TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 6 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
0.49% 4 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.74% 6 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.62% 5 lượt
10
1.48% 12 lượt
11
1.11% 9 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
2.10% 17 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
1.23% 10 lượt
18
0.74% 6 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
1.23% 10 lượt
21
1.48% 12 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.49% 4 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
1.23% 10 lượt
30
0.25% 2 lượt
31
0.62% 5 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.74% 6 lượt
35
0.74% 6 lượt
36
1.73% 14 lượt
37
1.60% 13 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
0.86% 7 lượt
41
0.99% 8 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
0.62% 5 lượt
44
1.11% 9 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
1.36% 11 lượt
47
1.36% 11 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
1.11% 9 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
1.48% 12 lượt
53
1.23% 10 lượt
54
0.74% 6 lượt
55
0.74% 6 lượt
56
1.48% 12 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.74% 6 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
1.11% 9 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
0.74% 6 lượt
63
0.49% 4 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.86% 7 lượt
66
1.36% 11 lượt
67
1.23% 10 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.99% 8 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.11% 9 lượt
73
0.62% 5 lượt
74
0.49% 4 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
1.23% 10 lượt
79
1.23% 10 lượt
80
1.48% 12 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.99% 8 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
0.25% 2 lượt
86
1.48% 12 lượt
87
0.49% 4 lượt
88
1.73% 14 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.74% 6 lượt
92
0.49% 4 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
0.49% 4 lượt
95
0.74% 6 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.49% 4 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
1.48% 12 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )