XSKG 28/05/2023 - Chủ Nhật

Giải
G.8 86
G.7 308
G.6 1178 7155 9156
G.5 2825
G.4 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888
G.3 47970 68530
G.2 65910
G.1 35048
G.ĐB 077788

Advertisements

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 28/05/2023
Đầu Loto
0 08
1 10
2 25
3 37, 30
4 43, 48
5 55, 56, 58, 58, 56
6 -
7 78, 73, 70
8 86, 88, 88
9 -
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements