XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 6022
G.2 3182 3197
G.3 3098 1747 5327
KK 1 *022
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 3098 D 3197
B 6022 E 1747
C 3182 G 5327

G.1 2248
G.2 1304 6110
G.3 4145 1088 7625
KK 1 *248
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 1304 D 2248
B 6110 E 1088
C 4145 G 7625
G.1 5673
G.2 0285 7394
G.3 8732 5716 4079
KK 1 *673
KK 2 **73
Ký hiệu bộ số
A 0285 D 5716
B 8732 E 4079
C 7394 G 5673
G.1 9940
G.2 1338 6616
G.3 2481 3675 7140
KK 1 *940
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 2481 D 1338
B 9940 E 6616
C 3675 G 7140
G.1 5402
G.2 5479 3925
G.3 9677 0328 8699
KK 1 *402
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 9677 D 0328
B 3925 E 5402
C 5479 G 8699
G.1 0299
G.2 9317 3018
G.3 0983 2015 2657
KK 1 *299
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 3018 D 9317
B 0983 E 0299
C 2015 G 2657
G.1 7379
G.2 2323 3695
G.3 7855 9660 7683
KK 1 *379
KK 2 **79
Ký hiệu bộ số
A 7855 D 2323
B 9660 E 3695
C 7683 G 7379
G.1 9191
G.2 9662 9095
G.3 7559 3576 5416
KK 1 *191
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 9191 D 3576
B 7559 E 5416
C 9095 G 9662
G.1 3960
G.2 8546 7001
G.3 4862 3902 3925
KK 1 *960
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 3902 D 8546
B 3960 E 3925
C 7001 G 4862
G.1 1297
G.2 3727 8107
G.3 7390 6661 0420
KK 1 *297
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 7390 D 0420
B 1297 E 8107
C 6661 G 3727
G.1 1503
G.2 5042 2828
G.3 6333 7215 2095
KK 1 *503
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 7215 D 2828
B 5042 E 1503
C 2095 G 6333
G.1 5398
G.2 0349 8896
G.3 2945 6195 8870
KK 1 *398
KK 2 **98
Ký hiệu bộ số
A 5398 D 0349
B 8896 E 8870
C 6195 G 2945

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )