XS Max 4D - Kết quả XS Max 4D - Xo So Max 4D

G.1 2773
G.2 7330 3174
G.3 4632 4149 3436
KK 1 *773
KK 2 **73
Ký hiệu bộ số
A 3174 D 2773
B 4632 E 4149
C 7330 G 3436

G.1 3960
G.2 8546 7001
G.3 4862 3902 3925
KK 1 *960
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 4862 D 7001
B 3902 E 8546
C 3960 G 3925
G.1 7862
G.2 4228 0598
G.3 4572 5350 7147
KK 1 *862
KK 2 **62
Ký hiệu bộ số
A 7862 D 4228
B 4572 E 0598
C 5350 G 7147
G.1 3415
G.2 0591 1301
G.3 4173 3909 6803
KK 1 *415
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 0591 D 1301
B 4173 E 3415
C 3909 G 6803
G.1 1297
G.2 3727 8107
G.3 7390 6661 0420
KK 1 *297
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 3727 D 6661
B 7390 E 0420
C 1297 G 8107
G.1 0393
G.2 1373 6370
G.3 7813 4523 8503
KK 1 *393
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 0393 D 1373
B 7813 E 8503
C 4523 G 6370
G.1 8580
G.2 5008 4457
G.3 4311 0639 2127
KK 1 *580
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 4457 D 5008
B 0639 E 8580
C 4311 G 2127
G.1 1503
G.2 5042 2828
G.3 6333 7215 2095
KK 1 *503
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 6333 D 2095
B 7215 E 2828
C 5042 G 1503
G.1 5829
G.2 7918 1521
G.3 4872 7376 1640
KK 1 *829
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 7918 D 5829
B 1521 E 7376
C 4872 G 1640
G.1 3798
G.2 1460 4276
G.3 5423 0221 6160
KK 1 *798
KK 2 **98
Ký hiệu bộ số
A 3798 D 1460
B 5423 E 4276
C 0221 G 6160
G.1 5398
G.2 0349 8896
G.3 2945 6195 8870
KK 1 *398
KK 2 **98
Ký hiệu bộ số
A 2945 D 6195
B 5398 E 0349
C 8896 G 8870
G.1 9222
G.2 1890 7464
G.3 9680 0959 7022
KK 1 *222
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 9680 D 7464
B 0959 E 9222
C 1890 G 7022
G.1 3967
G.2 0148 7517
G.3 6418 9235 7765
KK 1 *967
KK 2 **67
Ký hiệu bộ số
A 0148 D 7517
B 6418 E 7765
C 9235 G 3967

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )