3 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.49% 4 lượt
98
1.60% 13 lượt
99
0.86% 7 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )