XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 0681
G.2 2944 1222
G.3 7077 5789 2459
KK 1 *681
KK 2 **81
Ký hiệu bộ số
A 7077 D 0681
B 1222 E 2459
C 5789 G 2944

G.1 8461
G.2 7418 0700
G.3 6214 8231 2914
KK 1 *461
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 6214 D 7418
B 8461 E 0700
C 8231 G 2914
G.1 4394
G.2 0632 0706
G.3 7055 6000 9869
KK 1 *394
KK 2 **94
Ký hiệu bộ số
A 7055 D 9869
B 4394 E 0706
C 6000 G 0632
G.1 6283
G.2 3049 6428
G.3 1773 8740 4850
KK 1 *283
KK 2 **83
Ký hiệu bộ số
A 1773 D 6283
B 6428 E 8740
C 3049 G 4850
G.1 2161
G.2 8232 9296
G.3 2193 3414 1458
KK 1 *161
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 2193 D 2161
B 3414 E 8232
C 9296 G 1458
G.1 7933
G.2 8330 4699
G.3 7233 6446 2249
KK 1 *933
KK 2 **33
Ký hiệu bộ số
A 8330 D 7933
B 7233 E 4699
C 6446 G 2249
G.1 5411
G.2 8159 5828
G.3 2910 1141 1835
KK 1 *411
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 2910 D 8159
B 5411 E 1835
C 1141 G 5828
G.1 6558
G.2 6978 0227
G.3 2141 9009 6328
KK 1 *558
KK 2 **58
Ký hiệu bộ số
A 2141 D 6328
B 9009 E 6978
C 6558 G 0227
G.1 1526
G.2 9543 5692
G.3 2417 7266 1112
KK 1 *526
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 1112 D 7266
B 2417 E 5692
C 1526 G 9543
G.1 3203
G.2 8156 2136
G.3 7420 7725 8909
KK 1 *203
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 7420 D 3203
B 7725 E 2136
C 8909 G 8156
G.1 5125
G.2 8093 0769
G.3 3662 3309 1013
KK 1 *125
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 3662 D 3309
B 5125 E 8093
C 0769 G 1013
G.1 6093
G.2 7077 5779
G.3 0804 2664 5803
KK 1 *093
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 6093 D 2664
B 0804 E 7077
C 5779 G 5803
G.1 8763
G.2 1551 7671
G.3 9036 3710 2203
KK 1 *763
KK 2 **63
Ký hiệu bộ số
A 9036 D 8763
B 3710 E 1551
C 2203 G 7671

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )