XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 8647
G.2 3239 4630
G.3 8715 3682 1452
KK 1 *647
KK 2 **47
Ký hiệu bộ số
A 4630 D 3682
B 3239 E 8647
C 8715 G 1452

G.1 8654
G.2 1575 6912
G.3 8642 1511 8060
KK 1 *654
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 8642 D 8654
B 1511 E 8060
C 1575 G 6912
G.1 3269
G.2 9205 2856
G.3 6649 6167 4409
KK 1 *269
KK 2 **69
Ký hiệu bộ số
A 6649 D 9205
B 6167 E 2856
C 3269 G 4409
G.1 8004
G.2 9066 8386
G.3 0210 1709 5560
KK 1 *004
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 0210 D 8386
B 1709 E 5560
C 8004 G 9066
G.1 7897
G.2 9499 4716
G.3 0301 2006 1657
KK 1 *897
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 4716 D 7897
B 0301 E 1657
C 2006 G 9499
G.1 3290
G.2 3131 3813
G.3 5079 1159 5020
KK 1 *290
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 5079 D 5020
B 1159 E 3290
C 3131 G 3813
G.1 3602
G.2 4974 5983
G.3 8575 4270 9913
KK 1 *602
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 8575 D 9913
B 4974 E 3602
C 4270 G 5983
G.1 6399
G.2 4374 6975
G.3 0092 7620 2418
KK 1 *399
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 0092 D 4374
B 6975 E 6399
C 7620 G 2418
G.1 3554
G.2 4259 6052
G.3 3679 0880 9970
KK 1 *554
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 3554 D 6052
B 4259 E 0880
C 3679 G 9970
G.1 3611
G.2 2719 3993
G.3 8443 2564 8256
KK 1 *611
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 8443 D 3993
B 3611 E 2719
C 2564 G 8256
G.1 2012
G.2 2249 8386
G.3 0899 1300 0387
KK 1 *012
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 0899 D 8386
B 1300 E 2012
C 0387 G 2249
G.1 6245
G.2 9553 9913
G.3 6490 8552 3146
KK 1 *245
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 9553 D 6245
B 6490 E 3146
C 8552 G 9913
G.1 2827
G.2 6457 7568
G.3 0991 7532 1478
KK 1 *827
KK 2 **27
Ký hiệu bộ số
A 0991 D 1478
B 7568 E 2827
C 7532 G 6457

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )