TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 16/07/2019

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 5 lượt 4 lượt 4 lượt 5 lượt
1 4 lượt 3 lượt 3 lượt
2 5 lượt 3 lượt 4 lượt 5 lượt
3 3 lượt 2 lượt 5 lượt
4 2 lượt 4 lượt 4 lượt
5 4 lượt 5 lượt 4 lượt 3 lượt
6 7 lượt 2 lượt 2 lượt 2 lượt
7 4 lượt 3 lượt 4 lượt 3 lượt
8 2 lượt 3 lượt 6 lượt
9 8 lượt 6 lượt 9 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 0 lượt
2
3 1 lượt
4 0 lượt
5
6
7
8 1 lượt
9 0 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )