XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 8621
G.2 4344 6928
G.3 3394 1619 8332
KK 1 *621
KK 2 **21
Ký hiệu bộ số
A 8621 D 1619
B 4344 E 3394
C 6928 G 8332

G.1 6355
G.2 4580 9573
G.3 6135 1216 6806
KK 1 *355
KK 2 **55
Ký hiệu bộ số
A 6355 D 1216
B 6806 E 6135
C 9573 G 4580
G.1 6061
G.2 5647 0309
G.3 2822 8107 1428
KK 1 *061
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 6061 D 8107
B 2822 E 1428
C 5647 G 0309
G.1 6095
G.2 3921 8138
G.3 1988 0159 1684
KK 1 *095
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 8138 D 0159
B 3921 E 1684
C 1988 G 6095
G.1 9652
G.2 4598 8949
G.3 6493 2395 4342
KK 1 *652
KK 2 **52
Ký hiệu bộ số
A 8949 D 4342
B 6493 E 9652
C 2395 G 4598
G.1 1913
G.2 4118 0406
G.3 9696 9579 3810
KK 1 *913
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 1913 D 0406
B 9696 E 9579
C 4118 G 3810
G.1 0077
G.2 8569 8408
G.3 4549 3878 2534
KK 1 *077
KK 2 **77
Ký hiệu bộ số
A **** D 8569
B 3878 E 2534
C 0077 G 4549
G.1 5895
G.2 6741 9394
G.3 6252 8427 4282
KK 1 *895
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 6252 D 4282
B 8427 E 5895
C 9394 G 6741
G.1 7862
G.2 4228 0598
G.3 4572 5350 7147
KK 1 *862
KK 2 **62
Ký hiệu bộ số
A 4572 D 0598
B 5350 E 7147
C 4228 G 7862
G.1 0393
G.2 1373 6370
G.3 7813 4523 8503
KK 1 *393
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 7813 D 8503
B 4523 E 6370
C 1373 G 0393
G.1 5829
G.2 7918 1521
G.3 4872 7376 1640
KK 1 *829
KK 2 **29
Ký hiệu bộ số
A 1521 D 7376
B 4872 E 1640
C 5829 G 7918
G.1 9222
G.2 1890 7464
G.3 9680 0959 7022
KK 1 *222
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 0959 D 9222
B 1890 E 7022
C 7464 G 9680

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )