XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 0903
G.2 1688 7568
G.3 1479 8926 2790
KK 1 *903
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 1479 D 7568
B 8926 E 2790
C 0903 G 1688

G.1 3380
G.2 1240 9383
G.3 7674 1968 0832
KK 1 *380
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 7674 D 9383
B 1968 E 3380
C 0832 G 1240
G.1 4765
G.2 5782 4369
G.3 1612 1344 7456
KK 1 *765
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 1612 D 1344
B 4765 E 7456
C 5782 G 4369
G.1 3341
G.2 2800 1603
G.3 6333 5433 8972
KK 1 *341
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 1603 D 5433
B 3341 E 8972
C 6333 G 2800
G.1 5841
G.2 9254 6301
G.3 6402 0641 6149
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5841 D 0641
B 6301 E 9254
C 6402 G 6149
G.1 8413
G.2 4644 2711
G.3 5138 9734 8318
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 9734 D 8413
B 5138 E 4644
C 8318 G 2711
G.1 7847
G.2 6353 2961
G.3 1675 4562 7479
KK 1 *847
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 1675 D 2961
B 7847 E 4562
C 7479 G 6353
G.1 7693
G.2 8756 2230
G.3 1197 9882 2520
KK 1 *693
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 1197 D 2520
B 7693 E 8756
C 9882 G 2230
G.1 4445
G.2 2233 6516
G.3 3097 3013 0014
KK 1 *445
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 4445 D 3013
B 6516 E 0014
C 3097 G 2233
G.1 3306
G.2 8692 8952
G.3 2828 0437 0516
KK 1 *306
KK 2 **06
Ký hiệu bộ số
A 8952 D 3306
B 8692 E 0437
C 2828 G 0516
G.1 3372
G.2 3437 5219
G.3 4670 9093 5379
KK 1 *372
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 3437 D 9093
B 4670 E 5219
C 3372 G 5379
G.1 2918
G.2 7906 0033
G.3 1732 3582 9981
KK 1 *918
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 7906 D 0033
B 1732 E 2918
C 3582 G 9981
G.1 8943
G.2 0198 0079
G.3 4473 0451 6797
KK 1 *943
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 0079 D 0451
B 4473 E 6797
C 8943 G 0198
G.1 8459
G.2 8360 8656
G.3 1849 4239 4366
KK 1 *459
KK 2 **59
Ký hiệu bộ số
A 1849 D 4366
B 4239 E 8360
C 8656 G 8459

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )