XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 3475
G.2 9627 8977
G.3 0144 7488 4886
KK 1 *475
KK 2 **75
Ký hiệu bộ số
A 3475 D 7488
B 8977 E 4886
C 0144 G 9627

G.1 5645
G.2 8866 8792
G.3 7159 2141 9134
KK 1 *645
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 8866 D 5645
B 7159 E 2141
C 8792 G 9134
G.1 9696
G.2 9359 1362
G.3 4261 0823 7451
KK 1 *696
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 4261 D 9696
B 0823 E 9359
C 1362 G 7451
G.1 4366
G.2 3657 2028
G.3 2220 5247 1225
KK 1 *366
KK 2 **66
Ký hiệu bộ số
A 2220 D 3657
B 2028 E 5247
C 4366 G 1225
G.1 8070
G.2 4300 8619
G.3 5495 7439 3655
KK 1 *070
KK 2 **70
Ký hiệu bộ số
A 8619 D 7439
B 5495 E 4300
C 8070 G 3655
G.1 6269
G.2 5352 2887
G.3 5249 1007 4214
KK 1 *269
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 5249 D 1007
B 5352 E 6269
C 2887 G 4214
G.1 7352
G.2 3106 4825
G.3 5484 5804 2497
KK 1 *352
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 4825 D 5804
B 7352 E 3106
C 5484 G 2497
G.1 9888
G.2 8931 7755
G.3 7458 5356 4408
KK 1 *888
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 7458 D 9888
B 7755 E 4408
C 5356 G 8931
G.1 9015
G.2 5470 1704
G.3 0022 1908 1324
KK 1 *015
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 0022 D 9015
B 1908 E 1324
C 5470 G 1704
G.1 4916
G.2 6266 1301
G.3 0312 6234 6619
KK 1 *916
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 0312 D 6619
B 6234 E 6266
C 4916 G 1301
G.1 0252
G.2 1930 2869
G.3 6433 9537 7901
KK 1 *252
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 2869 D 9537
B 6433 E 7901
C 0252 G 1930
G.1 9731
G.2 3459 1599
G.3 4359 6342 1566
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 6342
B 1599 E 1566
C 4359 G 3459
G.1 5220
G.2 7179 8976
G.3 4601 3286 2103
KK 1 *220
KK 2 **20
Ký hiệu bộ số
A 7179 D 2103
B 4601 E 8976
C 3286 G 5220

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )