XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 6116
G.2 5227 0376
G.3 1188 9803 4930
KK 1 *116
KK 2 **16
Ký hiệu bộ số
A 1188 D 4930
B 6116 E 0376
C 9803 G 5227

G.1 4111
G.2 6355 2153
G.3 2469 2508 1276
KK 1 *111
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 4111 D 2469
B 6355 E 2508
C 2153 G 1276
G.1 0339
G.2 2840 3117
G.3 8525 0427 6900
KK 1 *339
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 8525 D 3117
B 0427 E 6900
C 2840 G 0339
G.1 5956
G.2 2984 3179
G.3 9527 1680 3688
KK 1 *956
KK 2 **56
Ký hiệu bộ số
A 9527 D 1680
B 3179 E 5956
C 2984 G 3688
G.1 3413
G.2 0625 7508
G.3 8307 8054 6481
KK 1 *413
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 7508 D 0625
B 8307 E 3413
C 8054 G 6481
G.1 0022
G.2 1192 5255
G.3 9545 5407 3189
KK 1 *022
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 9545 D 1192
B 5407 E 0022
C 3189 G 5255
G.1 5226
G.2 4780 1089
G.3 3098 0360 3757
KK 1 *226
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 4780 D 3098
B 5226 E 0360
C 1089 G 3757
G.1 8361
G.2 3376 0647
G.3 5089 4590 8866
KK 1 *361
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 5089 D 4590
B 8361 E 8866
C 3376 G 0647
G.1 0124
G.2 8689 8300
G.3 8285 5123 9058
KK 1 *124
KK 2 **24
Ký hiệu bộ số
A 8285 D 9058
B 5123 E 0124
C 8300 G 8689
G.1 7709
G.2 6228 2406
G.3 5301 7188 4016
KK 1 *709
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 7709 D 7188
B 5301 E 6228
C 2406 G 4016
G.1 5396
G.2 9631 8803
G.3 8224 9101 4317
KK 1 *396
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 5396 D 9101
B 8224 E 4317
C 9631 G 8803
G.1 6295
G.2 1095 9071
G.3 0959 0017 0059
KK 1 *295
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 0959 D 0017
B 1095 E 0059
C 9071 G 6295
G.1 5439
G.2 4286 4320
G.3 5771 6536 0246
KK 1 *439
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 5439 D 6536
B 4320 E 0246
C 5771 G 4286

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )