TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.85% 6 lượt
01
0.57% 4 lượt
02
1.28% 9 lượt
03
0.43% 3 lượt
04
1.00% 7 lượt
05
1.28% 9 lượt
06
0.71% 5 lượt
07
1.14% 8 lượt
08
0.71% 5 lượt
09
1.14% 8 lượt
10
1.14% 8 lượt
11
1.42% 10 lượt
12
1.28% 9 lượt
13
1.28% 9 lượt
15
1.14% 8 lượt
16
0.85% 6 lượt
17
1.42% 10 lượt
18
0.85% 6 lượt
19
0.85% 6 lượt
20
0.85% 6 lượt
21
1.28% 9 lượt
22
0.71% 5 lượt
23
1.00% 7 lượt
24
0.28% 2 lượt
25
1.42% 10 lượt
26
0.57% 4 lượt
27
0.28% 2 lượt
28
0.71% 5 lượt
29
0.71% 5 lượt
30
1.14% 8 lượt
31
0.43% 3 lượt
32
1.00% 7 lượt
33
1.57% 11 lượt
34
0.57% 4 lượt
35
0.43% 3 lượt
36
1.00% 7 lượt
37
0.57% 4 lượt
38
0.85% 6 lượt
39
1.28% 9 lượt
40
1.71% 12 lượt
41
1.85% 13 lượt
42
0.71% 5 lượt
43
1.42% 10 lượt
44
0.57% 4 lượt
45
0.57% 4 lượt
46
0.71% 5 lượt
47
0.71% 5 lượt
48
1.57% 11 lượt
49
1.85% 13 lượt
50
0.85% 6 lượt
51
1.42% 10 lượt
52
0.57% 4 lượt
53
0.71% 5 lượt
54
1.14% 8 lượt
55
0.71% 5 lượt
56
0.85% 6 lượt
57
0.85% 6 lượt
58
0.71% 5 lượt
59
1.42% 10 lượt
60
0.57% 4 lượt
61
1.00% 7 lượt
62
1.00% 7 lượt
63
1.85% 13 lượt
64
1.14% 8 lượt
65
1.28% 9 lượt
66
0.57% 4 lượt
67
0.43% 3 lượt
68
1.71% 12 lượt
69
1.14% 8 lượt
70
1.14% 8 lượt
71
1.14% 8 lượt
72
0.85% 6 lượt
73
1.57% 11 lượt
74
0.71% 5 lượt
75
1.28% 9 lượt
76
1.42% 10 lượt
77
1.28% 9 lượt
78
1.57% 11 lượt
79
0.85% 6 lượt
80
0.43% 3 lượt
81
1.00% 7 lượt
82
0.57% 4 lượt
83
1.28% 9 lượt
84
1.14% 8 lượt
85
1.00% 7 lượt
86
0.43% 3 lượt
87
0.85% 6 lượt
88
1.14% 8 lượt
89
1.28% 9 lượt
90
0.71% 5 lượt
91
0.57% 4 lượt
92
1.57% 11 lượt
93
1.28% 9 lượt
94
1.14% 8 lượt
95
1.00% 7 lượt
96
1.57% 11 lượt
97
1.71% 12 lượt
98
0.57% 4 lượt
99
1.28% 9 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )