XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 5732
G.2 5755 0091
G.3 8150 0092 0080
KK 1 *732
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 8150 D 5755
B 0091 E 0092
C 5732 G 0080

G.1 6247
G.2 1877 3959
G.3 0653 8383 1983
KK 1 *247
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 0653 D 1983
B 8383 E 1877
C 6247 G 3959
G.1 6585
G.2 7425 0554
G.3 6625 6123 1140
KK 1 *585
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 6585 D 6123
B 7425 E 0554
C 6625 G 1140
G.1 4482
G.2 3786 1055
G.3 3855 1770 9747
KK 1 *482
KK 2 **82
Ký hiệu bộ số
A 3786 D 1055
B 3855 E 1770
C 4482 G 9747
G.1 8609
G.2 1984 6121
G.3 0109 7226 0316
KK 1 *609
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 1984 D 0316
B 0109 E 6121
C 7226 G 8609
G.1 3604
G.2 9281 0352
G.3 9885 8812 3258
KK 1 *604
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 9885 D 3258
B 8812 E 0352
C 9281 G 3604
G.1 1942
G.2 7407 3634
G.3 1910 8680 5325
KK 1 *942
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 1910 D 5325
B 1942 E 7407
C 8680 G 3634
G.1 2563
G.2 0605 2458
G.3 8716 8189 7786
KK 1 *563
KK 2 **63
Ký hiệu bộ số
A 2458 D 0605
B 8716 E 8189
C 2563 G 7786
G.1 4100
G.2 7604 3554
G.3 6461 5888 0473
KK 1 *100
KK 2 **00
Ký hiệu bộ số
A 7604 D 6461
B 4100 E 5888
C 3554 G 0473
G.1 4993
G.2 3936 1592
G.3 2847 2781 4296
KK 1 *993
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 2847 D 2781
B 3936 E 4296
C 1592 G 4993
G.1 9505
G.2 8785 3209
G.3 1568 2121 5999
KK 1 *505
KK 2 **05
Ký hiệu bộ số
A 1568 D 8785
B 3209 E 9505
C 2121 G 5999
G.1 2478
G.2 9872 4019
G.3 8562 4500 0646
KK 1 *478
KK 2 **78
Ký hiệu bộ số
A 9872 D 0646
B 4019 E 4500
C 8562 G 2478
G.1 6148
G.2 2924 4264
G.3 5968 2085 8131
KK 1 *148
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 5968 D 2085
B 4264 E 8131
C 6148 G 2924

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )