TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 18/02/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 2 lượt 4 lượt 3 lượt
1 5 lượt 2 lượt 4 lượt 5 lượt
2 2 lượt 2 lượt 5 lượt
3 2 lượt 8 lượt 5 lượt 5 lượt
4 3 lượt 4 lượt 7 lượt 5 lượt
5 4 lượt 2 lượt
6 4 lượt 5 lượt 3 lượt
7 2 lượt 4 lượt 2 lượt
8 3 lượt 3 lượt 3 lượt 3 lượt
9 3 lượt 2 lượt 2 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 0 lượt
1
2 0 lượt
3
4
5 0 lượt 1 lượt
6 1 lượt
7 0 lượt
8
9 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )