XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 5732
G.2 5755 0091
G.3 8150 0092 0080
KK 1 *732
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 8150 D 5755
B 0091 E 0092
C 5732 G 0080

G.1 2226
G.2 7909 3745
G.3 2532 5179 5027
KK 1 *226
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 3745 D 7909
B 2532 E 5027
C 5179 G 2226
G.1 0599
G.2 6605 6528
G.3 7299 2186 3920
KK 1 *599
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 6605 D 0599
B 7299 E 6528
C 2186 G 3920
G.1 6247
G.2 1877 3959
G.3 0653 8383 1983
KK 1 *247
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 0653 D 1983
B 8383 E 1877
C 6247 G 3959
G.1 9984
G.2 7288 8842
G.3 9871 9749 8898
KK 1 *984
KK 2 **84
Ký hiệu bộ số
A 7288 D 9749
B 9871 E 8842
C 9984 G 8898
G.1 2733
G.2 8501 4434
G.3 5007 6538 8143
KK 1 *733
KK 2 **33
Ký hiệu bộ số
A 5007 D 8143
B 4434 E 2733
C 6538 G 8501
G.1 6585
G.2 7425 0554
G.3 6625 6123 1140
KK 1 *585
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 6585 D 6123
B 7425 E 0554
C 6625 G 1140
G.1 9396
G.2 6474 9636
G.3 6946 1570 6652
KK 1 *396
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 6946 D 6474
B 1570 E 6652
C 9636 G 9396
G.1 7258
G.2 0756 4436
G.3 6168 0393 0716
KK 1 *258
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 0756 D 7258
B 4436 E 0393
C 6168 G 0716
G.1 4482
G.2 3786 1055
G.3 3855 1770 9747
KK 1 *482
KK 2 **82
Ký hiệu bộ số
A 3786 D 1055
B 3855 E 1770
C 4482 G 9747
G.1 8912
G.2 4361 6462
G.3 3984 3175 3192
KK 1 *912
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 3984 D 3175
B 4361 E 6462
C 3192 G 8912
G.1 3271
G.2 6173 6597
G.3 8454 1074 8541
KK 1 *271
KK 2 **71
Ký hiệu bộ số
A 8454 D 3271
B 1074 E 8541
C 6597 G 6173

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )