XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 4100
G.2 7604 3554
G.3 6461 5888 0473
KK 1 *100
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 7604 D 6461
B 4100 E 5888
C 3554 G 0473

G.1 4993
G.2 3936 1592
G.3 2847 2781 4296
KK 1 *993
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 2847 D 2781
B 3936 E 4296
C 1592 G 4993
G.1 9505
G.2 8785 3209
G.3 1568 2121 5999
KK 1 *505
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 1568 D 8785
B 3209 E 9505
C 2121 G 5999
G.1 2478
G.2 9872 4019
G.3 8562 4500 0646
KK 1 *478
KK 2 **78
Ký hiệu bộ số
A 9872 D 0646
B 4019 E 4500
C 8562 G 2478
G.1 6148
G.2 2924 4264
G.3 5968 2085 8131
KK 1 *148
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 5968 D 2085
B 4264 E 8131
C 6148 G 2924
G.1 5338
G.2 3754 1972
G.3 6072 5088 4729
KK 1 *338
KK 2 **38
Ký hiệu bộ số
A 1972 D 3754
B 6072 E 5338
C 5088 G 4729
G.1 9042
G.2 2580 1764
G.3 6669 4700 9072
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 1764 D 9042
B 6669 E 9072
C 4700 G 2580
G.1 6176
G.2 5748 6514
G.3 9896 6852 5734
KK 1 *176
KK 2 **76
Ký hiệu bộ số
A 9896 D 6514
B 5748 E 5734
C 6852 G 6176
G.1 3865
G.2 5524 8297
G.3 1695 1609 9104
KK 1 *865
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 5524 D 1609
B 3865 E 8297
C 1695 G 9104
G.1 5011
G.2 5468 6356
G.3 6587 5821 9558
KK 1 *011
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 6587 D 5011
B 5821 E 6356
C 5468 G 9558
G.1 8621
G.2 4344 6928
G.3 3394 1619 8332
KK 1 *621
KK 2 **21
Ký hiệu bộ số
A 8621 D 1619
B 4344 E 3394
C 6928 G 8332
G.1 6355
G.2 4580 9573
G.3 6135 1216 6806
KK 1 *355
KK 2 **55
Ký hiệu bộ số
A 6355 D 1216
B 6806 E 6135
C 9573 G 4580
G.1 6061
G.2 5647 0309
G.3 2822 8107 1428
KK 1 *061
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 6061 D 8107
B 2822 E 1428
C 5647 G 0309

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )