TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.36% 11 lượt
01
0.49% 4 lượt
02
0.74% 6 lượt
03
1.11% 9 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
0.74% 6 lượt
08
0.74% 6 lượt
09
0.99% 8 lượt
10
0.74% 6 lượt
11
0.49% 4 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
0.62% 5 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
0.99% 8 lượt
19
1.23% 10 lượt
20
1.36% 11 lượt
21
0.99% 8 lượt
22
0.74% 6 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
1.60% 13 lượt
25
1.60% 13 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
1.36% 11 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
0.86% 7 lượt
31
0.74% 6 lượt
32
1.23% 10 lượt
33
0.37% 3 lượt
34
0.86% 7 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
1.11% 9 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
1.23% 10 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
0.62% 5 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
0.62% 5 lượt
47
0.74% 6 lượt
48
1.48% 12 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
0.74% 6 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.86% 7 lượt
56
0.86% 7 lượt
57
1.23% 10 lượt
58
1.23% 10 lượt
59
0.49% 4 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
1.23% 10 lượt
62
1.48% 12 lượt
63
2.10% 17 lượt
64
1.36% 11 lượt
65
0.99% 8 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
1.60% 13 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
1.36% 11 lượt
71
0.62% 5 lượt
72
1.23% 10 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
0.86% 7 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
0.62% 5 lượt
78
1.73% 14 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
0.86% 7 lượt
81
0.49% 4 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
0.86% 7 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
0.37% 3 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.62% 5 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
1.23% 10 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
0.99% 8 lượt
96
1.36% 11 lượt
97
1.48% 12 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
1.36% 11 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )