XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 8253
G.2 8020 6711
G.3 5843 4408 6559
KK 1 *253
KK 2 **53
Ký hiệu bộ số
A 8020 D 5843
B 8253 E 4408
C 6711 G 6559

G.1 8702
G.2 5738 4315
G.3 1046 2963 9723
KK 1 *702
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 4315 D 1046
B 5738 E 2963
C 8702 G 9723
G.1 1406
G.2 6548 6132
G.3 4718 5010 5424
KK 1 *406
KK 2 **06
Ký hiệu bộ số
A 4718 D 5424
B 6548 E 6132
C 5010 G 1406
G.1 2379
G.2 8602 4008
G.3 5087 4482 3151
KK 1 *379
KK 2 **79
Ký hiệu bộ số
A 5087 D 4008
B 4482 E 3151
C 8602 G 2379
G.1 3305
G.2 9010 9582
G.3 2861 7714 5720
KK 1 *305
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 9582 D 9010
B 2861 E 3305
C 7714 G 5720
G.1 5732
G.2 2126 2478
G.3 5710 7798 1153
KK 1 *732
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 2126 D 5710
B 2478 E 7798
C 5732 G 1153
G.1 4540
G.2 0875 0557
G.3 5016 3029 0693
KK 1 *540
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 4540 D 0693
B 5016 E 0557
C 3029 G 0875
G.1 9786
G.2 0141 4270
G.3 0173 5715 4046
KK 1 *786
KK 2 **86
Ký hiệu bộ số
A 0173 D 0141
B 9786 E 4046
C 5715 G 4270
G.1 8098
G.2 1619 0253
G.3 4501 9048 7918
KK 1 *098
KK 2 **98
Ký hiệu bộ số
A 4501 D 8098
B 0253 E 9048
C 1619 G 7918
G.1 8031
G.2 5337 8077
G.3 0465 2422 7083
KK 1 *031
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 8077 D 0465
B 2422 E 7083
C 5337 G 8031
G.1 5452
G.2 1409 5094
G.3 4081 6436 5440
KK 1 *452
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 4081 D 5440
B 5094 E 1409
C 6436 G 5452
G.1 3370
G.2 8376 2002
G.3 6715 6722 9217
KK 1 *370
KK 2 **70
Ký hiệu bộ số
A 6715 D 2002
B 6722 E 9217
C 8376 G 3370

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )