XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 5432
G.2 4588 4073
G.3 8751 6359 4856
KK 1 *432
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 8751 D 4588
B 5432 E 4073
C 6359 G 4856

G.1 9015
G.2 5470 1704
G.3 0022 1908 1324
KK 1 *015
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 0022 D 9015
B 1908 E 1324
C 5470 G 1704
G.1 8647
G.2 6967 1998
G.3 6083 2037 8347
KK 1 *647
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 6083 D 6967
B 2037 E 8347
C 8647 G 1998
G.1 6354
G.2 4577 7019
G.3 3075 0407 9494
KK 1 *354
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 6354 D 9494
B 3075 E 7019
C 0407 G 4577
G.1 4916
G.2 6266 1301
G.3 0312 6234 6619
KK 1 *916
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 0312 D 6619
B 6234 E 6266
C 4916 G 1301
G.1 0250
G.2 0511 6755
G.3 6728 5843 0446
KK 1 *250
KK 2 **50
Ký hiệu bộ số
A 0511 D 5843
B 6728 E 0446
C 0250 G 6755
G.1 6853
G.2 5725 8742
G.3 8237 8175 4738
KK 1 *853
KK 2 **53
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 8175
B 8237 E 8742
C 4738 G 6853
G.1 0252
G.2 1930 2869
G.3 6433 9537 7901
KK 1 *252
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 2869 D 9537
B 6433 E 7901
C 0252 G 1930
G.1 2367
G.2 8951 2473
G.3 6952 1636 1077
KK 1 *367
KK 2 **67
Ký hiệu bộ số
A 6952 D 1636
B 2367 E 8951
C 2473 G 1077
G.1 8123
G.2 7962 1873
G.3 4012 9328 4545
KK 1 *123
KK 2 **23
Ký hiệu bộ số
A 4012 D 1873
B 9328 E 8123
C 7962 G 4545
G.1 9731
G.2 3459 1599
G.3 4359 6342 1566
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 6342
B 1599 E 1566
C 4359 G 3459
G.1 1991
G.2 6522 8490
G.3 9696 9608 2332
KK 1 *991
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 6522 D 8490
B 9696 E 9608
C 1991 G 2332
G.1 9731
G.2 3077 7231
G.3 1525 7180 9583
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 7231
B 3077 E 7180
C 1525 G 9583
G.1 5220
G.2 7179 8976
G.3 4601 3286 2103
KK 1 *220
KK 2 **20
Ký hiệu bộ số
A 7179 D 2103
B 4601 E 8976
C 3286 G 5220

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )