XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 1526
G.2 9543 5692
G.3 2417 7266 1112
KK 1 *526
KK 2 **26
Ký hiệu bộ số
A 1112 D 7266
B 2417 E 5692
C 1526 G 9543

G.1 3203
G.2 8156 2136
G.3 7420 7725 8909
KK 1 *203
KK 2 **03
Ký hiệu bộ số
A 7420 D 3203
B 7725 E 2136
C 8909 G 8156
G.1 5125
G.2 8093 0769
G.3 3662 3309 1013
KK 1 *125
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 3662 D 3309
B 5125 E 8093
C 0769 G 1013
G.1 6093
G.2 7077 5779
G.3 0804 2664 5803
KK 1 *093
KK 2 **93
Ký hiệu bộ số
A 6093 D 2664
B 0804 E 7077
C 5779 G 5803
G.1 8763
G.2 1551 7671
G.3 9036 3710 2203
KK 1 *763
KK 2 **63
Ký hiệu bộ số
A 9036 D 8763
B 3710 E 1551
C 2203 G 7671
G.1 4007
G.2 5150 7993
G.3 6409 5363 1595
KK 1 *007
KK 2 **07
Ký hiệu bộ số
A 4007 D 7993
B 6409 E 1595
C 5363 G 5150
G.1 2541
G.2 1674 8741
G.3 7484 9817 4328
KK 1 *541
KK 2 **41
Ký hiệu bộ số
A 1674 D 9817
B 8741 E 4328
C 7484 G 2541
G.1 9265
G.2 0497 0632
G.3 1670 3422 8744
KK 1 *265
KK 2 **65
Ký hiệu bộ số
A 1670 D 8744
B 9265 E 0497
C 3422 G 0632
G.1 5332
G.2 0619 4454
G.3 4272 7891 3781
KK 1 *332
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 4272 D 5332
B 7891 E 3781
C 0619 G 4454
G.1 9349
G.2 4766 5958
G.3 0210 1274 0842
KK 1 *349
KK 2 **49
Ký hiệu bộ số
A 5958 D 1274
B 0210 E 0842
C 4766 G 9349
G.1 2407
G.2 1283 6059
G.3 7882 4784 7138
KK 1 *407
KK 2 **07
Ký hiệu bộ số
A 2407 D 6059
B 7882 E 4784
C 1283 G 7138
G.1 0701
G.2 9628 4706
G.3 1660 3659 8104
KK 1 *701
KK 2 **01
Ký hiệu bộ số
A 1660 D 3659
B 9628 E 4706
C 0701 G 8104
G.1 1596
G.2 7505 7624
G.3 6262 9160 2034
KK 1 *596
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 7505 D 1596
B 7624 E 9160
C 6262 G 2034

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )