XS Max 4D Thứ Ba hàng tuần

G.1 7709
G.2 6228 2406
G.3 5301 7188 4016
KK 1 *709
KK 2 **09
Ký hiệu bộ số
A 7709 D 7188
B 5301 E 6228
C 2406 G 4016

G.1 5396
G.2 9631 8803
G.3 8224 9101 4317
KK 1 *396
KK 2 **96
Ký hiệu bộ số
A 5396 D 9101
B 8224 E 4317
C 9631 G 8803
G.1 6295
G.2 1095 9071
G.3 0959 0017 0059
KK 1 *295
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 0959 D 0017
B 1095 E 0059
C 9071 G 6295
G.1 5439
G.2 4286 4320
G.3 5771 6536 0246
KK 1 *439
KK 2 **39
Ký hiệu bộ số
A 5439 D 6536
B 4320 E 0246
C 5771 G 4286
G.1 2318
G.2 3385 7280
G.3 0579 2386 8702
KK 1 *318
KK 2 **18
Ký hiệu bộ số
A 0579 D 2386
B 3385 E 2318
C 7280 G 8702
G.1 4760
G.2 9974 1384
G.3 0515 0146 8462
KK 1 *760
KK 2 **60
Ký hiệu bộ số
A 9974 D 1384
B 0515 E 8462
C 0146 G 4760
G.1 3025
G.2 5408 8938
G.3 7620 6761 8022
KK 1 *025
KK 2 **25
Ký hiệu bộ số
A 7620 D 3025
B 5408 E 8022
C 6761 G 8938
G.1 0395
G.2 7138 4171
G.3 0306 6099 0950
KK 1 *395
KK 2 **95
Ký hiệu bộ số
A 7138 D 6099
B 0306 E 0395
C 4171 G 0950
G.1 5432
G.2 4588 4073
G.3 8751 6359 4856
KK 1 *432
KK 2 **32
Ký hiệu bộ số
A 8751 D 4588
B 5432 E 4073
C 6359 G 4856
G.1 6354
G.2 4577 7019
G.3 3075 0407 9494
KK 1 *354
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 6354 D 9494
B 3075 E 7019
C 0407 G 4577
G.1 6853
G.2 5725 8742
G.3 8237 8175 4738
KK 1 *853
KK 2 **53
Ký hiệu bộ số
A 5725 D 8175
B 8237 E 8742
C 4738 G 6853
G.1 8123
G.2 7962 1873
G.3 4012 9328 4545
KK 1 *123
KK 2 **23
Ký hiệu bộ số
A 4012 D 1873
B 9328 E 8123
C 7962 G 4545
G.1 9731
G.2 3077 7231
G.3 1525 7180 9583
KK 1 *731
KK 2 **31
Ký hiệu bộ số
A 9731 D 7231
B 3077 E 7180
C 1525 G 9583

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
G.1 Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
G.2 Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
G.3 Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )