XSQT 18/05/2023 - Thứ 5

Giải
G.8 82
G.7 797
G.6 8205 1126 6550
G.5 4218
G.4 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
G.3 32944 16749
G.2 74869
G.1 22277
G.ĐB 232371

Advertisements

Loto Quảng Trị Thứ 5, 18/05/2023
Đầu Loto
0 05, 06
1 18, 19, 13
2 26, 23
3 -
4 44, 44, 49
5 50
6 69
7 77, 71
8 82, 83, 83
9 97
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements