XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 0242
G.2 3319 9745
G.3 1833 7054 0918
KK 1 *242
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 3319 D 9745
B 0242 E 7054
C 1833 G 0918

G.1 4626
G.2 3128 1701
G.3 5493 4616 4614
KK 1 *626
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 4626 D 4616
B 1701 E 4614
C 5493 G 3128
G.1 6265
G.2 9205 1852
G.3 9266 4419 8208
KK 1 *265
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 9205 D 6265
B 9266 E 8208
C 4419 G 1852
G.1 4668
G.2 4629 6394
G.3 2873 2693 4463
KK 1 *668
KK 2 **68
Ký hiệu bộ số
A 2873 D 4668
B 2693 E 4629
C 4463 G 6394
G.1 2969
G.2 4426 3050
G.3 7239 3333 9390
KK 1 *969
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 4426 D 3050
B 7239 E 3333
C 2969 G 9390
G.1 5504
G.2 3819 5549
G.3 7886 6610 8689
KK 1 *504
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 7886 D 5504
B 3819 E 8689
C 6610 G 5549
G.1 9795
G.2 0116 4357
G.3 4117 5547 2293
KK 1 *795
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 4117 D 0116
B 4357 E 9795
C 5547 G 2293
G.1 3777
G.2 4186 0749
G.3 6802 8471 5023
KK 1 *777
KK 2 **77
Ký hiệu bộ số
A 0749 D 4186
B 6802 E 8471
C 3777 G 5023
G.1 2377
G.2 4694 5976
G.3 7883 3498 2109
KK 1 *377
KK 2 **77
Ký hiệu bộ số
A 7883 D 5976
B 4694 E 2109
C 3498 G 2377
G.1 4342
G.2 8588 4737
G.3 7708 3769 9997
KK 1 *342
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 4737 D 8588
B 7708 E 4342
C 3769 G 9997
G.1 3512
G.2 5949 5337
G.3 2979 7580 0687
KK 1 *512
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 2979 D 0687
B 7580 E 5949
C 3512 G 5337
G.1 0854
G.2 8554 4866
G.3 6290 7882 9540
KK 1 *854
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 6290 D 4866
B 8554 E 0854
C 7882 G 9540
G.1 7357
G.2 2392 7076
G.3 9973 2447 0077
KK 1 *357
KK 2 **57
Ký hiệu bộ số
A 9973 D 2447
B 2392 E 0077
C 7357 G 7076

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )