XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 2773
G.2 7330 3174
G.3 4632 4149 3436
KK 1 *773
KK 2 **73
Ký hiệu bộ số
A 3174 D 2773
B 4632 E 4149
C 7330 G 3436

G.1 3415
G.2 0591 1301
G.3 4173 3909 6803
KK 1 *415
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 0591 D 1301
B 4173 E 3415
C 3909 G 6803
G.1 8580
G.2 5008 4457
G.3 4311 0639 2127
KK 1 *580
KK 2 **80
Ký hiệu bộ số
A 4457 D 5008
B 0639 E 8580
C 4311 G 2127
G.1 3798
G.2 1460 4276
G.3 5423 0221 6160
KK 1 *798
KK 2 **98
Ký hiệu bộ số
A 3798 D 1460
B 5423 E 4276
C 0221 G 6160
G.1 6493
G.2 3214 0131
G.3 5608 0227 ****
KK 1 *493
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 5608 D ****
B 0131 E 3214
C 0227 G 6493
G.1 1003
G.2 1618 4284
G.3 4140 3960 4364
KK 1 *003
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 4140 D 1618
B 3960 E 1003
C 4284 G 4364
G.1 2988
G.2 6244 6429
G.3 3448 8973 0875
KK 1 *988
KK 2 **88
Ký hiệu bộ số
A 2988 D 6244
B 3448 E 6429
C 8973 G 0875
G.1 3387
G.2 5899 3159
G.3 7294 7749 6198
KK 1 *387
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 7294 D 3159
B 7749 E 5899
C 6198 G 3387
G.1 3322
G.2 7871 4258
G.3 1944 7107 5179
KK 1 *322
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 1944 D 5179
B 7107 E 7871
C 4258 G 3322
G.1 0681
G.2 2944 1222
G.3 7077 5789 2459
KK 1 *681
KK 2 **81
Ký hiệu bộ số
A 7077 D 0681
B 1222 E 2459
C 5789 G 2944
G.1 8461
G.2 7418 0700
G.3 6214 8231 2914
KK 1 *461
KK 2 **61
Ký hiệu bộ số
A 6214 D 7418
B 8461 E 0700
C 8231 G 2914
G.1 4394
G.2 0632 0706
G.3 7055 6000 9869
KK 1 *394
KK 2 **94
Ký hiệu bộ số
A 7055 D 9869
B 4394 E 0706
C 6000 G 0632

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )