XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 5450
G.2 6666 2202
G.3 5176 8569 2739
KK 1 *450
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 5176 D 2739
B 8569 E 6666
C 2202 G 5450

G.1 6116
G.2 5227 0376
G.3 1188 9803 4930
KK 1 *116
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 1188 D 4930
B 6116 E 0376
C 9803 G 5227
G.1 7042
G.2 2515 3164
G.3 8363 2588 4494
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 2515 D 8363
B 7042 E 2588
C 3164 G 4494
G.1 1435
G.2 5458 2198
G.3 7588 6599 2239
KK 1 *435
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 2198 D 6599
B 1435 E 2239
C 7588 G 5458
G.1 4111
G.2 6355 2153
G.3 2469 2508 1276
KK 1 *111
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4111 D 2469
B 6355 E 2508
C 2153 G 1276
G.1 0756
G.2 4345 7142
G.3 8711 4335 7159
KK 1 *756
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 7142 D 4335
B 8711 E 0756
C 4345 G 7159
G.1 2896
G.2 1690 5416
G.3 8040 6995 8795
KK 1 *896
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 8040 D 1690
B 5416 E 2896
C 6995 G 8795
G.1 0339
G.2 2840 3117
G.3 8525 0427 6900
KK 1 *339
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 8525 D 3117
B 0427 E 6900
C 2840 G 0339
G.1 2808
G.2 6895 2087
G.3 2783 8184 1229
KK 1 *808
KK 2 **08
Ký hiệu bộ số
A 6895 D 1229
B 2783 E 8184
C 2808 G 2087
G.1 9666
G.2 3950 4047
G.3 2912 2554 0531
KK 1 *666
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 2912 D 3950
B 4047 E 2554
C 9666 G 0531
G.1 5956
G.2 2984 3179
G.3 9527 1680 3688
KK 1 *956
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 9527 D 1680
B 3179 E 5956
C 2984 G 3688
G.1 6006
G.2 2935 8026
G.3 4297 8483 3504
KK 1 *006
KK 2 **06
Ký hiệu bộ số
A 4297 D 8483
B 2935 E 3504
C 8026 G 6006
G.1 0643
G.2 9550 2450
G.3 2102 8129 2146
KK 1 *643
KK 2 **43
Ký hiệu bộ số
A 2450 D 9550
B 2102 E 2146
C 8129 G 0643
G.1 3413
G.2 0625 7508
G.3 8307 8054 6481
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 7508 D 0625
B 8307 E 3413
C 8054 G 6481

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )