XS Max 4D Thứ Bảy hàng tuần

G.1 5841
G.2 9254 6301
G.3 6402 0641 6149
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5841 D 0641
B 6301 E 9254
C 6402 G 6149

G.1 7693
G.2 8756 2230
G.3 1197 9882 2520
KK 1 *693
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 1197 D 2520
B 7693 E 8756
C 9882 G 2230
G.1 3372
G.2 3437 5219
G.3 4670 9093 5379
KK 1 *372
KK 2 **72
Ký hiệu bộ số
A 3437 D 9093
B 4670 E 5219
C 3372 G 5379
G.1 2008
G.2 0896 9074
G.3 0468 5777 5352
KK 1 *008
KK 2 **08
Ký hiệu bộ số
A 0896 D 9074
B 0468 E 5777
C 2008 G 5352
G.1 7042
G.2 2515 3164
G.3 8363 2588 4494
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 2515 D 8363
B 7042 E 2588
C 3164 G 4494
G.1 0756
G.2 4345 7142
G.3 8711 4335 7159
KK 1 *756
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 7142 D 4335
B 8711 E 0756
C 4345 G 7159
G.1 2808
G.2 6895 2087
G.3 2783 8184 1229
KK 1 *808
KK 2 **08
Ký hiệu bộ số
A 6895 D 1229
B 2783 E 8184
C 2808 G 2087
G.1 6006
G.2 2935 8026
G.3 4297 8483 3504
KK 1 *006
KK 2 **06
Ký hiệu bộ số
A 4297 D 8483
B 2935 E 3504
C 8026 G 6006
G.1 2802
G.2 5406 6066
G.3 9194 8582 5808
KK 1 *802
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 5406 D 2802
B 6066 E 8582
C 9194 G 5808
G.1 2009
G.2 4935 9249
G.3 9954 5131 4504
KK 1 *009
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 4935 D 5131
B 2009 E 4504
C 9954 G 9249
G.1 0454
G.2 0910 3400
G.3 4416 7035 3524
KK 1 *454
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 4416 D 3524
B 3400 E 0454
C 7035 G 0910
G.1 8290
G.2 1977 8701
G.3 6067 2117 5564
KK 1 *290
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 6067 D 8701
B 2117 E 1977
C 5564 G 8290
G.1 1705
G.2 9507 6047
G.3 7730 8010 7863
KK 1 *705
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 7730 D 7863
B 8010 E 9507
C 1705 G 6047

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )