XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 0599
G.2 6605 6528
G.3 7299 2186 3920
KK 1 *599
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 6605 D 0599
B 7299 E 6528
C 2186 G 3920

G.1 2733
G.2 8501 4434
G.3 5007 6538 8143
KK 1 *733
KK 2 **33
Ký hiệu bộ số
A 5007 D 8143
B 4434 E 2733
C 6538 G 8501
G.1 7258
G.2 0756 4436
G.3 6168 0393 0716
KK 1 *258
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 0756 D 7258
B 4436 E 0393
C 6168 G 0716
G.1 3271
G.2 6173 6597
G.3 8454 1074 8541
KK 1 *271
KK 2 **71
Ký hiệu bộ số
A 8454 D 3271
B 1074 E 8541
C 6597 G 6173
G.1 4797
G.2 7771 0247
G.3 5043 6945 5224
KK 1 *797
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 4797 D 6945
B 7771 E 0247
C 5043 G 5224
G.1 0794
G.2 8310 8138
G.3 3073 7650 2162
KK 1 *794
KK 2 **94
Ký hiệu bộ số
A 3073 D 7650
B 8138 E 2162
C 8310 G 0794
G.1 9600
G.2 7841 1010
G.3 1171 2426 1290
KK 1 *600
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 1010 D 2426
B 1171 E 1290
C 7841 G 9600
G.1 2511
G.2 1936 0162
G.3 4604 4804 1006
KK 1 *511
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4604 D 4804
B 0162 E 1006
C 2511 G 1936
G.1 5430
G.2 3252 3159
G.3 4072 9252 7429
KK 1 *430
KK 2 **30
Ký hiệu bộ số
A 4072 D 3159
B 3252 E 9252
C 5430 G 7429
G.1 3385
G.2 6146 8489
G.3 7877 5164 2495
KK 1 *385
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 7877 D 3385
B 5164 E 2495
C 6146 G 8489
G.1 6251
G.2 1012 2254
G.3 1660 8802 4318
KK 1 *251
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 1660 D 8802
B 6251 E 1012
C 2254 G 4318
G.1 2087
G.2 9144 7067
G.3 0317 5501 7738
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 2087 D 9144
B 0317 E 5501
C 7067 G 7738

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )