XS Max 4D Thứ Năm hàng tuần

G.1 0419
G.2 4102 2554
G.3 5833 4215 4358
KK 1 *419
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 5833 D 4358
B 2554 E 0419
C 4215 G 4102

G.1 8997
G.2 3426 7252
G.3 7552 7518 2803
KK 1 *997
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 7252 D 3426
B 7552 E 2803
C 7518 G 8997
G.1 6127
G.2 4208 0244
G.3 5527 3884 4784
KK 1 *127
KK 2 **27
Ký hiệu bộ số
A 5527 D 4784
B 3884 E 4208
C 6127 G 0244
G.1 0135
G.2 0911 3093
G.3 1082 7439 3042
KK 1 *135
KK 2 **35
Ký hiệu bộ số
A 0135 D 7439
B 1082 E 3042
C 0911 G 3093
G.1 2103
G.2 5551 0603
G.3 1406 7182 9576
KK 1 *103
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 2103 D 0603
B 5551 E 7182
C 1406 G 9576
G.1 6321
G.2 1712 7061
G.3 4394 8684 6300
KK 1 *321
KK 2 **21
Ký hiệu bộ số
A 4394 D 6321
B 7061 E 8684
C 1712 G 6300
G.1 6241
G.2 5601 4382
G.3 5725 5737 0085
KK 1 *241
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 4382
B 5737 E 5601
C 0085 G 6241
G.1 4697
G.2 6751 1212
G.3 5320 5402 0745
KK 1 *697
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 6751 D 5402
B 5320 E 0745
C 1212 G 4697
G.1 4785
G.2 7749 4356
G.3 7977 3812 5988
KK 1 *785
KK 2 **85
Ký hiệu bộ số
A 4356 D 7977
B 4785 E 3812
C 7749 G 5988
G.1 9841
G.2 7078 6599
G.3 9177 7586 0717
KK 1 *841
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 9841 D 0717
B 9177 E 6599
C 7586 G 7078
G.1 7509
G.2 0636 2952
G.3 0286 0404 3227
KK 1 *509
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 0636 D 2952
B 0286 E 0404
C 7509 G 3227
G.1 0391
G.2 7927 0342
G.3 6164 9216 9929
KK 1 *391
KK 2 **91
Ký hiệu bộ số
A 7927 D 6164
B 0391 E 9216
C 0342 G 9929
G.1 0846
G.2 5145 5555
G.3 2317 3168 1658
KK 1 *846
KK 2 **46
Ký hiệu bộ số
A 2317 D 5555
B 3168 E 5145
C 1658 G 0846

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )