XSKG 21/05/2023 - Chủ Nhật

Giải
G.8 58
G.7 592
G.6 1624 7910 9824
G.5 2892
G.4 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230
G.3 15107 05250
G.2 50054
G.1 40813
G.ĐB 164268

Advertisements

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 21/05/2023
Đầu Loto
0 07
1 10, 14, 13
2 24, 24
3 30
4 40
5 58, 57, 56, 55, 50, 54
6 61, 68
7 -
8 -
9 92, 92
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements