TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.73% 14 lượt
01
0.99% 8 lượt
02
1.48% 12 lượt
03
0.49% 4 lượt
04
1.48% 12 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.62% 5 lượt
07
1.60% 13 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
1.36% 11 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
0.99% 8 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
1.11% 9 lượt
16
0.74% 6 lượt
17
0.74% 6 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
1.85% 15 lượt
20
1.11% 9 lượt
21
0.99% 8 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
1.23% 10 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
1.36% 11 lượt
26
1.23% 10 lượt
27
0.49% 4 lượt
28
0.99% 8 lượt
29
1.11% 9 lượt
30
2.22% 18 lượt
31
1.11% 9 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.36% 11 lượt
34
1.23% 10 lượt
35
0.62% 5 lượt
36
0.86% 7 lượt
37
1.23% 10 lượt
38
1.23% 10 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
1.36% 11 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
0.62% 5 lượt
43
0.62% 5 lượt
44
0.86% 7 lượt
45
0.74% 6 lượt
46
0.99% 8 lượt
47
0.37% 3 lượt
48
1.36% 11 lượt
49
0.37% 3 lượt
50
1.23% 10 lượt
51
1.23% 10 lượt
52
1.11% 9 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
1.23% 10 lượt
56
0.99% 8 lượt
57
1.36% 11 lượt
58
1.60% 13 lượt
59
0.99% 8 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
0.62% 5 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
1.73% 14 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
0.25% 2 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.11% 9 lượt
73
0.86% 7 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
0.62% 5 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
0.49% 4 lượt
81
0.25% 2 lượt
82
1.23% 10 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
1.36% 11 lượt
87
0.99% 8 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
1.36% 11 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
1.11% 9 lượt
94
0.74% 6 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
1.11% 9 lượt
97
1.23% 10 lượt
98
1.11% 9 lượt
99
1.11% 9 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )